April 2017

Visma når vigtig milepæl sammen med Søfartsstyrelsen

Visma og Søfartsstyrelsen har sammen nået en vigtig digitaliseringsmilepæl i 2016. 

Digital registrering af skibstilsyn og udstedelse af elektroniske certifikater

Visma har sammen med Søfartsstyrelsen udviklet en ny digital løsning til skibstilsyn og udstedelse af elektroniske certifikater til Søfartsstyrelsen. En vigtig milepæl for Søfartsstyrelsen i 2016 er dermed indfriet.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen, udtaler i forbindelse med offentliggørelse af Søfartsstyrelsens årsrapport:
”I et nyt udfordrende år er vi kommet godt i mål med flere store projekter. Mange af projekterne rækker ind i de kommende år, hvor vi fortsat vil have fuldt fokus på digitalisering, vækst i Det Blå Danmark og sagsbehandlingstiderne”.1

Digitaliseringen har skabt øget effektivitet i Det Blå Danmark

Det var et ønske om øget digitalisering og effektivisering hos Søfartsstyrelsen, der kickstartede udviklingen af den nye løsning, der skal understøtte de mange og komplicerede processer, som et skibssyn består af. Derudover var den nye løsning et led i at nærme sig det offentlige Danmarks digitaliseringsmål og sikre, at Det Blå Danmark fortsat er frontløber i verden, når det handler om digital udvikling.

Agilt udviklingsprojekt i tæt samarbejde

Selve IT-projektet var funderet på et stykke velgennemført og professionelt forretningsudviklingsarbejde, gennemført af Søfartsstyrelsen.

IT-leverancen blev skabt i tæt samarbejde mellem kundens forretning og IT-leverandørens leveranceorganisation. Projektet blev gennemført som et agilt udviklingsprojekt med mange udviklingssprint, demo hos kunde, iterering på kravforståelse og implementering samt fokus på kvalitet i leverancer gennem test og brugerinvolvering. Efterfølgende afprøvning hos pilotbrugergrupper, undervisningsforløb, og præcis gennemført udrulning af løsning til brugere. Alt i alt et projekt som både kunde og leverandør kan være stolte af.

”Som overordnet ansvarlig for Vismas IT-leverancer til Søfartsstyrelsen kan jeg sige, at vi altid bestræber os på at være en god IT-leverandør, der er let at samarbejde med, og som overholder vores aftaler på bedste vis,” udtaler Trine Petersen, Leveranceansvarlig hos Visma.

Løsning bygget på Sharepoint og Microsoft Dynamics 365

Løsningen er realiseret i Søfartsstyrelsens eksisterende systemlandskab som er en udvidelse af Søfartsstyrelsens brugerportal (Sharepoint) og fagsystem (Microsoft Dynamics 365). 

__________________________________________________________________________________________________________________