MP Pension

Visma har hjulpet med at integrere de mange printsystemer, som MP Pension bruger til at skabe, ændre og distribuere store mængder breve

Single point of contact

Visma er samtidig blevet MP Pensions ”Single Point of Contact” i forhold til de enkelte systemleverandører.

  • Brevskabeloner udvikles og ændres centralt
  • Breve personaliseres og versioneres uden manuel indtastning
  • Data udveksles automatisk med MP Pensions medlemssystem (Liv.net)
  • Breve distribueres via mange forskellige kanaler: Offline på papir, medlemsportal, e-mails og e-Boks

Samlet og forenklet administration

MP Pension er det forhenværende Unipension, som i dag fungerer som pensionskasse for mere end 120.000 af landets magistre. Gennem årene har MP Pension løbende fået flere systemer til administration og distribution af et stigende antal brevtyper.

Visma hjalp med at integrere de mange prinsystemer, som i dag bliver brugt til at skabe, ændre og distribuere de mange breve, og er samtidig blevet MP Pensions "Single Point of Contact" i forhold til de enkelte systemleverandører.

”Hos Unipension har vi over 400 versioner af breve, som vi sender ud til medlemmerne af de pensionskasser, vi administrerer,” fortalte Esben Larsen, tidligere it-chef hos Unipension.

”Selv små ændringer i skabelonerne er meget omstændelige, da vi indtil nu har skullet lave ændringerne flere steder. Nogle gange har vi været nødt til at vente i op til et halvt år, før de eksterne konsulenter kunne have ændringerne klar. Det er slet ikke holdbart, og derfor har Visma hjulpet os med at implementere softwarepakken LaserNet, som afhjælper problemet."

”Vi har flere forskellige printsystemer, som vi bruger på kryds og tværs til at producere de breve, vi sender ud til vores medlemmer,” fortalte Esben Larsen.

”Det har indtil nu været en stor udfordring at få alle de her systemer til at spille sammen, når vi skal lave ændringer i vores brevskabeloner. Men Visma har sørget for at integrere alle systemerne med hinanden, så vi samler administrationen ét sted, og så rettelser i vores brevskabeloner slår igennem over hele linjen. Desuden får vi mulighed for at spare mange eksterne ressourcer, fordi superbrugere i virksomheden selv kan udvikle og ændre skabeloner uden at involvere it-udviklere.”

Fleksibel og dynamisk løsning

”Det bliver lettere at ensrette det, der skal ensrettes og versionere det, der skal versioneres, og vores rådgivere skal ikke længere sidde og rode i 400 forskellige skabeloner for at finde den, de skal bruge. Samtidig kan vi reagere langt hurtigere end før på eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer. Før i tiden skulle vi have en konsulent til at lave ændringerne i selve medlemssystemet, og det var ekstremt tidskrævende.

I dag kan vi selv lave ændringerne, og vi kan oven i købet fremdatere dem, så de først træder i kraft på en given dato ud i fremtiden. Integrationen med LaserNet giver os en fleksibilitet og dynamik, som vi længe har ønsket os. Vi forventer os i det hele taget rigtig meget af den nye løsning.”

Esben Larsen,
Tidligere it-chef i Unipension.

Kontakt

Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
72 18 30 00
consulting.dk@visma.com
CVR-nr. 29973334

Bliv kontaktet af os