Offentlig sektor

Visma er en af Danmarks førende it-leverandører af forretningskritiske løsninger til statslige myndigheder

Domænekendskab

Visma satser på langvarige samarbejdsrelationer med vores kunder. Vi leverer værdi gennem modne processer, høje kvalitetskrav, samt omfattende domænekendskab.

Domænekendskabet er oparbejdet gennem langvarige kunderelationer og aktiv deltagelse i fællesoffentlige initiativer, såsom standardisering samt talrige arkitekturrådgivningsprojekter for statslige myndigheder.

Vi kender behovet

Der er stadig stor fokus på at begrænse det manuelle arbejde og højne produktiviteten, både i det offentlige og i det private.

I det offentlige er krav som selvbetjening og digitalisering en del af hverdagen, og der er specifikt fokus på, hvordan arbejdsgange kan effektiviseres gennem et bedre workflow. Samtidig er det vigtigt, at serviceniveauet og produktkvaliteten ikke falder på grund af iveren efter at minimere den personlige indblanding.

Udvalgte referencer

Fiskeristyrelsen

Et projekt mellem Visma og Fiskeristyrelsen gør det muligt at udveksle data mellem fiskerinationer over hele verden ved brug af en ny FN-standard.

Danmarks Miljøportal

Big Data & Machine Learning

Ved analyse af borehulsdata fandt Visma Danmarkshistoriens største vandforurening.

NaturErhvervstyrelsen

Application Management

Samarbejdet mellem Visma og NaturErhvervstyrel­sen har stået på i mere end ti år, og i løbet af den tid har Visma fået indgående kendskab til styrelsen og medarbejderne.

Udlændingestyrelsen

Business Process Management

Vi hjalp Udlændingestyrelsen med at inddrage brugerne i udformningen af brugervenlige løsninger. Det velfungerende agile samarbejde lugede ud i nice-to-have-funktioner og forbedrede need-to-have-funktioner.

NaturErhvervstyrelsen

Mobile løsninger

NaturErhvervstyrelsen savnede en mobil løsning, som fiskerikontrollørerne kunne have med sig i bilerne, så de løbende kunne tilpasse kørslerne, hvis der kom oplysninger ind om fartøjer, der var mere relevante at kontrollere end dem, de var på vej ud til.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland

Digital Selvbetjening

Det Grønlandske hjemmestyre har med selvbetjeningsløsningen kunnet yde en langt bedre service til sine borgere, der nu elektronisk kan ansøge om fritidsjagtbevis.

Erhvervsstyrelsen

Digital selvbetjening

Til understøttelse af registrering af udvidet næringsbrev for personer og virksomheder, har Visma leveret et centralt register til næringsbreve.

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen

Business Process Management

Visma har leveret en administrationsløsning, der letter processen mellem alle involverede parter, herunder Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, uddannelsesstederne og kortproducenten, der producerer de færdige beviser.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Application Management

Integration mellem interne og eksterne it-systemer sikrer korrekte opholdskort til udlændinge i Danmark.

Patienterstatningen

Sags- og dokumenthåndtering (ESDH)

En effektiv platform, der nedsætter sagsbehandlingstiden for patienter og som samtidig skåner miljøet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Application Management

Systemet validering af atypisk sygefravær minimerer snyd, giver et bedre beslutningsgrundlag og letter sagsbehandlingen for kommunerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Systemforvaltning

Systemforvaltning af komplekst it-landskab, understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark og sikrer sammenhæng mellem it og forretningsbehov.

Visma Consulting

Vi har samlet udvikling af unikke it-løsninger i divisionen Visma Consulting A/S.

Læs mere om Visma Consulting

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
23 37 36 57