App til NaturErhverv-styrelsen

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer erhvervsfartøjer, der lander fangster i de danske havne. Visma har udviklet en app, der gør arbejdet lettere

Professionel mobil løsning

NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører planlagde typisk deres udførende kontrol fra regionskontorerne. Det gjorde de blandt andet ud fra informationer omkring, hvilke fartøjer, der havde tilmeldt sig til landing i hvilke havne i løbet af dagen.

NaturErhvervstyrelsen savnede en mere mobil løsning, som kontrollørerne kunne have med sig i bilerne, så de løbende kunne tilpasse kørslerne, hvis der kom oplysninger ind om fartøjer, der var mere relevante at kontrollere end dem, de var på vej ud til. Det har de fået med smartphone-app'en fra Visma, der effektiviserer deres arbejde.

Gevinster med smartphone-app'en:

  • Data fra eksisterende it-systemer gøres tilgængelige på mobile platforme
  • Kontrollører får løbende opdateringer om nye opgaver og prioriteringer
  • App'en tilgås fra alle typer smartphones, uanset operativsystem
  • Løsningen kan let udvides med yderligere funktionaliteter, efterhånden som behovet opstår.

Mere værdiskabende arbejde

”Med den nye app kan vi i højere grad understøtte vores risikobaserede kontrolarbejde, i det vi bedre kan prioritere vores opgaver i forhold til, hvor det giver mest mulig værdi at sætte ind,” fortæller Troels Pade, der er kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen. ”Før skulle kontrollørerne tjekke oplysninger via deres bærbare pc, og ind i forskellige systemer for at få et samlet overblik over kontrolobjekterne. Nu får de i stedet oplysningerne, mens de er på farten, og selvom de er på vej hen til én havn, kan de hurtigt dreje af og køre hen til en anden, hvis de kan se, der er et fartøj på vej ind, som har en højere risikoprofil.”

Problemet for NaturErhvervstyrelsen var blandt andet, at kontrollørerne ikke havde adgang til pc’er i bilerne eller kunne have pc’er med sig på fysisk kontrol i f.eks. et auktionslokale. Godt nok kører kontrollørerne to og to, men af arbejdsmiljømæssige årsager er det ikke tilladt for passageren at sidde med en pc på skødet under kørslen. Det problem er NaturErhvervstyrelsen kommet ud over med den nye app.

En let start

NaturErhvervstyrelsens app er egentlig mere en mobil hjemmeside end en klassisk app og kan derfor tilgås fra alle typer smartphones, uanset operativsystem. At Visma ikke skulle tage hensyn til specifikke operativsystemer betød, at udviklingen af app’en var meget enkel og ikke tog mere end en månedstid.

Troels Pade fortæller: ”Vi havde længe tænkt over at få en app, men havde ikke ressourcerne til at afklare de økonomiske-, tekniske- og tidsmæssige perspektiver. Med denne app har vi fået en enkel løsning, som vi lynhurtigt kunne komme i gang med at bruge, og som Visma let kan udvikle videre på, efterhånden som vi får nye behov. På længere sigt er det planen, at vi skal kunne bruge app’en og teknologien bag til meget mere end havnekontrol, men nu har vi mulighed for at teste, hvordan det er at bruge app’en, før vi kaster os ud i det helt store.”

Effektiv udnyttelse af ressourcer

”Vi er meget fokuseret på at anvende vores kontrolressourcer bedst muligt og ønsker ikke at lave kontrol for kontrollens skyld. Derfor vil vi gerne have kontrollørerne hen til de havne og de fartøjer, hvor der er størst behov for dem.

Vi kan i sagens natur ikke have kontrollører stående i hver eneste havn døgnet rundt, og af den årsag er det vigtigt for os at udnytte de tilgængelige ressourcer så godt som overhovedet muligt. Med app’en har vi fået mulighed for at målrette arbejdet, så vi får mest muligt ud af vores indsats.”

Troels Pade,
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen

Bedre overblik

”App'en integrerer data fra forskellige datakilder på en langt mere operationel måde, end vi har været vant til tidligere. Før skulle kontrollørerne ind at hente deres informationer i to forskellige it-systemer: Ét der fortalte, hvilke fartøjer, der var på vej til hvilke havne og ét, der angav fartøjernes risikoprofil. Med app’en får kontrollørerne data fra begge kilder på ét sted, og de får derfor et meget bedre overblik.”

Troels Pade
Kontorchef, NaturErhvervstyrelsen

Enkel applikationsudvikling

”Vi har været glade for at have Visma til at udvikle app’en, da de i forvejen kendte både os og vores bagvedliggende it-systemer,” fortsætter Troels Pade. ”Vi har arbejdet sammen med Visma i mange år og har fast nogle af deres folk siddende hos os. Det betyder selvfølgelig, at de har stort domænekendskab og kender vores måde at arbejde på og ved, hvilke udfordringer vi står med i dagligdagen. Derfor har jeg også kun positivt at sige om deres arbejde i forbindelse med udviklingen af den nye app.”

Fast samarbejde

Udover smartphone-app'en til NaturErhvervstyrelsen har Visma også været med til at udvikle andre løsninger til styrelsen b.la. registreringsløsninger og selvbetjeningsløsninger.

Læs om styrelsens faste Visma-team

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.