vCatch

Elektronisk logbog

vCatch bruges verden over til at indmelde fangst. Der er lagt et stort arbejde i at gøre vCatch så enkel og brugervenlig som muligt, da indmeldinger i realtid fra fartøjerne øger værdien af data for myndighederne.

Digitale logbøger

Fangstindsatsen er i mange år blevet registreret med papir og logbøger ombord på fiskefartøjerne. En stor del af arbejdet ombord på fartøjerne og hos myndighederne har foregået manuelt ved at udfylde formularer, og efterfølgende manuelt skrive oplysningerne fra formularerne ind i databehandlingsapplikationerne.

Med vCatch er den manuelle indtastning og re-indtastning fjernet. vCatch består af et modul ombord på fiskefartøjer og et modul hos myndigheden. Disse kan blive brugt separate eller sammen- når de bliver brugt sammen er fordelene ved at have et enkelt system udnyttet optimalt.

vCatch kommer med en lang række foruddefinerede felter og datatyper, men disse kan også tilpasses til landenes specifikke krav og behov. vCatch giver alle brugergrupper en række unikke fordele og er let at bruge.

Fiskerne

Registreringen af fangst sker ombord på fiskefartøjerne. For hver tur, skal logbogen udfyldes i henhold til en række regler.

Med vCatch er fiskerne guidet gennem udfyldelse af logbøger med logiske trin og angivelse af standardværdier, der mindsker og fjerner tvivl eller fejl.

Når afrejseinformation med mere er blevet indtastet i systemet, er der kun tilbage at registrere hver fangst og fisk, der er blevet fanget. Dette kan blive gjort så mange gange det er nødvendigt. På vej tilbage til havnen kan landingsinformation og landingsopgørelse blive udfyldt.  
Fangstmeddelelser, zoneændringer og meddelelser ved havneankomst er registreret i samme applikation og bliver sendt til myndighederne, hvilket i høj grad gør det lettere for fiskerne.

Industrien

vCatch kan give fiskeindustrien et unikt overblik, da man præcist ved hvad, der er ombord på de individuelle fiskefartøjer på hvilket som helst tidspunkt.

Inspektørerne

Det at man har realtids information om en fangst ombord på et specifikt fartøj, er en uundværlig information med henblik på planlægning og udførelse af inspektionsaktiviteter. Fiskeren kan sende information indsat i logbogen så snart de er færdige med hver registrering. Denne information er af stor værdi for inspektørerne.    

Den reelle inspektion bliver mere dedikeret og fokuseret, hvor selve udvælgelsen af hvilket fartøj der skal kontrolleres, kan gøres langt mere bevidst baseret på de seneste oplysninger, der indberettes af fartøjet. Dette gælder for både off shore inspektioner og landsinspektioner.

FMC-brugere

I Fisheries Monitoring Center (FMC) er alt data lagret. Under oprettelse og indtastning af en ny logbog, bliver data lagret.

FMC-brugeren kan med brug af webinterfacet søge, se og ændre logbøgerne.

Logbogsdata er transmitteret fra fartøjsklienten til serverbrugeren ved enten at bruge Inmarsat-C eller internetforbindelse. Med brug af Inmarsat-C forbindelse har brugeren fordelen af unikke kompressionsforhold på 90 %, som reducerer transmissionsomkostningerne betydeligt.

Michael Grønfeldt
Produktchef
mikael.gronfeldt@visma.com
23 72 31 81

Fishery Solution
Fishery Solution er udviklet af Vismas division for 
it-udvikling og rådgivning. Kontakt os, og hør hvad
vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Vi digitaliserer Danmark