Validering af atypisk sygefravær (VAS)

Gennem en række opdateringer af VAS-systemet hjælper vi Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med at minimere snyd og misbrug af sygedagpenge

Vedligehold og videreudvikling

Visma vedligeholder og videreudvikler it-systemet VAS for STAR. STAR er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som sikrer en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor flest mulige borgere er i arbejde eller under uddannelse. VAS minimerer snyd, giver et bedre beslutningsgrundlag og letter sagsbehandlingen for kommunerne når virksomheder søger om sygedagpenge refusion.

Automatisk kontrol af sygefravær

IT-systemet VAS fungerer som en automatisk kontrolinstans når en arbejdsgiver anmelder sygefravær via NemRefusion. VAS systemet hjælper sagsbehandlerne i kommunerne med at finde frem til de sager, hvor sygefraværet afviger fra det normale niveau af sygefravær, for eksempel i en specifik branche. VAS håndterer mere end 1 mio. indberetninger om året.

Alle sygedagpengeindberetninger bliver beriget med informationer fra VAS, det giver et bedre sags- og beslutningsgrundlag for sagsbehandlerne i kommunerne. Informationerne har til hensigt at gøre det lettere for sagsbehandlerne at træffe afgørelser i sager, hvilket kan bringe sagsbehandlingstiden ned.

Forbedring af VAS Kontrolsystemet

VAS var ved projektets overtagelse plaget af mange tekniske fejl og manglende robusthed. Samtidig manglede systemet en brugergrænseflade og overvågningsværktøjer, der kunne give den tilstrækkelige gennemsigtighed og kontrol med systemets tilstand der er behov for.

Igennem en række tiltag har vi løst de udfordringer systemet havde ved overtagelse.

Vi udarbejdede en ny løsningsarkitektur, hvor systemets forskellige funktionelle områder én for én blev implementeret som individuelle og løst koblede services.

Vi implementerede modtagelseskomponenter, der uafhængigt af om det resterende system kører, kan modtage og gemme beskeder fra omverden.

Integrationen mod eksterne datakilder blev gjort robust mod utilgængelighed.

En ny portalløsning blev udviklet til systemet, hvor statistikker som fordelingsnøgler på brancher, geografi med mere vises i grafer og tabeller, og systemets generelle sundhedstilstand visualiseres i realtid

Et system med stort potentiale

Intentionen med systemet er at det skal effektivisere sagsbehandlingen, fordi sagsbehandlerne i kommunerne ikke skal bruge tid på at lede efter afvigelser. Via VAS kan de automatisk få fremsendt de sager, der afviger fra normen. På den baggrund kan sagsbehandlerne potentielt bruge tiden på, at undersøge de sager nærmere, hvor der faktisk er en mistanke om misbrug og snyd i stedet for at bruge tiden på manuelt at lede efter afvigende sager.

VAS har derfor et stort potentiale til at fungere som et vigtigt redskab for sagsbehandlerne, fordi kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af informationer fra VAS kan blive bedre og sagsbehandlingstiden forkortet.

Videreudviklingen af VAS har givet store fordele

Tekniske fejl er blevet bragt ned til et absolut minimum og en stor teknisk gæld er blevet indfriet.

Ved ny installationer af opdateringer af systemet, er der ikke længere behov for nedetid.

Ved større nedbrud hos eksterne systemer som VAS benytter – SKAT, CVR og CPR mv. – notificeres AM teamet så snart der konstateres udsving i driften, så behandlingen af systemets beskeder kan sættes på pause indtil driften er stabil igen, uden at brugerne af systemet mærker det.

Indhentet data gemmes velorganiseret i systemets database, så de er velegnet til senere statistisk analyse

Kontakt

Visma Consulting A/S

København
Gærtorvet 1-5
1799 København V

Aarhus
Mariane Thomsens Gade 2F
8000 Aarhus C
Telefon: 87 34 44 54

Send os en mail: consulting.dk@visma.com

Bliv kontaktet af os