Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Systemforvaltning af komplekst it-landskab, understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark og sikrer sammenhæng mellem it og forretningsbehov

Systemforvaltning der understøtter forretningsmæssige behov

Vismas systemforvaltning fungerer som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) medspiller i udviklingen og koordineringen af aktørerne i det store og komplekse IT-landskab, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark

Visma er systemforvalter på Det Fælles Datagrundlag (DFDG), Jobnet samt Jobcenter Planner for STAR. Forvaltningen af STAR’s systemer er baseret på ITIL service management best pratices. Systemforvaltningen er fokuseret på at styre og kvalitetssikre udvikling og ændringer i styrelsens it-systemer, i overensstemmelse med de forretningsmæssige behov og de gældende forskrifter for it-sikkerhed.

STAR er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, hvis opgaver er at sikre en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor flest mulige borgere er i arbejde eller under uddannelse.

Visma er Single Point of Contact

STAR ønskede at samle ansvaret for release og configuration management på tværs af delsystemer og flere leverandører hos én leverandør, der overordnet set kunne tage varetage opgaven med, at få de tæt integrerede delsystemer fra udvikling til stabil, kontinuerlig og sikker drift.

Yderligere ville STAR gerne have én central tovholder på test management for alle deres forretningssystemer, herunder opbygning, drift og vedligehold af 10 fuldt udbyggede testmiljøer, der betjener forskellige aktører og interessenter.

”Visma er vores fungerende systemforvalter, der hver dag året rundt sørger for, at vores systemer fungerer og lever op til de gældende servicemål. Ud over den daglige systemforvaltning, bruger vi Visma som rådgiver i forhold til løsningsdesign, testprocesser, risikovurderinger ved Changes og håndtering af driftshændelser.”

Flemming Jensen
STAR

Faglige spidskompetencer og dyb domæneviden

Visma har opbygget en organisation, der har faglige spidskompetencer og erfaring med systemforvaltning herunder release -, konfiguration - og test management. Dertil kommer indgående forretningsviden om regler og governance på hele beskæftigelsesområdet.

De opgaver Visma løser for STAR er blandt andre:

Single Point of Contact (SPOC)

Visma er STAR’s Single Point of Contact (SPOC) på Det Fælles Data Grundlag. Det betyder at vi samler og koordinerer opgaver i forbindelse med test og idriftsættelser for STAR.

Service Desk Management

Visma varetager 2’nd level service desk for alle STAR’s forretningssystemer. Desuden fungerer vi som kontaktpunkt til driftsleverandører på såvel produktion som test.

Service Delivery Management

Visma varetager opgaver i forhold til driften af nogle af STARS applikationer og databaser hos deres driftsleverandører og opgaver relateret til den kontraktansvarlige for driftsmiljøerne. Applikationsdriftsplanlægning, overvågning af applikationsafvikling og SLA på udstillede services, teknisk optimering i forhold til driftssystemernes performance måling og overvågning af belastning- service- og fejlniveau, plan udvikling for reetablering af applikationsmiljøer og håndtering af sikkerhedsspørgsmål i relation til driftsmiljøerne.

Incident og Problem Management

På en lang række fælles støttesystemer leverer Visma Incident og Problem Management understøttet af wiki til webservicedokumentation og landssupportsystemet m.fl.

Release Management

Som systemforvalter driver Visma et fælles kodebibliotek på tværs af STAR’s interne leverandører. Visma bygger, deployer og releaser dagligt nye versioner af systemerne til STAR’s testmiljøer i en automatiseret proces. Vi har ansvaret for at samle installationspakker til driftsleverandører ved releases til produktion og idriftsættelse af løsningskomplekset.

Configuration Management

Visma driver og vedligeholder en central configuration management database, der dækker alle STAR’s forretningssystemer.

Test management

Visma varetager og driver en fælles testproces for STAR. Dette inkluderer koordinering af testopgaver hos aktører, daglig rapportering, status og fremdrift op til de 4 årlige hoved-releases, samt governance på teststrategier og testplaner.

Application management

Vi har samlet kompetencer inden for application management og systemforvaltning i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Allan Lundgaard Hamilton
Salgsdirektør
allan.lundgaard.hamilton@visma.com
Telefon 23 37 36 57

Vi digitaliserer Danmark

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Se, hvilke cookies der gemmes, når du bruger siden og hvordan du ændrer dine præferencer i vores cookiepolitik.