Pension Broker

Med Pension Broker fra Visma kan pensionsrådgivere og pensionsselskaber håndtere store dele af samarbejdet digitalt

Digitalt pensionsmæglerværktøj

Pension Broker er en digital løsning udviklet af Visma i et tæt samarbejde med pensionsselskaber og pensionsrådgivervirksomheder.

  • Pensionstageren får individuelt tilpassede begæringer i stedet for standarddokumenter
  • Bedre kundeoplevelse, fordi begæringerne er lettere at forstå og kun indeholder det aftalte
  • Fejlkilder reduceres til et minimum, fordi de traditionelt mange arbejdsgange reduceres til én
  • Spar indscanning af dokumenter og genindtastede informationer - Al data udveksles elektronisk
  • Minimerer risikoen for fejlindtastninger, da løsningen indeholder feltvalideringer
  • Hurtigere ekspeditionstid og  bedre kundeservice
 

Straight-Through Processing

Med Pension Broker fra Visma kan pensionsrådgivere og pensionsselskaber håndtere store dele af samarbejdet digitalt. Det betyder eksempelvis, at indmeldelse til standard, nytegninger og ændringer sker digitalt, og at aftaler, der kræver underskrifter, kan underskrives online med en signature pad, eller senere med NemID.

Spar tid og ressourcer

Som pensionsselskab behøver I ikke længere at bruge tid og ressourcer på at scanne eller genindtastede oplysninger, I får fra pensionsrådgiveren. Når pensionsrådgiveren én gang har indtastet oplysningerne, modtager I dem i et PDF-format og i en XML-fil, som I kan håndtere direkte fra jeres it-systemer. Ved at undgå genindtastninger reducerer I samtidig antallet af fejlkilder og mindsker de administrative omkostninger. I kan også gå hele vejen og lade de indkomne data overføre direkte til de interne pensionssystemer. På den måde kan I automatisere police-udstedelsen yderligere og gøre ekspeditionstiden endnu kortere. Det giver jer tid til i stedet at skaffe øget afkast til jeres pensionstagere og dermed styrke jeres konkurrenceevne.

Individuel kunderådgivning

Både pensionsrådgivere og pensionsselskaber får mere tilfredse kunder, fordi pensionstageren får en mere personlig rådgivning og derfor en bedre kundeoplevelse. Pensionstageren får individuelt tilpassede dokumenter, som kun indeholder det, der er aftalt på mødet med pensionsrådgiveren, uden overflødige felter fra standarddokumenter. På den måde får pensionstageren fuldt overblik over, hvad vedkommende skriver under på og får efterfølgende leveret de underskrevne dokumenter digitalt.

Reducer den administrative byrde

Som pensionsrådgiver udfylder du alle dokumenter elektronisk, uanset om det drejer sig om masseindmeldelser, nytegninger eller ændringer. Når du har udfyldt dokumenterne, underskriver pensionstageren dem elektronisk på mødet ved hjælp af en signature pad, og du sender dem online til bådepensionstageren, pensionsrådgiveren og pensionsselskabet.

Løsningen indeholder feltvalideringer, så du undgår de fejl, der ofte opstår, når man udfylder papirdokumenter. Ud fra pensionstagerens ønsker til pensionsordning udformes automatisk et kundetilpasset dokument, som kun indeholder det, I har aftalt på mødet.

Fejlkilderne reduceres til et minimum, fordi papirerne ikke skal gennem flere hænder, og I kan være trygge ved, at jeres pensionstagere får det, I har aftalt med dem.

Samtidig går det digitale samarbejde meget hurtigere end de traditionelle papirgange, og I vil opleve at få frigjort tid til flere kundemøder. Som ekstra bonus slipper I for udgifter til bærbare printere og besværet med at transportere dem rundt, da pensionstageren underskriver dokumenterne online.

Hvis du som pensionsrådgiver anvender et rådgiversystem, kan data herfra overføres automatisk til Pension Broker allerede inden mødet og være udgangspunkt for de dokumenter, der skal laves til pensionstageren. Pension Broker håndterer både begæring og ændringer, samtidig med at løsningen gør det muligt at lave forskellige former for begunstigelse og udarbejde overførsler (§41) mellem pensionsselskaber.

Skræddersyet brancheløsning

Pension Broker er en brancheløsning, som kan integreres med jeres eksisterende it-systemer. Løsningen er udviklet af Visma i et tæt samarbejde med pensionsselskaber og pensionsrådgivervirksomheder. Pension Broker tager derfor udgangspunkt i konkrete problemstillinger, der er fælles for branchen. Som pensionsselskab eller pensionsrådgivervirksomhed er der mulighed for at deltage i vores brugergrupper og påvirke den løbende udvikling af løsningen.

Software as a Service-løsning

Løsningen fungerer som en Software as a Service-løsning, hvilket betyder, at I ikke skal bekymre jer om vedligeholdelse og opgraderinger. Vi både drifter og hoster løsningen for jer og sørger for, at I hele tiden får gavn af de forbedringer, vi løbende implementerer. Pension Broker er en outsourcet it-løsning som lever op til branchens krav om it sikkerhed, herunder krav om sporbarhed jævnfør persondataloven.

Pension Broker brugergrænseflade

Dialog med branchen

Pension Broker er udviklet i tæt samarbejde med bla. Skandia, Mercer og Willis.

Læs om de udvalgte referencer nedenfor:

Pension Broker hos Willis

Pension Broker hos Skandia

Pension Broker hos Mercer

AP pension

Visma Consulting

Vi har samlet kompetencer inden for liv og pensionsbranchen i divisionen Visma Consulting A/S. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området.

Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er PFA, Danica, Nordea, Sampension, SEB, Skandia, PenSam, AP Pension, Topdanmark og Unipension, Nyegaard, Danske Pensionsmæglere, Seren, Ensure, RTM, PLI, Tryg, BEDSTpension, FG, Mercer, Aon og Willis

Lars Nygaard
Business manager
lars.nygaard@visma.com
Telefon: 21 28 10 77

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.