Udlændingestyrelsen

Vi hjalp Udlændingestyrelsen med at inddrage brugerne i udformningen af brugervenlige løsninger.

Agilt samarbejde

Projektet er en kortbestillingskomponent, hvor data til bestilling af opholdskort automatisk overføres til ekstern leverandør. Løsningen integrerer ansøgning og sagsbehandling.

Det agile samarbejde inddrog brugere og sikrede et fokus på de reelle behov. Det lugede ud i nice-to-have-funktioner og forbedrede need-to-have-funktioner.

Velfungerende brugerinddragelse

Hos Udlændingestyrelsen var der en række forskellige systemer til digital ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med opholds- og arbejdstilladelse, men systemerne var ikke bundet sammen. Det betød bl.a., at sagsbehandlerne skulle genindtaste alle de oplysninger, som ansøgerne allerede havde tastet i ansøgningsproceduren.

Samtidig stod styrelsen over for forskellige udfordringer i forbindelse med de kort, der udstedes til udlændinge som bevis på, at de har opholdstilladelse i Danmark.

Der var en række nye lovkrav til, hvilke oplysninger kortene skulle indeholde, bla. biometriske data. Samtidig savnede styrelsen en automatisk overførsel af de digitale biometriske data til producenten af kortene.

I et agilt samarbejde hjalp vi med at integrere de rette systemer med hinanden og videreudvikle dem i forhold til de nye lovkrav.

Samarbejde og tillid

Anders Carlsen mener, at den agile samarbejdsform har mange fordele: ”Vi har flyttet fokus væk fra den traditionelle tankegang, hvor man allerede fra starten skal være 100 % skarp på, hvilke funktioner, man gerne vil have. Ofte er det jo sådan, at man først kan se, hvad man har brug for, når man går i gang med at bruge systemerne.

I den agile proces har vi løbende kunnet se, hvordan systemerne virkede i praksis, og brugerne har kunnet komme med deres input undervejs. Det betyder naturligvis, at vi har været nødt til at lægge en del af de traditionelle sikkerhedsforanstaltninger på hylden og stole på vores leverandør. Samtidig har det krævet mange ressourcer af os, fordi vi hele tiden skulle være inde over løbende prioriteringer og stå til rådighed for udviklingen.

Samarbejde og tillid bliver ekstremt vigtige i sådan en situation, men slutresultatet er det hele værd.”

Sikring af økonomiske rammer

Det agile samarbejde betød blandt andet, at projektdeltagere fra både Udlændingestyrelsen og Visma Consulting løbende har samlet op på, hvor de var i projektet, hvilke funktioner der skulle prioriteres til udvikling som de næste, og hvordan disse funktioner bedst muligt tog hensyn til arbejdsgangene hos Udlændingestyrelsen.

Samtidig vurderede de fra gang til gang, hvor gode, de havde været til at estimere tids- og ressourceforbrug, og derefter justerede de estimaterne til de kommende dele af projektet. Det var med til at sikre, at de økonomiske rammer blev overholdt, samtidig med at fokus blev holdt på netop de funktioner, der var vigtigst for Udlændingestyrelsen.

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os