Markedsledende mæglerværktøj

Pension Broker er et software-produkt udviklet i et tæt samarbejde med pensionsselskaber og pensionsrådgivervirksomheder. Pensionstagerne får individuelt tilpassede begæringer, der er lette at forstå og kun indeholder det aftalte.

De mange arbejdsgange er reduceret til et enkelt flow, hvor al data udveksles digitalt.

  • Bedre kundeoplevelse 
  • Færre fejl 
  • Hurtigere ekspeditionstid

Spar tid og ressourcer

Som pensionsselskab behøver I ikke længere at bruge tid og ressourcer på at scanne eller genindtastede oplysninger, I får fra pensionsrådgiveren. Når pensionsrådgiveren én gang har indtastet oplysningerne, modtager I dem i et PDF-format og i en XML-fil, som I kan håndtere direkte fra jeres it-systemer.

Ved at undgå genindtastninger reducerer I samtidig antallet af fejlkilder og mindsker de administrative omkostninger.

I kan også overføre de indkomne data direkte til de interne pensionssystemer. På den måde kan I automatisere police-udstedelsen yderligere og gøre ekspeditionstiden endnu kortere. Det frigiver tid til at skaffe øget afkast til jeres pensionstagere og dermed styrke jeres konkurrenceevne.

Individuel kunderådgivning

Både pensionsrådgivere og pensionsselskaber får mere tilfredse kunder, fordi pensionstageren får en mere personlig rådgivning og derfor en bedre kundeoplevelse.

Pensionstageren får individuelt tilpassede dokumenter, som kun indeholder det, der er aftalt på mødet med pensionsrådgiveren, uden overflødige felter fra standarddokumenter.

Pensionstageren har fuldt overblik over, hvad vedkommende skriver under på, og får efterfølgende leveret de underskrevne dokumenter digitalt.

Reducer den administrative byrde

Som pensionsrådgiver udfylder du alle dokumenter elektronisk, uanset om det drejer sig om masseindmeldelser, nytegninger eller ændringer. Når du har udfyldt dokumenterne, underskriver pensionstageren dem elektronisk på mødet ved hjælp af en signature pad, og du sender dem online til bådepensionstageren, pensionsrådgiveren og pensionsselskabet.

Løsningen indeholder feltvalideringer, så du undgår de fejl, der ofte opstår, når man udfylder papirdokumenter. Ud fra pensionstagerens ønsker til pensionsordning udformes automatisk et kundetilpasset dokument, som kun indeholder det, I har aftalt på mødet.

Fejlkilderne reduceres til et minimum, fordi papirerne ikke skal gennem flere hænder, og I kan være trygge ved, at jeres pensionstagere får det, I har aftalt med dem.

Samtidig går det digitale samarbejde meget hurtigere end de traditionelle papirgange, og I vil opleve at få frigjort tid til flere kundemøder. Som ekstra bonus slipper I for udgifter til bærbare printere og besværet med at transportere dem rundt, da pensionstageren underskriver dokumenterne online.

Hvis du som pensionsrådgiver anvender et rådgiversystem, kan data herfra overføres automatisk til Pension Broker allerede inden mødet og være udgangspunkt for de dokumenter, der skal laves til pensionstageren. Pension Broker håndterer både begæring og ændringer, samtidig med at løsningen gør det muligt at lave forskellige former for begunstigelse og udarbejde overførsler (§41) mellem pensionsselskaber.

 

 

Skræddersyet brancheløsning

Pension Broker er et produkt, som kan integreres med jeres eksisterende it-systemer. Vi har udviklet Pension Broker i tæt samarbejde med pensionsselskaber og pensionsrådgivervirksomheder. Pension Broker tager derfor udgangspunkt i konkrete problemstillinger, der er fælles for branchen. Som pensionsselskab eller pensionsrådgivervirksomhed er der mulighed for at deltage i vores brugergrupper og påvirke den løbende udvikling af produktet.

Software as a Service

Pension Broker er Software-as-a-Service (SaaS). Det betyder, at I ikke skal bekymre jer om vedligeholdelse og opgraderinger. Vi både drifter og hoster løsningen for jer og sørger for, at I hele tiden får gavn af de forbedringer, vi løbende implementerer.

Pension Broker er en outsourcet it-løsning, som lever op til branchens krav om it-sikkerhed, herunder krav om sporbarhed jævnfør persondataloven.

Visma Consulting

Vi har samlet kompetencer inden for liv og pensionsbranchen i selskabet Visma Consulting. Vi kender de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området.

Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er PFA, Danica, Nordea, Sampension, SEB, PenSam, AP Pension, Topdanmark, Nyegaard, Danske Pensionsmæglere, Seren, Ensure, RTM, PLI, Tryg, BEDSTpension, FG, Söderberg & Partners og Pli Forsikringsmælgere 

Brug for at vide mere?

Har du spørgsmål eller brug for mere viden om hvordan vi kan hjælpe med dit næste projekt, så kontakt os endelig. Vi deler gerne ud af vores viden og erfaring. Helt uforpligtende naturligvis.

Anne Overgaard

Principal Manager

contact-icon-phone.svg
+45 31 44 92 60
contact-icon-email.svg
anne.overgaard@visma.com