Fast team hos NaturErhvervstyrelsen

Med hjælp fra et fast, dedikeret team fra Visma er NaturErhvervstyrelsen blevet et forbillede for øvrige EU-­lande, der lader sig inspirere af styrelsens måde at arbejde på.

Altid klar til omstilling

I sin egenskab af offentlig myndighed har Natur­Erhvervstyrelsen brug for at kunne omstille sig hurtigt, når der kommer nye lovkrav fra både EU og den danske regering.

Derudover kommer fiskeriets erhvervsorganisationer, biologer og andre parter også med krav til NaturErhvervstyrelsen. Det stiller store krav til den løbende udvikling og tilpasning af organisationens it­-systemer.

Styrelsen har blandt andet fået:

  • Udviklet registreringsløsninger, selvbetjeningsløsninger, og en elektronisk logbog, en mobil-applikation til fiskerikontrol, samt et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem
  • Rådgivning omkring deres it-arkitektur
  • Løbende support, videreudvikling og integration af systemer på kryds og tværs
  • Sparring omkring forretningsudvikling i forhold til både EU- og dansk lovgivning

"Den tætte daglige dialog og Vismas indgående kendskab til vores specifikke behov betyder, at vi let kan udvikle, vedligeholde og administrere vores system"

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen.

IT hjælper med at målrette indsatsen

”Det er vigtigt for os, at it-­systemerne hjælper os med at gøre tingene smartere og mere effektivt,” fortsætter Troels Pade. ”Vi skal hele tiden være mere effektive, og vi kan ikke tilsvarende sætte budgettet i vejret. Derfor er det alfa og omega at have nogle løsninger, der hjælper os i den retning.

Tager vi fiskerikontrol som eksempel, så er det vigtigt, at vi udnytter de knappe kontrolressourcer mest effektivt, det vil sige, at vi indarbejder risikopa­rametre i de systemer, som vi anvender til kontro­ludvælgelse.

Visma har hjulpet os med at udvikle en mobil­applikation, som kontrollørerne kan have med sig på farten, og som hjælper dem med at målrette kontrolindsatsen ud fra en risikovurdering. På den måde målretter vi vores indsats og får mere ud af vores ressourcer.”

Hensyn til varierede behov

Visse løsninger hos NaturErhvervstyrelsen skal både kunne fungere online og offline, på alminde­lige pc’er og tynde klienter, og der er også mange forskellige brugere, der skal tages hensyn til. Dels NaturErhvervstyrelsens egne medarbejdere, men ofte skal styrelsen også kunne udveksle data med udenlandske myndigheder.

”Vi har mange forskellige behov, der skal dækkes, og der opstår hele tiden nye. Fordi Visma har lavet så mange ting for os, og har et stort forretningskendskab, er det let at udvikle nye applikationer og vedligeholde de eksisterende. Det er klart en fordel,” slutter Troels Pade.

"På vores område er der et stort behov for at kunne agere hurtigt i forhold til hændelser, det være sig ændringer i regler eller i fiskeriet, så det er vigtigt, der er nogen, der kan hjælpe nu og her. Det kan Visma, fordi de både har forstand på it og kender vores forretning."

Troels Pade
kontorchef hos NaturErhvervstyrelsen

Application management

Visma Consultings samarbejde med NaturErhvervstyrelsen er et godt eksempel på application management og systemforvaltning. Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os