Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland

Borgerne på Grønland kan via digital selvbetjening nu søge om jagtbevis

Digital ansøgningsproces

Grønland har et stort antal fritidsjægere og over 10% af befolkningen har jagttegn. For at kunne jage skal borgeren have et fritidsjagtbevis, som de skal ansøge om én gang om året. Desuden skal der ved samme lejlighed indberettes årets udbytte i form af arter og antal. Borgerne på Grønland kan via digital selvbetjening nu søge om jagtbevis.

Ansøgnings- og indberetningsprocessen har været manuel og papirbaseret i mange år. De benyttede blanketter har skullet afhentes og afleveres hos de lokale kommuner, hvilket har givet store udfordringer for den enkelte borger på grund af de store geografiske afstande i Grønland.

Øget service, kvalitet og hastighed

Det Grønlandske hjemmestyre har med løsningen kunnet yde en langt bedre service til sine borgere, der nu elektronisk kan ansøge om fritidsjagtbevis og indberette udbytte uden at skulle bevæge sig over store afstande. Hastigheden og kvaliteten i sagsbehandlingen er ligeledes steget, eftersom systemet sikrer at alle nødvendige data er til stede inden sagsbehandlingen af ansøgningen finder sted. Næste skridt bliver at implementere straksafgørelser i systemet og online betaling.

Personlig og relevant brugeroplevelse

Vi har i tæt samarbejde med det grønlandske departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug udviklet en webbaseret selvbetjeningsløsning, som indgår i Grønlands borgerportal Sullissivik.gl.

Når borgeren er logget ind med NemID undersøger løsningen borgerens status i CPR-registeret og i myndighedens eget fagsystem for derefter at lede borgeren videre til det, for ham, næste logiske trin.

Det vil sige, at hvis vedkommende havde jagtbevis sidste år og ikke har indberettet sit årsskema, så skal han først gøre det. Hvis han har bopæl i udlandet, skal han igennem en dispensationsproces, og hvis han ikke er kendt af systemet, ledes han direkte videre til processen for nye ansøgere.

Processen afsluttes med en kvittering for den indsendte ansøgning.

Til sagsbehandlingen af jagtbevisansøgningerne og fangstindberetningen har Visma udviklet et nyt undermodul til myndighedens eksisterende jagtregister, hvor medarbejderen får et overblik over indkomne ansøgninger og indberetninger, og kan behandle, godkende eller afvise anmodningerne.

Når en ansøgning godkendes, genereres jagtbeviset automatisk. Ved dispensationssager knyttes ansøgningen til en dispensationssag i myndighedens sagsbehandlingssystem.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os