Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.

vCheck

Fishery management

For at sikre en rettidig og korrekt brug af kvotedata, har Visma udviklet et sæt af intelligente og grafiske værktøjer, som giver det ultimative overblik over kvoteudnyttelse på ethvert givent tidspunkt

Lettere overblik

vCheck er designet til brug af fiskerimyndigheder. Systemet er et grafisk drill-down af data. Visma har udviklet et system, der gør myndigheder i stand til at få et let overblik over enorme mængder af data, der indikerer brug af kvoter.

Realtid er vigtigt når man arbejder med kvotedata og analyse af kvoteforbrug. Jo ældre den tilgængelig data er, jo mere upræcis bliver baggrunden for beslutninger.

vCheck-systemet giver myndighederne et overblik over år til dato-optagelse af alle kvoter, for at undgå overfiskeri og for at sikre, at fiskeindustrien bruger kvoterne.

Overblik

Der er behov for enorme mængder af data til beregning af kvoteudnyttelse. Alle logbogsdetaljerne skal være til rådighed for at samle fiskeriet og sammenligne det med de kvoter, der er tildelt de enkelte fartøjer. Men selv dette er ikke nok til at sikre et præcist og komplet billede af fiskeriet. Ved at sammenligne logbogsdata med salgsnoter og VMSactivity, kan sikres en højere grad af nøjagtighed. Det giver mulighed for flere og bedre måder at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af oplysningerne i logbogen.

Detaljer

Når data for en kvote analyseres, kan detaljerne om fangsten ses for hvert enkelt fartøj. Man kan se den aggregerede aktivitet måned-for-måned for en given kvote fra hvert fartøj. Ved at kigge på Catch Values kan man se de individuelle catch lines fra logbøgerne. Integration med VMS er muligt, så man kan se positionerne og spore den valgte måned.

Indberetninger sikrer bedre kontrolmekanismer

Kvoteanalysesystemet kan generere alarmer baseret på regler, der er sat op til at validere logbogsdata. Regler - og alarmværdier kan ændres for at imødekomme forskellige behov. Typiske regler vil validere hastighed, fangst pr. time og andre lignende værdier.

Realtidsfordele

Muligheden for at sammenligne den historiske aktivitet med nuværende aktivitet på månedlig eller daglig basis, giver det nødvendige overblik, der skal til for at planlægge og reagere for at sikre det bedst mulige kvoteforbrug. Sammenligningen viser øjeblikkeligt forandringen i de sæsonbestemte fiskerier. Med funktionen, der sammenligner år for år, er det meget let at følge de sæsonbestemte ændringer for fiskeriet.

Michael Grønfeldt
Produktchef
mikael.gronfeldt@visma.com
23 72 31 81

Fishery Solution
Fishery Solution er udviklet af Vismas division for 
it-udvikling og rådgivning. Kontakt os, og hør hvad
vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Vi digitaliserer Danmark