Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har fået enklere samarbejde med uddannelsessteder og bevisproducent

Enklere samarbejde

Ud over kørekort skal erhvervschauffører have et såkaldt chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har gennemført den nødvendige uddannelse.

Visma har leveret en administrationsløsning, der letter processen mellem alle involverede parter, herunder Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, uddannelsesstederne og kortproducenten, der producerer de færdige beviser.

  • Løsningen letter administrationen, både hos styrelsen og på uddannelsesstederne
  • Løsningen er så generisk, at den med tiden kan bruges til andre former for beviser
  • Løsningen hostes på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens egne servere
  • Udviklingen foregik så agilt som muligt
  • Projektet blev færdigt inden en helt fast deadline

En enklere arbejdsdag

I forbindelse med håndtering af chaufføruddannelsesbeviser er Trafik-Bygge- og Boligstyrelsens vigtigste interessent de uddannelsessteder, der uddanner chaufførerne. Trafik- Bygge og Boligstyrelsen er derfor glad for at have medvirket til, at de administrative medarbejdere har fået en lettere arbejdsdag med den nye administrationsløsning.

”Uddannelsesstederne kan blandt andet bruge deres medarbejder-NemLog-in til at logge på løsningen, så de ikke behøver at huske på nye brugernavne og passwords. Og så oplever de også gladere betalere, fordi prisen for et chaufføruddannelsesbevis er faldet fra 500 til 350 kroner, takket være den nye og mere omkostningseffektive løsning.”

Henning Kristensen
Chefkonsulent i Trafik- Bygge og Boligstyrelsen>

Kontakt

Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os