Fiskeristyrelsen

Et projekt mellem Visma og Fiskeristyrelsen gør det muligt at udveksle data mellem fiskerinationer over hele verden ved brug af en ny FN-standard.

En styrelse i forandring

Fiskeristyrelsen (tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har ansvaret for kvotestyring samt planlægning og koordinering af den fiskerikontrol, som udøves i Danmark. Herunder skal styrelsen blandt andet udføre kontrolopgørelser, risikoanalyser samt døgnovervågning og servicering af fiskefartøjer.

Rammen for kontrol af erhvervsfiskeri udgøres af EU’s fælles fiskeripolitik, og det er Fiskeristyrelsens ansvar at omsætte disse regler til konkrete systemer og anvisninger. I sin egenskab af offentlig myndighed har Fiskeristyrelsen derfor brug for at kunne omstille sig hurtigt, når der kommer nye lovkrav fra både EU og den danske regering. Dette stiller store krav til den løbende udvikling og tilpasning af organisationens it-systemer.

Nye FN-standarder udløste nye ideer

Visma har i mere end 5 år været i gang med en del af Fiskeri­styrelsens løbende digitale transformation.

I september 2016 indgik Visma i endnu et spændende projekt i samarbejde med Fiskeristyrelsen. Projektet er baseret på den nye UN/CEFACT-standard for fiskeriområdet. UN/CEFACT P-1000 er den FN-standard, der benyttes til udveksling af fiskeridata mellem fiskerinationer på verdensplan.

Standarden omfatter 7 specifikke forvaltningsområder indenfor fiskeriet. For EU-området er standarderne suppleret med forordningsbestemte implementeringsdokumenter, hvoraf særligt fangstrejsen og landingen (Fishing Activities) samt udveksling af opkøberes afregninger (Sales) satte nye krav til Fiskeristyrelsens systemer.

Chefkonsulent fra Fiskeristyrelsen, Gert Thostrup uddyber: ”Vi fik en forordningsmæssig dato med relativt kort frist, hvor vi skulle starte udvekslingen af fiskerioplysninger efter UN/CEFACT Fishing Activity og Sales Notes standarden. Det var herefter op til de forskellige medlemslande at få lavet et system, der var i stand til at sende og modtage data efter standarden.

Grundlæggende var projektet egentlig blot et udvekslings­projekt, men efter en helt ny standard med en XSD, hvor alt er valgfrit. Al validering skal derfor finde sted i systemets egne valideringsrutiner, uden hjælp fra supplerende validering beskrevet i XSD’en. Systemet blev bygget omkring styring af events og avanceret ”validation engine” med over 700 valideringsregler.”

”Hos Fiskeristyrelsen foretrækker vi en agil udviklingsmodel, hvor der er løbende informationsevaluering gennem hele processen. Det har Visma i alle de år, vi har arbejdet sammen, været rigtig gode til, og det er de stadigvæk.”

Gert Thostrup
Chefkonsulent, Fiskeristyrelsen

Evne til hurtig tilpasning

”Dette projekt var som udgangspunkt ikke baseret på en decideret dansk kravspecifikation. De to EU-implementerings­dokumenter fra DG-Mare er blevet brugt til aktivt at udforme hovedparten af kravene for projektet. Dette har blandt andet medført, at Visma som leverandør har skullet analysere, forstå og benytte EU-dokumenterne på en effektiv måde i et agilt udviklingssamarbejde med Fiskeristyrelsen,” fortæller Lars Wolter, senior specialist hos Visma.

Samarbejdet mellem Visma og Fiskeristyrelsen har stået på i mere end 15 år, og i løbet af den tid har Visma fået indgående kendskab til den lovgivning og de specifikke krav, der ligger til grund for mange af Fiskerstyrelsens nuværende systemer, og kan være en vigtig sparringspartner til at vedligeholde og forbedre den eksisterende systemarkitektur efterhånden som nye krav opstår.

Danmark - et foregangsland for fiskeri

Visma har som leverandør hjulpet Fiskeristyrelsen til at blive et foregangsland for øvrige EU-lande på flere punkter.

”Danmark har en vigtig stemme i den her sammenhæng, og vi var også det første land, der af DG-Mare fik godkendt vores udviklingssystem for fangstrejser og afregninger ved den oprindelige deadline. Vi tror selv på, at vi har fået bygget et meget robust og pålideligt system,” fortæller Gert Thostrup fra Fiskeristyrelsen.

Han mener også, at projektet vil have store forretningsmæssige fordele i fremtiden. ”Projektet her er jo en forberedelse på, at vi også kan overtale andre lande udenfor EU til at benytte samme standard.

Der vil dermed være færre udviklingsomkostninger ved at tilkoble andre tredjelande til systemet, end vi ville have haft ved at lave individuelle løsninger til hvert enkelt land.”

”Projektet, som Visma og Fiskeristyrelsen har gennemført i dette forløb, har været oppe i statens IT-råd, hvilket fortæller noget om projektets størrelse og kompleksitet. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det blev gennemført til begge parters fulde tilfredshed og ikke mindst indenfor den stramme tidsplan,” fortæller Lars Wolter fra Visma.

Visma har desuden stort branchekendskab med relaterede fiskeriydelser og skibsløsninger, blandt andet vCatch, vTrack og Søfartsstyrelsens eCertifikatsystem.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os