Fast team hos NaturErhvervstyrelsen

Med hjælp fra et fast, dedikeret team fra Visma er NaturErhvervstyrelsen blevet et forbillede for øvrige EU-­lande, der lader sig inspirere af styrelsens måde at arbejde på.

Altid klar til omstilling

I sin egenskab af offentlig myndighed har Natur­Erhvervstyrelsen brug for at kunne omstille sig hurtigt, når der kommer nye lovkrav fra både EU og den danske regering.

Derudover kommer fiskeriets erhvervsorganisationer, biologer og andre parter også med krav til NaturErhvervstyrelsen. Det stiller store krav til den løbende udvikling og tilpasning af organisationens it­-systemer.

Styrelsen har blandt andet fået:

  • Udviklet registreringsløsninger, selvbetjeningsløsninger, og en elektronisk logbog, en mobil-applikation til fiskerikontrol, samt et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem
  • Rådgivning omkring deres it-arkitektur
  • Løbende support, videreudvikling og integration af systemer på kryds og tværs
  • Sparring omkring forretningsudvikling i forhold til både EU- og dansk lovgivning

Stabilt samarbejde

Samarbejdet mellem Visma og NaturErhvervstyrel­sen har stået på i mere end ti år, og i løbet af den tid har Visma fået indgående kendskab til NaturEr­hvervstyrelsen og dets medarbejdere.

Teamet ken­der den lovgivning og de specifikke ønsker og krav, der ligger til grund for de nuværende systemer og kan derfor let hjælpe med de tilpasninger, der skal til, efterhånden som nye krav opstår. Og det er langt fra Vismas eneste rolle.

Evne til hurtig tilpasning

”Vi har meget stor glæde af at have et fast team fra Visma siddende hos os,” fortæller Troels Pade, der er kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen.

”I betragtning af NaturErhvervstyrelsens størrelse har vi brug for rigtig mange it­-systemer for at udføre vores daglige arbejde, og ofte er vi nødt til at kunne tilpasse dem inden for meget kort tid, blandt andet som følge af krav fra EU-­lovgivningen.

Her er det en stor hjælp at have nogle folk siddende hver dag, som kender til forretningsområdet og ved hvilke tanker, der ligger bag de eksisterende systemer, og som hurtigt kan gå ind og justere de steder, hvor der skal justeres.”

"Den tætte daglige dialog og Vismas indgående kendskab til vores specifikke behov betyder, at vi let kan udvikle, vedligeholde og administrerer vores system"

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen.

Strategisk rådgivning

”Visma laver hovedparten af vores udviklingsar­bejde, og derudover fungerer de som strategisk rådgiver, der kommer med indspark i forhold til nye projekter,” siger Troels Pade. ”Det kan for eksempel være i forhold til hele vores arkitektur, hvor det er en stor fordel, at de kender os så godt, som de gør. De er gode til at se på forretningen som helhed og stille spørgsmål, som giver anledning til refleksion, og så er de gode til at initiere processer­ne omkring forretningsudviklingen. Sammen har vi en rigtig god dialog om, hvordan vi får it­-systemer og forretning til at gå op i en højere enhed.”

Specialudviklede systemer med global succes

De mange systemer er tilpasset netop NaturEr­hvervstyrelsens behov, men har samtidig dannet grundlag for mere generelle systemer, som også udenlandske myndigheder har fået gavn af. Troels Pade uddyber: ”Visma har blandt andet, i tæt samar­bejde med os, udviklet et satellitbaseret system til fiskerikontrol, som alle fartøjer over en vis størrelse skal være udstyret med. Systemet er efterfølgende blevet solgt verden over, men vores udgave er natur­ligvis tilpasset præcis vores behov.”

It hjælper med at målrette indsatsen

”Det er vigtigt for os, at it-­systemerne hjælper os med at gøre tingene smartere og mere effektivt,” fortsætter Troels Pade. ”Vi skal hele tiden være mere effektive, og vi kan ikke tilsvarende sætte budgettet i vejret. Derfor er det alfa og omega at have nogle løsninger, der hjælper os i den retning.

Tager vi fiskerikontrol som eksempel, så er det vigtigt, at vi udnytter de knappe kontrolressourcer mest effektivt, det vil sige, at vi indarbejder risikopa­rametre i de systemer, som vi anvender til kontro­ludvælgelse.

Visma har hjulpet os med at udvikle en mobil­applikation, som kontrollørerne kan have med sig på farten, og som hjælper dem med at målrette kontrolindsatsen ud fra en risikovurdering. På den måde målretter vi vores indsats og får mere ud af vores ressourcer.”

App naturogerhvervsstyrelsen

Hensyn til varierede behov

Visse løsninger hos NaturErhvervstyrelsen skal både kunne fungere online og offline, på alminde­lige pc’er og tynde klienter, og der er også mange forskellige brugere, der skal tages hensyn til. Dels NaturErhvervstyrelsens egne medarbejdere, men ofte skal styrelsen også kunne udveksle data med udenlandske myndigheder.

”Vi har mange forskellige behov, der skal dækkes, og der opstår hele tiden nye. Fordi Visma har lavet så mange ting for os, og har et stort forretningskendskab, er det let at udvikle nye applikationer og vedligeholde de eksisterende. Det er klart en fordel,” slutter Troels Pade.

"På vores område er der et stort behov for at kunne agere hurtigt i forhold til hændelser, det være sig ændringer i regler eller i fiskeriet, så det er vigtigt, der er nogen, der kan hjælpe nu og her. Det kan Visma, fordi de både har forstand på it og kender vores forretning."

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen

Application management

Vi har samlet kompetencer inden for application management og systemforvaltning i enheden Visma Consulting. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.