Udlændinge- og Integrations-ministeriet

Integration mellem interne og eksterne it-systemer sikrer korrekte opholdskort til udlændinge i Danmark.

Korrekte opholdskort til udlændinge

Når udlændinge får opholdstilladelse i Danmark, skal de have udstedt et opholdskort fra ministeriet som bevis for, at de må opholde sig i landet. Det er en proces, der kræver udveksling af information mellem ansøgere, sagsbehandlere hos forskellige myndigheder, databaser med personoplysninger samt den eksterne producent af selve de fysiske opholdskort.

Automatisering af manuelle arbejdsgange

Visma har lavet en elektronisk kortbestillingskomponent til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM). Komponenten integrerer med alle relevante interne og eksterne it-systemer og automatiserer mange af de tidligere manuelle arbejdsgange mellem de enkelte led.

Integrationerne bygger på Microsoft BizTalk-teknologi og udnytter en indbygget regelmotor, BizTalk Business Rule Engine. Regelmotoren sikrer, at det er de rigtige data, der udveksles mellem systemerne, og at opholdskortene i sidste ende bliver produceret hurtigt og korrekt.

  • Alt in- og output valideres automatisk, og i tilfælde af forretningsmæssige fejl får sagsbehandlerne besked, så de kan rette fejlene
  • Regelmotoren er let at justere, og ministeriet kan derfor hurtigt tilpasse sig nye lovkrav om, hvilke data opholdskortene skal indeholde.

Sikkerhed for korrekt slutprodukt

”Vi vil gerne sikre høj kvalitet og at opholdskort uden fejl kommer ud til udlændinge i Danmark,” fortæller Robert Rasmussen, der er it-projektleder hos ministeriet. ”Hver gang vi skal producere et opholdskort, er der mange mennesker og it-systemer involveret, både internt og eksternt. Hvis vi kan være bedre til at sørge for, det er de rigtige data, der udveksles mellem de enkelte led, er vi også mere sikre på, at slutproduktet bliver korrekt.”

Hjælp til at koble systemerne sammen

Robert Rasmussen fortsætter: ”Vi vidste godt, hvilke informationer vi ville kunne udveksle automatisk, og hvilke systemer der skulle involveres, men havde ingen detaljeret viden omkring den tekniske platform. Det har Visma hjulpet os med.”

Data kommer ind

Visma udviklede en kortbestillingskomponent, som bygger på Microsoft BizTalk-teknologi. Når en udlænding søger om opholdskort, sker det elektronisk, og alle data fra ansøgningen og sagsbehandlingen opbevares i myndighedernes ESDH-systemer (Elektronisk Sags- og Dokument-Håndtering), hvorfra ordren sendes til kortbestilingskomponenten.

Data kommer ud

Ved at kigge på ansøgerens person-ID henter kortbestillingskomponenten nu stamdata, persondata og biometriske data (fingeraftryk m.m.) fra UIBM's egne databaser.

Kortbestillingskomponenten pakker alle disse data og sender dem til den eksterne producent af kortene, og UIBM får automatisk en kvittering for modtagelsen.

Fremtidssikret løsning

”Den løsning, Visma har lavet til os, er meget robust over for ydre påvirkninger, som for eksempel lovkrav, da den meget let kan tilpasses, hvis vi får nye behov.Vi har allerede haft gavn af, hvor tilpasningsdygtig løsningen er. Da vi i sin tid fik den udviklet, hørte opholdskortene under Integrationsministeriet, men nu hører de under Justitsministeriet.

Hvis der sker yderligere omlægninger i fremtiden, kan vi tage teknologien direkte og give andre myndigheder adgang til at bruge den. Vi skal ikke betale en leverandør for at udvikle det hele én gang til, og vi føler i høj grad, at vi har fået en fremtidssikret løsning.”

Robert Rasmussen,
it-projektleder i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Validering i alle led

Der findes flere forskellige typer af opholdskort, og der er et hav af regler for, hvilke informationer de forskellige kort skal indeholde. Efterhånden som lovgivningen ændrer sig, ændres reglerne, og derfor er det vigtigt for UIBM at kunne tilpasse sig hurtigt.

Robert Rasmussen uddyber: ”I den løsning, Visma har lavet til os, er der en indbygget regelmotor (Microsoft BizTalk Business Rule Engine, red.). Regelmotoren sørger for, at alt input og output bliver valideret efter de regler, vi har opsat. For eksempel tjekker den, at der altid er fingeraftryk med i de data, vi sender til kortproducenten, når korttypen kræver det. På de resterende kort afvises bestillingen.”

Fuld kontrol over processen

I alt har ministeriet omkring 100 regler, som regelmotoren sørger for at holde styr på. Reglerne gælder ikke kun i forhold til validering af de data, der kommer ind, og som sendes ud, men også de data der skrives på opholdskortet.

Robert Rasmussen forklarer: ”Ved hjælp af regelmotoren kan vi selv definere, hvilke felter, der skal være på kortene, og hvordan de kommer til at se ud. Før i tiden lå disse regler ude ved kortproducenten, og vi savnede kontrol med det endelige produkt. I dag har vi fuld kontrol over processen indtil selve kortproduktionen.”

Kvalitetssikring

”Kortbestillingskomponenten tjekker i alle led, at det er de rigtige data, der kommer ind, og de rigtige data vi sender videre til kortproducenten,” fortsætter Robert Rasmussen. ”Den fanger endda, hvis der er sket personlige fejl. På den måde kan vi rette data til, før de ender hos kortproducenten.”

Application management

Vi har samlet kompetencer inden for application management og systemforvaltning i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.