Pension Broker hos Skandia

Med Pension Broker udveksler Skandia data elektronisk med de mæglerhuse, der også har løsningen

Digital kommunikation giver bedre afkast

Hos pensionsselskabet Skandia oplevede medarbejderne store udsving i arbejdsbyrden, da mængden af tastearbejde i forbindelse med oprettelse af policer var afhængig af, hvor mange indtegninger der kom fra mæglerne. I perioder med rigtig mange indtegninger følte de derfor ikke altid, de kunne leve op til de ekspeditionstider, de gerne ville.

Med Pension Broker udveksler de i dag data elektronisk med de mæglerhuse, der også har løsningen, og i stedet kan medarbejderne bruge tid på at rådgive mæglerne og skaffe bedre afkast til kunderne.

  • Genbrug af alle data fra mæglerne i stedet for genindtastning
  • Datakvaliteten er højnet med automatisk datavalidering
  • Mindre følsomhed over for udsving i antallet af indtegninger
  • Skandia er nu gearet til vækst uden at skulle øge tastestaben
  • Ekspeditionstider er nede på ganske få dage
  • Bedre service og gladere kunder

60 % mindre tid på policer

”Vi har en række tied agents, det vil sige nogle små mæglere, der også benytter Pension Broker. De kan gå ud og tegne en aftale med et firma og sende oplysningerne ind til os digitalt, og allerede næste dag kan de tage tilbage til kunden og indtegne de enkelte medarbejdere. På tredjedagen ligger policerne klar hos kunden. Alt sammen fordi, vi ikke længere skal sidde og taste data, der allerede er tastet én gang, og fordi kvaliteten af data er blevet bedre.

Vi har flyttet hele 60 % af den tid, vi tidligere brugte på at oprette policer, over på andre opgaver, der giver direkte værdi for vores kunder.”

Sandie Lindblad
vicedirektør hos Skandia

Kontakt

Thomas Ahlburg.jpgThomas Ahlburg
Senior Sales Executive
thomas.ahlburg@visma.com