Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland

Borgerne på Grønland kan via digital selvbetjening nu søge om jagtbevis

Personlig og relevant brugeroplevelse

Vi har i tæt samarbejde med det grønlandske departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug udviklet en webbaseret selvbetjeningsløsning, som indgår i Grønlands borgerportal Sullissivik.gl.

Når borgeren er logget ind med NemID undersøger løsningen borgerens status i CPR-registeret og i myndighedens eget fagsystem for derefter at lede borgeren videre til det, for ham, næste logiske trin.

Det vil sige, at hvis vedkommende havde jagtbevis sidste år og ikke har indberettet sit årsskema, så skal han først gøre det. Hvis han har bopæl i udlandet, skal han igennem en dispensationsproces, og hvis han ikke er kendt af systemet, ledes han direkte videre til processen for nye ansøgere.

Processen afsluttes med en kvittering for den indsendte ansøgning.

Til sagsbehandlingen af jagtbevisansøgningerne og fangstindberetningen har Visma udviklet et nyt undermodul til myndighedens eksisterende jagtregister, hvor medarbejderen får et overblik over indkomne ansøgninger og indberetninger, og kan behandle, godkende eller afvise anmodningerne.

Når en ansøgning godkendes, genereres jagtbeviset automatisk. Ved dispensationssager knyttes ansøgningen til en dispensationssag i myndighedens sagsbehandlingssystem.

Kontakt

Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os