Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

Udlændingestyrelsen

Vi hjalp Udlændingestyrelsen med at inddrage brugerne i udformningen af brugervenlige løsninger. Det agile samarbejde lugede ud i nice-to-have-funktioner og forbedrede need-to-have-funktioner

Visma har bistået Udlændingestyrelsen med

  • At udvikle et kortbestillingskomponent, hvor data til bestilling af opholdskort automatisk overføres til ekstern leverandør
  • Den komplette integration af ansøgningsblanketsystem og sagsbehandlingssystem
  • Løbende brugerinddragelse, der sikrede fokus på organisationens reelle ønsker og behov

Agile metoder sikrer brugerinddragelse

I Staten er der krav om, at it-projekter gennemføres efter PRINCE2 projektledelsesmodellen, og Integrationsministeriet ønskede at kombinere denne model med principper fra agile arbejdsmetoder. Anders Carlsen forklarer: ”Der er lavet undersøgelser, som viser, at det reelt kun er 15-30 % af funktionerne i et system, der rent faktisk udnyttes. For eksempel er hovedparten af funktionerne i Word jo ukendt for langt de fleste brugere. Vi ville gerne komme tættere på, at 100 % af funktionerne i vores systemer udnyttes.

Med agile arbejdsmetoder sikrer man, at projektet fra start til slut inddrager de folk, der skal bruge systemet efterfølgende, og at man holder fokus på de funktioner, der reelt er nødvendige at udvikle.”

Velfungerende brugerinddragelse

Inddrag brugerne og få brugervenlige systemer – sådan gjorde Udlændingestyrelsen.

Hos Udlændingestyrelsen var der en række forskellige systemer til digital ansøgning og sagsbehandling i forbindelse med opholds- og arbejdstilladelse, men systemerne var ikke bundet sammen. Det betød bl.a., at sagsbehandlerne skulle genindtaste alle de oplysninger,som ansøgerne allerede havde tastet i ansøgningsproceduren.

Samtidig stod styrelsen over for forskellige udfordringer i forbindelse med de kort, der udstedes til udlændinge som bevis på, at de har opholdstilladelse i Danmark: For det første var der en række nye lovkrav til, hvilke oplysninger kortene skulle indeholde. 

Fremover skal der nemlig også være digitale biometriske data på kortene. For det andet savnede styrelsen en automatisk overførsel af de digitale biometriske data til den leverandør, der producerer kortene.

Udlændingestyrelsen søgte en leverandør, der gennem en agil samarbejdsform kunne hjælpe med at integrere de rette systemer med hinanden og udvikle dem i forhold til de nye lovkrav, og Visma blev valgt til opgaven.

Danmark - et foregangsland for fiskeri

Visma har som leverandør hjulpet Fiskeristyrelsen til at blive et foregangsland for øvrige EU-lande på flere punkter.

”Danmark har en vigtig stemme i den her sammenhæng, og vi var også det første land, der af DG-Mare fik godkendt vores udviklingssystem for fangstrejser og afregninger ved den oprindelige deadline. Vi tror selv på, at vi har fået bygget et meget robust og pålideligt system,” fortæller Gert Thostrup fra Fiskeristyrelsen.

Han mener også, at projektet vil have store forretningsmæssige fordele i fremtiden. ”Projektet her er jo en forberedelse på, at vi også kan overtale andre lande udenfor EU til at benytte samme standard.

Der vil dermed være færre udviklingsomkostninger ved at tilkoble andre tredjelande til systemet, end vi ville have haft ved at lave individuelle løsninger til hvert enkelt land.”

”Projektet, som Visma og Fiskeristyrelsen har gennemført i dette forløb, har været oppe i statens IT-råd, hvilket fortæller noget om projektets størrelse og kompleksitet. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det blev gennemført til begge parters fulde tilfredshed og ikke mindst indenfor den stramme tidsplan,” fortæller Lars Wolter fra Visma. Visma har desuden stort branchekendskab med relaterede fiskeriydelser og skibsløsninger, blandt andet vCatch, vTrack og Søfartsstyrelsens eCertifikatsystem.

”Hos Fiskeristyrelsen foretrækker vi en agil udviklingsmodel, hvor der er løbende informationsevaluering gennem hele processen. Det har Visma i alle de år, vi har arbejdet sammen, været rigtig gode til, og det er de stadigvæk.” .”

Gert Thostrup
Chefkonsulent, Fiskeristyrelsen

Samarbejde og tillid

Anders Carlsen mener, at den agile samarbejdsform har mange fordele: ”Vi har flyttet fokus væk fra den traditionelle tankegang, hvor man allerede fra starten skal være 100 % skarp på, hvilke funktioner, man gerne vil have. Ofte er det jo sådan, at man først kan se, hvad man har brug for, når man går i gang med at bruge systemerne.

I den agile proces har vi løbende kunnet se, hvordan systemerne virkede i praksis, og brugerne har kunnet komme med deres input undervejs. Det betyder naturligvis, at vi har været nødt til at lægge en del af de traditionelle sikkerhedsforanstaltninger på hylden og stole på vores leverandør. Samtidig har det krævet mange ressourcer af os, fordi vi hele tiden skulle være inde over løbende prioriteringer og stå til rådighed for udviklingen.

Samarbejde og tillid bliver ekstremt vigtige i sådan en situation, men slutresultatet er det hele værd.”

Sikring af økonomiske rammer

Det agile samarbejde betød blandt andet, at projektdeltagere fra både Udlændingestyrelsen og Visma løbende har samlet op på, hvor de var i projektet, hvilke funktioner der skulle prioriteres til udvikling som de næste, og hvordan disse funktioner bedst muligt tog hensyn til arbejdsgangene hos Udlændingestyrelsen.

Samtidig vurderede de fra gang til gang, hvor gode, de havde været til at estimere tids- og ressourceforbrug, og derefter justerede de estimaterne til de kommende dele af projektet. Det var med til at sikre, at de økonomiske rammer blev overholdt, samtidig med at fokus blev holdt på netop de funktioner, der var vigtigst for Udlændingestyrelsen.

Business Process Management

Vi har samlet udvikling af unikke BPM-løsninger i divisionen Visma Consulting A/S. Kontakt os, og hør hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Carsten Foghmar
Team Manager, BPM
carsten.foghmar@visma.com
Telefon: +45 41 91 43 47

Vi digitaliserer Danmark