Lyngby, maj, 2015

Målrettet talentrekruttering styrker faglighed og karrieremuligheder

Visma Consulting A/S med hovedkontor i Vidensbyen Lyngby-Taarbæk har et ambitiøst Graduate Program, der hurtigt gør studenter til konsulenter. Det er en ren vitaminindsprøjtning, mener HR-direktør Niels Trolle Ørberg

Færre IT-specialister i markedet og mangel på IT-kompetencer giver erhvervslivet og det offentlige kamp til stregen, når Danmark skal fremtidssikres digitalt. Netop nu står samfundet foran en fornyelse af den digitale fireårsplan, der udløber i år. 27 organisationer inklusiv fagforbund, brancheforeninger og erhvervsforeninger har netop givet deres bud på input til den kommende strategi for 2016-2020.

Spørgsmålet er: Hvordan sikrer vi den nødvendige tilgang af viden og kompetencer til opgaveløsningen?

Det har Visma Consulting A/S i Lyngby et bud på. Her har man siden 2012 arbejdet målrettet på at rekruttere de bedste kandidater blandt andet fra naboen, Danmarks Tekniske Universitet, men også fra andre uddannelsesinstitutioner. Guleroden for kandidaterne er et Graduate Program, der meget hurtigt sender de unge på opgaver i marken for både offentlige og private kunder.

I en tid med stigende knaphed på viden og kompetencer er det den rigtige vej at gå, og faktisk en ren vitaminindsprøjtning for os, siger Niels Trolle Ørberg, der er HR-direktør i Visma Consulting A/S.

-       Hvis vi ikke havde et stigende flow af nyuddannede kandidater, ville vi ikke stå så stærkt som vi gør i dag. De kandidater, som kommer ind i virksomheden via vores Graduate Program, tilfører os en masse ny energi og kreativ kompetencekraft, som er helt uundværlig for os. Programmet er et vigtigt element for at vi kan realisere vores vækststrategi, siger Niels Trolle Ørberg.

De digitale indfødte

Ud over et højt, fagligt niveau er de unge, der kommer direkte fra uddannelsesinstitutionerne i dag, kendetegnet ved at være en del af den generation man populært sagt kalder "de digitale indfødte". De lever i et socialt og fagligt univers, der er helt anderledes end det var blot en enkelt generation tilbage. De er ekstremt målrettede, selvstændigt arbejdende og løsningsorienterede, men de kræver også løbende feedback og ikke bare et klap på skulderen i ny og næ.

-       Derfor passer de rigtig godt til en virksomhed som vores, hvor vi i udbredt grad arbejder i teams og projektgrupper. Efter et introduktionsforløb bliver de direkte involveret i et projekt, der matcher deres kompetencer. Vi har for eksempel leveret it-løsninger til Patienterstatningen, der har givet smidigere arbejdsgange og har reduceret sagsbehandlingstiden, ligesom vi har en løsning til fiskeribranchen, så man bl.a. kan gøre det administrative arbejde lettere for fiskerne og samtidig sikre mod overfiskeri. Kort fortalt, leverer vi standard- og kundetilpassede løsninger, software as a service og konsulentbistand. I praksis kommer man meget hurtigt fra student- til konsulentrollen og det tror jeg har appel til mange unge, der står på spring for at komme ud på IT-arbejdsmarkedet, siger Niels Trolle Ørberg.

Målrettet talentrekruttering

Visma Consulting har cirka 700 ansatte og er en division i den nordiske Visma-koncern med flere end 6.500 ansatte og en omsætning i 2014 på over 7 mia. NOK. Graduate programmet startede med et pilotprogram i Danmark i 2012, hvor man lagde ud med at ansætte 5 nyuddannede til det første forløb. I 2013 var det 7, i 2014 øgede man antallet til 11 og i år regner man med at komme op på 12 - 15.

I 2014 var omkring 15 % af medarbejderne i Lyngby rekrutteret direkte fra uddannelsesinstitutionerne og Niels Trolle Ørberg forventer, at det i løbet af 2015 vil være helt oppe på over 20 % af medarbejderne. Derfor gøres der løbende en særlig indsats for at tiltrække de bedste kandidater.

-       Vores profil er superdygtige folk med en høj mental kapacitet, der gerne arbejder og udvikler sig sammen med andre. De elsker at løse komplekse problemstillinger, ligesom vi lægger megen vægt på kompetenceudvikling og videndeling på tværs af organisationen. Vi har et stærkt faggruppemiljø, hvor der også er plads til at specialisere sig i eksempelvis .net eller forskellige cloud-løsninger. Jeg ser det som et perfekt match mellem det de unge efterspørger, som er et trygt miljø med store, faglige udfordringer, og vores ønske om at udvikle og styrke fagligheden i hele virksomheden, siger Niels Trolle Ørberg.

Hands on på konkrete opgaver

Som et eksempel på en opgave Visma Consulting varetager er udviklingen, vedligehold og support af det fælles datagrundlag for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Når sagsbehandlere i a-kasser og jobcentre hjælper de ledige i job, arbejder de med data fra DFDG.  

-       Systemkomplekset indeholder store transaktionsdatabaser og et datavarehus med de mange informationer omkring de ledige borgere i Danmark. Vi har blandt andet et Business Intelligence team, der med afsæt i DFDG data kombineret med eksterne data understøtter beskæftigelsesindsatsen med målrettet information til den ledige. Det er endnu et eksempel på, at vi på rigtig mange områder giver de unge kandidater chancen for at være med til at fremtidssikre Danmark digitalt, siger Niels Trolle Ørberg.

Læs mere om graduate programmet og andre karrieremuligheder i Visma Consulting

Yderligere information:

Niels Trolle Ørberg
HR Direktør i Visma Consulting

Mobil: 29 48 84 26

Visma Consulting

Vi har samlet it-udvikling og rådgivning i divisionen Visma Consulting A/S. Vi har et moderne domicil i Lyngby, men sidder ofte i teams hos kunderne. Vi har også kunder og samarbejdspartnere siddende hos os, for at sikre en tæt dialog i projekterne.

Mere om os i Lyngby

 

 

Vi digitaliserer Danmark