Sektor   Stat og styrelser
Teknologier   Applikationsløsning, Integrationsløsning

 
 
 

Som en af de første mæglere på brancheløsningen, Pension Broker, der forenkler kommunikationen mellem pensionsrådgiver og pensionsselskab, fik Allan Petersen også medindflydelse på det supplerende dokumentværktøj, Visma Case.

I 2014 startede Allan Petersen sit mæglerhus, PLI Forsikringsmæglere, og her var der langt fra lige så mange selskaber på Pension Broker, som der er i dag. Han har dog lige fra begyndelsen af set løsningen som et essentielt værktøj i hverdagen, ligesom Visma Case er blevet.

 

Manuel dokumenthåndtering er en tidsrøver og en risikofyldt proces

Uden Pension Broker og Visma Case vil Allan Petersen have et stort arbejde med at håndtere pensionsaftaler og dertilhørende dokumenter.

PLI Forsikringsmæglere startede op på Pension Broker inden dokumentløsningen, Visma Case, var et naturligt supplement. Her håndterede Allan Petersen og hans kolleger dokumenter i deres eget system. Men at overføre dokumenter manuelt fra en løsning til en anden beskriver Allan Petersen som en tidsrøver og en besværlig arbejdsgang, der øger risikoen for, at dokumenter arkiveres forkert.

“Vi gjorde derfor vores ønsker til en løsning, der kunne håndtere dokumenter, klare for Visma, som har udviklet Pension Broker. Kort efter var vi så heldige at komme med i idéfasen til deres dokumentløsning, Visma Case, som fra dag et af levede op til vores højeste ønske - at håndtere dokumenter i overensstemmelse med GDPR”, forklarer Allan Petersen.

 

Pension Broker og Visma Case giver overblik og sikkerhed

PLI Forsikringsmæglere oplever i dag et godt samspil mellem de to løsninger, hvor kundeaftaler leveres via Pension Broker og derefter automatisk arkiveres i Visma Case. Det har digitaliseret en ellers manuel arbejdsgang og frigjort tid til at kunne være mere nærværende overfor kunderne.

Allan Petersen forklarer, at de med Pension Broker oplever langt færre fejl. Ugyldige indtastninger fremhæves, og gør, at fejl opdages med det samme. Derudover giver Pension Broker overblik, da statistikker på alle oplysninger om kundeaftaler kan hentes, og så er det en løsning, der sikrer at GDPR overholdes.

På samme måde som Pension Broker, håndterer Visma Case dokumenter på en GDPR-sikker måde, som ifølge Allan Petersen er det vigtigste formål for en løsning til dokumenthåndtering. Her er det bl.a. også nemt at hente udtræk, når der skal laves de årlige indberetninger til Finanstilsynet, herunder også indberetninger i forhold til loven om hvidvask.

Udover de systemmæssige fordele ved Pension Broker og Visma Case fremhæver Allan Petersen, at det også er en fordel at have en samarbejdspartner som Visma, der lytter til ens ønsker, og som altid står klar, når man har brug for hjælp.

 

Digitalisering frigør tid til nærvær på kundemøder

Som lokal mægler fokuserer Allan Petersen i høj grad på at være nærværende over for sine kunder. Derfor lægger han også vægt på at prioritere fysiske kundemøder, så længe kunden foretrækker det. “Både Pension Broker og Visma Case er med til at gøre det nemmere for mig at forberede mig inden et kundemøde. Og netop forberedelsen er rigtig vigtig for mig, så jeg kan være til stede overfor kunden på vores møde  og dermed sikre den bedst mulige skræddersyede løsning til kundens behov”, forklarer Allan Petersen.

 

”Så snart vores rådgivere begyndte at bruge løsningen fuldt ud og smed printerne væk, fik de meget positive tilkendegivelser fra vores kunder. Kunderne var især imponerede over, at de fik en kopi af den underskrevne begæring i deres mail-boks straks efter mødet. Det var selvfølgelig fedt for rådgiverne at mærke, vi havde en proces og en teknologi, der gav kunderne en positiv oplevelse. Og måske bedst af alt, så har vi med Pension Broker fået en platform, der kan danne basis for uanede mængder af produktivitet.”

— Casper Wakefield, COO hos Willis

 

Resultater

Samspillet mellem Pension Broker og Visma Case gør, at PLI Forsikringsmæglere i dag afholder rådgivningssamtaler med ro i maven, da risikoen for fejl er mindsket og datasikkerheden er øget. Det har samlet set frigjort en del arbejdstid, som Allan Petersen og hans kolleger i dag bruger på deres vigtigste fokus: Kundenærvær.

 
 

Lignende cases

Södeberg og Partners

Pension Broker digitalisere og forenkler kommunikation mellem pensionsrådgiver og pensionsselskab

Integrerede systemer skaber vækst

Patienterstatningen

Intelligent prioriteringsværktøj automatiserer Patienterstatningens sagsfordeling.

Læs hvordan vi mindskede sagsophobning

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Grønland

Digital selvbetjeningsløsning, der giver borgerne på Grønland mulighed for selv at søge om jagtbevis. Hurtigt og enkelt.

Læs hvordan løsningen skaber god service

 

Virksomhed i den offentlige sektor

Som ministerium, styrelse, kommune eller anden offentlig virksomhed er det vigtigt, at jeres interne processer fungerer, og at der ikke opstår fejl i perioder med travlhed. Vi kan hjælpe jer med at optimere jeres processer gennem alt fra konsulentydelser til software. Vi gør det nemmere for jer at samarbejde både i den enkelte gruppe og på tværs af organisationer.

Læs mere om hvordan vi sammen kan skabe værdi

Teknologier og værktøjer

Hos Visma gør vi brug af førende teknologier og værktøjer. Det er med til at sikre dig og din løsning det bedste resultat. 

App-udvikling

Machine learning

 

Brug for at vide mere?

Har du spørgsmål eller brug for mere viden om hvordan vi kan hjælpe med dit næste projekt, så kontakt os endelig. Vi deler gerne ud af vores viden og erfaring. Helt uforpligtende naturligvis.

Kontakt os:

Visma Consulting A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V
consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os