Mobile løsninger

Ønsker jeres medarbejdere, medlemmer, kunder eller borgere at kommunikere og udføre deres arbejde på mobile enheder, som telefoner og tablets?

Understøt forretningen med mobile løsninger

Vi er specialiserede i at lave brugervendte mobile forretningsløsninger, som integrerer med eksisterende it-løsninger. Vi understøtter jeres forretning med løsninger, som udnytter brugernes behov for adgang til kommunikation, information og kontekstbaserede services.

Den mobile udvikling

Mobilitet har gennem historien været omdrejningspunkt for muligheden for at udvikle os som samfund og mennesker. Når vi tænker tilbage på historiebøgerne og beretninger fra vores bedsteforældre, hører vi om, hvordan virksomheder, forretningsmuligheder og ekspansion opstod som følge af nye muligheder inden for mobilitet og rækkevidde. Skibsfart, jernbanen, flyvemaskinen, automobiler og telefonen er alle elementer, som kendetegner store dele af den udvikling vi og vores bedsteforældre har gennemlevet.

Den teknologiske udvikling inden for mobilitet er for os ligeså revolutionerende, som mange af de ting vores bedsteforældre har gennemlevet. 

Vi er ikke længere stavnsbundet til fysiske lokationer, men kan i større og større omfang udføre vores arbejde mobilt. Denne udvikling har et enormt potentiale i vores samfund og i erhvervslivet, men det er først nu vi begynder at være modne nok til at kunne se, hvilke muligheder mobiliteten giver os.

Hos Visma arbejder vi målrettet med at forstå- og udnytte de muligheder som mobilitet tilbyder. Det er både i relation til kundevendte services og kommunikation, men også som mobile forretningsløsninger. Vi har allerede skabt en lang række gode resultater sammen med vores kunder, men vi har også gjort os en række erfaringer, som vi anvender i vores rådgivning.

Se hvad vi har løst for nogle af vores kunder

Mobilitet øger servicen, og sætter fokus på brugermæssige oplevelser og processer

Ethvert projekt som omhandler en brugervendt applikation eller service skal designes ud fra kravet om, at brugerne skal kunne anvende løsningen hurtigt, effektivt og med et minimum af fejl. Brugerne skal kunne overskue formålet med applikationen, uden at føle sig usikre, eller være i tvivl om egne og applikationens handlinger. Dette er nogle af de ting du som minimum skal fokuserer på, hvis du ønsker succes med mobile løsninger.  

Læs mere om mobile løsninger

Sæt brugeren i fokus

Hos Visma arbejder vi målrettet med at forstå brugerne, som skal anvende applikationen. Vi arbejder med incitamentet i at bruge løsningen, så vi derigennem kan designe den rigtigt. Vi forholder os til hvad brugerne tænker, hvordan de interagerer med løsningen i brugssituationen og den kontekst de befinder sig i, når løsningen skal anvendes. Den viden er værdifuld, når vi tilrettelægger og designer løsningens brugervenlighed, grafiske udtryk og funktionalitet. Forkert brugervenlighed eller flow i en løsning, vil betyde manglende succes, i form af potentielle besparelser eller indtægter.

Læs om brugerinddragelse og brugertest

Kundecase

Falck Autohjælp

Vi har lavet en lækker native app til Falck. Den er lavet til iOS og Android og kan tilkalde autohjælp, når man har brug for det.

Læs mere om Falck Autohjælp

Opnå succes med den rette teknologi

At lykkes med mobile projekter handler om at kunne idé- og forretningsudvikle, behovsafdække og realisere løsninger, som indfrier forventninger til succes for brugerne og virksomheden. Med anvendelse af teknologi, kan vi optimere vores forretninger, blive mere effektive til vores arbejde og igangsætte initiativer, som fører til nye markeder. Men alt dette kan vi kun, hvis vi træffer de rigtige teknologiske valg.

Vores it-arkitekter arbejder målrettet med at anvende og inddrage metoder og standarder, som medvirker til at skabe resultater. Afhængigt af dit mobile behov inddrages domænekendskab inden for integration til eksisterende systemer, websites, portaler, intranet, ESDH løsninger, forretningssystemer, offentlige it-systemer, NemID, it-sikkerhed.

Hvorfor skal I vælge Visma?

I Visma har vi mange års erfaring med skabelse og udvikling af mobile services, både som kommercielle og kundevendte løsninger, men i særdeleshed også som mobile forretningsløsninger, der integrerer til de eksisterende forretningssystemer. Vi laver løsninger som øger effektiviseringen og sparer medarbejdere og virksomheder for tid. Visma har hjulpet en lang række brancher inden for det private og offentlige i Danmark og Norden. Vi brænder for effektivisering og anvendelse af mobile løsninger.

Esben Emborg
Head of User Experience
esben.emborg@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 89

Visma Consulting
Vi har samlet ydelserne for mobile løsninger i divisionen Visma Consulting A/S.
Læs mere om divisionen i Lyngby

Vi digitaliserer Danmark