Fast team hos NaturErhvervstyrelsen

Med hjælp fra et fast, dedikeret team fra Visma er NaturErhvervstyrelsen blevet et forbillede for øvrige EU-­lande, der lader sig inspirere af styrelsens måde at arbejde på.

Altid klar til omstilling

I sin egenskab af offentlig myndighed har Natur­Erhvervstyrelsen brug for at kunne omstille sig hurtigt, når der kommer nye lovkrav fra både EU og den danske regering.

Derudover kommer fiskeriets erhvervsorganisationer, biologer og andre parter også med krav til NaturErhvervstyrelsen. Det stiller store krav til den løbende udvikling og tilpasning af organisationens it­-systemer.

Styrelsen har blandt andet fået:

  • Udviklet registreringsløsninger, selvbetjeningsløsninger, og en elektronisk logbog, en mobil-applikation til fiskerikontrol, samt et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem
  • Rådgivning omkring deres it-arkitektur
  • Løbende support, videreudvikling og integration af systemer på kryds og tværs
  • Sparring omkring forretningsudvikling i forhold til både EU- og dansk lovgivning

"Den tætte daglige dialog og Vismas indgående kendskab til vores specifikke behov betyder, at vi let kan udvikle, vedligeholde og administrerer vores system"

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen.

Hensyn til varierede behov

Visse løsninger hos NaturErhvervstyrelsen skal både kunne fungere online og offline, på alminde­lige pc’er og tynde klienter, og der er også mange forskellige brugere, der skal tages hensyn til. Dels NaturErhvervstyrelsens egne medarbejdere, men ofte skal styrelsen også kunne udveksle data med udenlandske myndigheder.

”Vi har mange forskellige behov, der skal dækkes, og der opstår hele tiden nye. Fordi Visma har lavet så mange ting for os, og har et stort forretningskendskab, er det let at udvikle nye applikationer og vedligeholde de eksisterende. Det er klart en fordel,” slutter Troels Pade.

"På vores område er der et stort behov for at kunne agere hurtigt i forhold til hændelser, det være sig ændringer i regler eller i fiskeriet, så det er vigtigt, der er nogen, der kan hjælpe nu og her. Det kan Visma, fordi de både har forstand på it og kender vores forretning."

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen

Application management

Visma Consultings samarbejde med NaturErhvervstyrelsen er et godt eksempel på application management og systemforvaltning. Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt

Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os