Udlændinge- og Integrations-ministeriet

Integration mellem interne og eksterne it-systemer sikrer korrekte opholdskort til udlændinge i Danmark.

Korrekte opholdskort til udlændinge

Når udlændinge får opholdstilladelse i Danmark, skal de have udstedt et opholdskort fra ministeriet som bevis for, at de må opholde sig i landet. Det er en proces, der kræver udveksling af information mellem ansøgere, sagsbehandlere hos forskellige myndigheder, databaser med personoplysninger samt den eksterne producent af selve de fysiske opholdskort.

Automatisering af manuelle arbejdsgange

Visma har lavet en elektronisk kortbestillingskomponent til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM). Komponenten integrerer med alle relevante interne og eksterne it-systemer og automatiserer mange af de tidligere manuelle arbejdsgange mellem de enkelte led.

Integrationerne bygger på Microsoft BizTalk-teknologi og udnytter en indbygget regelmotor, BizTalk Business Rule Engine. Regelmotoren sikrer, at det er de rigtige data, der udveksles mellem systemerne, og at opholdskortene i sidste ende bliver produceret hurtigt og korrekt.

  • Alt in- og output valideres automatisk, og i tilfælde af forretningsmæssige fejl får sagsbehandlerne besked, så de kan rette fejlene
  • Regelmotoren er let at justere, og ministeriet kan derfor hurtigt tilpasse sig nye lovkrav om, hvilke data opholdskortene skal indeholde.

Sikkerhed for korrekt slutprodukt

”Vi vil gerne sikre høj kvalitet og at opholdskort uden fejl kommer ud til udlændinge i Danmark,” fortæller Robert Rasmussen, der er it-projektleder hos ministeriet. ”Hver gang vi skal producere et opholdskort, er der mange mennesker og it-systemer involveret, både internt og eksternt. Hvis vi kan være bedre til at sørge for, det er de rigtige data, der udveksles mellem de enkelte led, er vi også mere sikre på, at slutproduktet bliver korrekt.”

Hjælp til at koble systemerne sammen

Robert Rasmussen fortsætter: ”Vi vidste godt, hvilke informationer vi ville kunne udveksle automatisk, og hvilke systemer der skulle involveres, men havde ingen detaljeret viden omkring den tekniske platform. Det har Visma hjulpet os med.”

Data kommer ind

Visma udviklede en kortbestillingskomponent, som bygger på Microsoft BizTalk-teknologi. Når en udlænding søger om opholdskort, sker det elektronisk, og alle data fra ansøgningen og sagsbehandlingen opbevares i myndighedernes ESDH-systemer (Elektronisk Sags- og Dokument-Håndtering), hvorfra ordren sendes til kortbestillings-komponenten.

Data kommer ud

Ved at kigge på ansøgerens person-ID henter kortbestillingskomponenten nu stamdata, persondata og biometriske data (fingeraftryk m.m.) fra UIBM's egne databaser.

Kortbestillingskomponenten pakker alle disse data og sender dem til den eksterne producent af kortene, og UIBM får automatisk en kvittering for modtagelsen.

Fremtidssikret løsning

”Den løsning, Visma har lavet til os, er meget robust over for ydre påvirkninger, som for eksempel lovkrav, da den meget let kan tilpasses, hvis vi får nye behov. Vi har allerede haft gavn af, hvor tilpasningsdygtig løsningen er. Da vi i sin tid fik den udviklet, hørte opholdskortene under Integrationsministeriet, men nu hører de under Justitsministeriet.

Hvis der sker yderligere omlægninger i fremtiden, kan vi tage teknologien direkte og give andre myndigheder adgang til at bruge den. Vi skal ikke betale en leverandør for at udvikle det hele én gang til, og vi føler i høj grad, at vi har fået en fremtidssikret løsning.”

Robert Rasmussen,
it-projektleder i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Kvalitetssikring

”Kortbestillingskomponenten tjekker i alle led, at det er de rigtige data, der kommer ind, og de rigtige data vi sender videre til kortproducenten,” fortsætter Robert Rasmussen. ”Den fanger endda, hvis der er sket personlige fejl. På den måde kan vi rette data til, før de ender hos kortproducenten.”

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os