Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Systemforvaltning af komplekst it-landskab, understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark og sikrer sammenhæng mellem it og forretningsbehov

Systemforvaltning der understøtter forretningsmæssige behov

Vismas systemforvaltning fungerer som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) medspiller i udviklingen og koordineringen af aktørerne i det store og komplekse IT-landskab, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i Danmark

Visma er systemforvalter på Det Fælles Datagrundlag (DFDG), Jobnet samt Jobcenter Planner for STAR. Forvaltningen af STAR’s systemer er baseret på ITIL service management best practises. Systemforvaltningen er fokuseret på at styre og kvalitetssikre udvikling og ændringer i styrelsens it-systemer, i overensstemmelse med de forretningsmæssige behov og de gældende forskrifter for it-sikkerhed.

STAR er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, hvis opgaver er at sikre en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor flest mulige borgere er i arbejde eller under uddannelse.

Visma er Single Point of Contact

STAR ønskede at samle ansvaret for release og configuration management på tværs af delsystemer og flere leverandører hos én leverandør, der overordnet set kunne tage varetage opgaven med, at få de tæt integrerede delsystemer fra udvikling til stabil, kontinuerlig og sikker drift.

Yderligere ville STAR gerne have én central tovholder på test management for alle deres forretningssystemer, herunder opbygning, drift og vedligehold af 10 fuldt udbyggede testmiljøer, der betjener forskellige aktører og interessenter.

”Visma er vores fungerende systemforvalter, der hver dag året rundt sørger for, at vores systemer fungerer og lever op til de gældende servicemål. Ud over den daglige systemforvaltning, bruger vi Visma som rådgiver i forhold til løsningsdesign, testprocesser, risikovurderinger ved ændringer og håndtering af driftshændelser.”

Flemming Jensen
STAR

Faglige spidskompetencer og dyb domæneviden

Visma har opbygget en organisation, der har faglige spidskompetencer og erfaring med systemforvaltning herunder release -, konfiguration - og test management. Dertil kommer indgående forretningsviden om regler og governance på hele beskæftigelsesområdet.

De opgaver Visma løser for STAR er blandt andre:

Kontakt

Michael Madvig
Senior Account Manager
michael.madvig@visma.com
41 32 86 58

Visma Consulting A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Bliv kontaktet af os