Use cases og værktøjer

Nogle scenarier har speciel glæde af ML. Vi bruger de rigtige værktøjer til den aktuelle udfordring

Use cases

Vi arbejder med machine learning for en række kunder og områder, og projekterne afspejler ofte nogle gennemgående temaer.

Suggestion engine

ML bruges her til at kigge på store mængder af data og komme med forslag på baggrund af underliggende mønstre. Brugsscenarierne omfatter eksempelvis at optimere medarbejderes tid på de vigtigste opgaver, at flage specifikke elementer i data eller støtte en manuel beslutningsproces med yderligere oplysninger.

Gruppering og klassifikation

ML benyttes her til at inddele mængder af data i grupper ud fra mønstre. Dette kan både gøres på data, man ikke kender noget til i forvejen (gruppering), og data, hvor man kender grupperne og de mønstre, der skal benyttes til inddelingen (klassifikation). Brugsscenarier omfatter eksempelvis overblik over kundegrupper og deraf følgende målrettet markedsføring.

Værktøjer

Apache Spark er en open-source platform til databehandling på store datamængder. Det kører på Hadoop og understøtter Java, Scala, Python og R som kodesprog. Den kombinerer mulighederne for SQL, streaming og kompleks analyse med blandt andet et stort machine learning bibliotek.

Python er et open-source, interaktivt, objektorienteret, high-level programmeringssprog. Det er et af de mest brugte programmeringssprog indenfor data science og machine learning med en lang række stærke open-source biblioteker.

Hortonworks Data Platform er en sikker, enterprise-klar, open-source platform til opbevaring, behandling og analyse af store mængder data. Den er designet til at at håndtere data fra mange forskellige kilder og med forskelligt format. Den bygger på Hadoops distribuerede system.

Fleksibelt samarbejde

Dine it-projekter ledes sikkert til succes med et stærkt proces- og metodeapparat. Vi tager dig professionelt i hånden og tilpasser vores samarbejdsform til din virksomhed og jeres aktører.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os