App til NaturErhverv­styrelsen

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer erhvervsfartøjer, der lander fangster i de danske havne. Visma har udviklet en app, der gør arbejdet lettere

Professionel mobil løsning

NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører planlagde typisk deres udførende kontrol fra regionskontorerne. Det gjorde de blandt andet ud fra informationer omkring, hvilke fartøjer, der havde tilmeldt sig til landing i hvilke havne i løbet af dagen.

NaturErhvervstyrelsen savnede en mere mobil løsning, som kontrollørerne kunne have med sig i bilerne, så de løbende kunne tilpasse kørslerne, hvis der kom oplysninger ind om fartøjer, der var mere relevante at kontrollere end dem, de var på vej ud til. Det har de fået med smartphone-app'en fra Visma, der effektiviserer deres arbejde.

Gevinster med smartphone-app'en:

  • Data fra eksisterende it-systemer gøres tilgængelige på mobile platforme
  • Kontrollører får løbende opdateringer om nye opgaver og prioriteringer
  • App'en tilgås fra alle typer smartphones, uanset operativsystem
  • Løsningen kan let udvides med yderligere funktionaliteter, efterhånden som behovet opstår.

Effektiv udnyttelse af ressourcer

”Vi er meget fokuseret på at anvende vores kontrolressourcer bedst muligt og ønsker ikke at lave kontrol for kontrollens skyld. Derfor vil vi gerne have kontrollørerne hen til de havne og de fartøjer, hvor der er størst behov for dem.

Vi kan i sagens natur ikke have kontrollører stående i hver eneste havn døgnet rundt, og af den årsag er det vigtigt for os at udnytte de tilgængelige ressourcer så godt som overhovedet muligt. Med app’en har vi fået mulighed for at målrette arbejdet, så vi får mest muligt ud af vores indsats.”

Troels Pade,
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen

Bedre overblik

”App'en integrerer data fra forskellige datakilder på en langt mere operationel måde, end vi har været vant til tidligere. Før skulle kontrollørerne ind at hente deres informationer i to forskellige it-systemer: Ét der fortalte, hvilke fartøjer, der var på vej til hvilke havne og ét, der angav fartøjernes risikoprofil. Med app’en får kontrollørerne data fra begge kilder på ét sted, og de får derfor et meget bedre overblik.”

Troels Pade
Kontorchef, NaturErhvervstyrelsen

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os