Fiskeristyrelsen

Et projekt mellem Visma og Fiskeristyrelsen gør det muligt at udveksle data mellem fiskerinationer over hele verden ved brug af en ny FN-standard.

En styrelse i forandring

Fiskeristyrelsen (tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har ansvaret for kvotestyring samt planlægning og koordinering af den fiskerikontrol, som udøves i Danmark. Herunder skal styrelsen blandt andet udføre kontrolopgørelser, risikoanalyser samt døgnovervågning og servicering af fiskefartøjer.

Rammen for kontrol af erhvervsfiskeri udgøres af EU’s fælles fiskeripolitik, og det er Fiskeristyrelsens ansvar at omsætte disse regler til konkrete systemer og anvisninger. I sin egenskab af offentlig myndighed har Fiskeristyrelsen derfor brug for at kunne omstille sig hurtigt, når der kommer nye lovkrav fra både EU og den danske regering. Dette stiller store krav til den løbende udvikling og tilpasning af organisationens it-systemer.

Nye FN-standarder udløste nye ideer

Visma har i mere end 5 år været i gang med en del af Fiskeri­styrelsens løbende digitale transformation.

I september 2016 indgik Visma i endnu et spændende projekt i samarbejde med Fiskeristyrelsen. Projektet er baseret på den nye UN/CEFACT-standard for fiskeriområdet. UN/CEFACT P-1000 er den FN-standard, der benyttes til udveksling af fiskeridata mellem fiskerinationer på verdensplan.

Standarden omfatter 7 specifikke forvaltningsområder indenfor fiskeriet. For EU-området er standarderne suppleret med forordningsbestemte implementeringsdokumenter, hvoraf særligt fangstrejsen og landingen (Fishing Activities) samt udveksling af opkøberes afregninger (Sales) satte nye krav til Fiskeristyrelsens systemer.

Chefkonsulent fra Fiskeristyrelsen, Gert Thostrup uddyber: ”Vi fik en forordningsmæssig dato med relativt kort frist, hvor vi skulle starte udvekslingen af fiskerioplysninger efter UN/CEFACT Fishing Activity og Sales Notes standarden. Det var herefter op til de forskellige medlemslande at få lavet et system, der var i stand til at sende og modtage data efter standarden.

Grundlæggende var projektet egentlig blot et udvekslings­projekt, men efter en helt ny standard med en XSD, hvor alt er valgfrit. Al validering skal derfor finde sted i systemets egne valideringsrutiner, uden hjælp fra supplerende validering beskrevet i XSD’en. Systemet blev bygget omkring styring af events og avanceret ”validation engine” med over 700 valideringsregler.”

Evne til hurtig tilpasning

”Dette projekt var som udgangspunkt ikke baseret på en decideret dansk kravspecifikation. De to EU-implementerings­dokumenter fra DG-Mare er blevet brugt til aktivt at udforme hovedparten af kravene for projektet. Dette har blandt andet medført, at Visma som leverandør har skullet analysere, forstå og benytte EU-dokumenterne på en effektiv måde i et agilt udviklingssamarbejde med Fiskeristyrelsen,” fortæller Lars Wolter, senior specialist hos Visma.

Samarbejdet mellem Visma og Fiskeristyrelsen har stået på i mere end 15 år, og i løbet af den tid har Visma fået indgående kendskab til den lovgivning og de specifikke krav, der ligger til grund for mange af Fiskerstyrelsens nuværende systemer, og kan være en vigtig sparringspartner til at vedligeholde og forbedre den eksisterende systemarkitektur efterhånden som nye krav opstår.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os