Big Data-projekt hos Danmarks Miljøportal

Analyse af borehulsdata fandt Danmarkshistoriens største vandforurening

Stort potentiale i eksisterende data

Danmarks Miljøportal (DMP) ønskede at vise deres interessenter, hvordan avancerede databeregnings algoritmer kan anvendes på deres eksisterende data.

De manglede håndgribelige eksempler på, hvordan de kunne udnytte deres data ved hjælp af Big Data teknologier og vise anvendelsesmulighederne. Visma lavede derfor en analyse, der viser hvordan det er muligt at finde mønstre i data, ved hjælp af Machine Learning algoritmer.

Til analysen blev der taget udgangspunkt i tre databaser, som indeholdt data om overfladevand, grundvand og jordprøver. Vismas data-scientister lavede en Data Mining analyse, hvor de opdagede mønstre og sammenhænge i de store datasæt, der var tilgængelige hos DMP.

Processen foregik i fire faser: Ekstrakt af data (ETL) fra databaser, etablering af datamatrice til beregning, matematisk analyse og visualisering og endelig præsentation af analyseresultatet for DMP’s interessentkreds

Om Danmarks Miljøportal

DMP består af et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, KL og Danske Regioner. DMP er en selvstændig portal, der arbejder på tværs af myndighedsgrænser. DMP’s overordnede formål er at støtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et konsistent datagrundlag på miljøområdet (kilde: DMP).

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os