Marts 2017

Visma digitaliserer de søfarendes fartstid

Visma har for nyligt realiseret en løsning for Søfartsstyrelsen, der udvider den søfarendes mulighed for selvbetjening,  giver den søfarende overblik over sine fartstider og som samtidig letter rederierne for en administrativ byrde.

Digital registrering af fartstid

Visma står bag en ny digital fatstidsløsning, udviklet specielt til Søfartsstyrelsen. Løsningen gør det muligt for de danske søfarende selv at registrere fartstider og ansøge om beviser online. Samtidig har den enkelte søfarende nu fået adgang til egne oplysninger.
Kontorchef Rasmus Høy Thomsen fra Søfartsstyrelsen udtaler:

”Den nye løsning gør det nemt og hurtigt for den søfarende selv at indtaste sin fartstid, inden ansøgning om bevis. Du kan bl.a. selv se, om du har sejlet nok til at få fornyet dine beviser, ligesom du selv kan hente en opgørelse over al din fartstid, hvis du f.eks. skal bruge den i forhold til din arbejdsgiver.”

Digital effektivisering af sagsbehandling

“Søfartsstyrelsens nye fartstidsløsning er endnu et skridt mod mere brugerselvbetjening og større effektivisering af sagsbehandling i det offentlige Danmark,” udtaler Trine Petersen, der er projektleder på farttidsprojektet i Visma. Med den ny fartstidsløsning er det blevet lettere at dokumentere af- og påmønstringer og ansøge om nødvendige beviser. De data den søfarende registrerer lander i Søfartsstyrelsens fagsystem, hvor sagsbehandlingen gennemføres og udstedelse af beviser foregår. For medarbejdere i Søfartsstyrelsen betyder den nye løsning at sagsbehandling af ansøgninger og bevisudstedelser er blevet mere effektiv. Desuden lettes rederiernes administrative byrde, idet det nu er den søfarende selv, der skal registrere sine data, hvor det tidligere var rederiernes opgave.

Løsning bygget på Sharepoint og Microsoft Dynamics 365

Løsningen er realiseret i Søfartsstyrelsens eksisterende systemlandskab. Den fungerer som er en udvidelse af Søfartsstyrelsens brugerportal (Sharepoint) og fagsystem (Microsoft Dynamics 365). Den søfarende registrerer sine data og ansøger om beviser via ”min side” på styrelsens hjemmeside, der er udviklet i Sharepoint.  Data lander i Søfartsstyrelsens fagsystem, der er bygget i Microsoft Dynamics 365, hvor sagsbehandling og udstedelse af beviser foregår.

__________________________________________________________________________________________________________________