Januar 2016

Visma Consulting vinder udbud om udvikling af fagsystem til Kriminalforsorgen

Visma skal de næste 1,5 år udvikle et nyt system med efterfølgende vedligehold, der skal bruges af forsorgens ansatte.

Et nyt IT-system fra Visma Consulting A/S skal fremover forbedre resocialiseringen af de indsatte. Kriminalforsorgens indsats ligger i dag inden for fire hovedområder, som er misbrugsbehandling, program, uddannelse og arbejde. Med det nye IT-system kan forsorgen i langt højere grad målrette indsatsen for at mindske sandsynligheden for, at den indsatte får tilbagefald og ender i ny kriminalitet.

IT-systemet skal registrere de konkrete arbejdsopgaver, som de indsatte udfører. Men lige så vigtigt skal systemet registrere indsatsen for at hjælpe den indsatte ud af et eventuelt misbrug og indsatsen for at give ham eller hende en uddannelse i løbet af fængselsopholdet. Systemet skaber grundlaget for at samle data op omkring de 4 indsatsområdet og stille data til rådighed for at understøtte planlægning af indsatser, samt analysegrundlag for indsats/effektmåling.

Datagrundlaget, som IT-systemet med tiden skaber, vil også blive brugt til at øge kvaliteten i rehabiliteringen for kommende indsatte.

- Vi er utroligt stolte af at have vundet dette udbud og ser frem til at levere IT-grundlaget for opsamling af den meget vigtige viden om effekterne af beskæftigelsesindsatserne, siger Carsten Boje Møller, der er administrerende direktør i Visma Consulting A/S.

Fokus på brugervenlighed

- Brugervenlighed har særligt fokus i Visma og når vi udvikler nye systemer. Vores løsninger skal være nemme at anvende og navigere i. For at sikre dette, har vi et team af UX specialister, som altid er involveret i projekterne helt fra starten, hvor systemet skal designes. Det er vigtigt, at det nye IT-system til Kriminalforsorgen bliver et system, hvor de ansatte hurtigt og simpelt kan registrere de indsattes aktiviteter, uden at det tager unødvendig tid fra det daglige arbejde, siger Carsten Boje Møller.


For yderligere information
Carsten Boje Møller, Administrerende direktør Visma Consulting A/S
Carsten.b.moller@visma.com
Telefon: +45 21488431

Læs mere om Visma Consulting