Pension Broker hos Skandia

Med Pension Broker udveksler Skandia data elektronisk med de mæglerhuse, der også har løsningen

Digital kommunikation giver bedre afkast

Hos pensionsselskabet Skandia oplevede medarbejderne store udsving i arbejdsbyrden, da mængden af tastearbejde i forbindelse med oprettelse af policer var afhængig af, hvor mange indtegninger der kom fra mæglerne. I perioder med rigtig mange indtegninger følte de derfor ikke altid, de kunne leve op til de ekspeditionstider, de gerne ville.

Med Pension Broker udveksler de i dag data elektronisk med de mæglerhuse, der også har løsningen, og i stedet kan medarbejderne bruge tid på at rådgive mæglerne og skaffe bedre afkast til kunderne.

  • Genbrug af alle data fra mæglerne i stedet for genindtastning
  • Datakvaliteten er højnet med automatisk datavalidering
  • Mindre følsomhed over for udsving i antallet af indtegninger
  • Skandia er nu gearet til vækst uden at skulle øge tastestaben
  • Ekspeditionstider er nede på ganske få dage
  • Bedre service og gladere kunder

Begæringer blev udfyldt med kuglepen

”Når vi skulle lave nytegninger, enten fordi vi havde fået et nyt firma som kunde, eller fordi en af vores eksisterende kunder havde fået en ny medarbejder, fik vi papirbegæringer fra den mægler, der havde talt med kunden,” fortæller Sandie Lindblad, vicedirektør hos Skandia. Begæringerne bestod typisk af 5-7 sider, som mæglerne havde udfyldt med en kuglepen, og som vi scannede ind og læste på skærmen.”

I dag er processen digitaliseret

Selvom begæringerne som udgangspunkt var standardiserede, havde Skandia meget arbejde med at tyde kuglepensskriblerierne. Derudover oplevede de ofte, at papirerne gik tabt i posten eller af andre årsager ikke nåede frem, så indtegningsprocessen blev forsinket. Med Pension Broker har Skandia digitaliseret processen omkring nytegninger og overførsler fra andre pensionsselskaber, så alle nødvendige informationer indtastes online af mægleren på kundemødet og kommer direkte ind i Skandias systemer.

Langt højere datakvalitet

”At kunne få informationerne ind elektronisk i stedet for på papir, er simpelthen verdensklasse,” siger Sandie Lindblad begejstret. ”Ud over at vi ikke længere skal bruge tid på at tyde kuglepenshilsner, så validerer Pension Broker automatisk de indtastede data. Datakvaliteten er derfor langt højere end før. Mægleren kan for eksempel ikke komme til at glemme en oplysning eller en underskrift. Og skulle der alligevel gå et eller andet galt, leverer Pension Broker en fuld log, så vi kan se, om det er os eller mægleren, der har lavet en fejl.”

Gearet til vækst

”Vi er også meget mindre følsomme over for sæson- og konjunkturudsving end før,” understreger Sandie Lindblad. ”I nogle perioder får vi mange flere indtegninger end i andre, og derfor havde vi somme tider rigtig meget tastearbejde. Det gav store udsving i vores ekspeditionstider. I dag bruger vi langt mindre tid på manuelt arbejde og tilsvarende mere tid på vores kunder. Samtidig er vi bedre gearet til vækst. Før i tiden vidste vi, at hvis vi skulle vækste med fx 25 %, skulle vores bemanding tilsvarende øges med 25 %, men det er der ikke det samme behov for i dag, hvor meget foregår automatisk.”

 

60 % mindre tid på policer

”Vi har en række tied agents, det vil sige nogle små mæglere, der også benytter Pension Broker. De kan gå ud og tegne en aftale med et firma og sende oplysningerne ind til os digitalt, og allerede næste dag kan de tage tilbage til kunden og indtegne de enkelte medarbejdere. På tredjedagen ligger policerne klar hos kunden. Alt sammen fordi, vi ikke længere skal sidde og taste data, der allerede er tastet én gang, og fordi kvaliteten af data er blevet bedre.Vi har flyttet hele 60 % af den tid, vi tidligere brugte på at oprette policer, over på andre opgaver, der giver direkte værdi for vores kunder.”

Sandie Lindblad
vicedirektør hos Skandia

Bedre service til kunder og samarbejdspartnere

”Desuden kan vi ofte nå at få rettet en eventuel fejl, allerede inden mægleren forlader kunden. Det kan fx være en fejl i børnenes CPR-nummer. Vi får jo oplysningerne ind i det øjeblik, begæringen er underskrevet, og da vores folk ikke længere er optaget af at sidde og taste, kan de nå at fange mægleren, hvis begæringen ikke ryger direkte igennem som fejlfri.

Før i tiden kunne der gå flere uger, før vi opdagede en fejl, og så skulle mægleren måske ud til kunden igen. Al den tid, vi sparer, bruger vi på andre opgaver i dag. Og vores medarbejdere er heldigvis blevet helt trygge ved, at vi ikke har investeret i Pension Broker for at spare eksisterende medarbejdere væk, men for at kunne yde en bedre service over for vores kunder og samarbejdspartnere,” slutter Sandie Lindblad.

Gladere og mere trygge kunder

En af de sideeffekter, Skandia ikke havde kalkuleret med, er kundernes begejstring for Pension Broker.

Sandie Lindblad forklarer: ”I starten fokuserede vi mest på, hvordan vi kunne optimere, men det har vist sig, at vores kunder samtidig er blevet meget gladere, fordi de får en bedre betjening og en langt hurtigere sagsbehandling end før. Så snart kunden har underskrevet sin begæring elektronisk på mødet, får vedkommende en mail, hvor det fremgår tydeligt, hvad der er aftalt. Allerede et par dage efter kommer den egentlige police, og det giver kunderne en stor tryghed.”

Læs mere om Pension Broker

Visma Consulting

Kontakt os og hør, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres it-projekter.

Lars Nygaard
Business manager
lars.nygaard@visma.com
Telefon: 21 28 10 77

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.