Mød årets Management Graduates

 

Management graduates Visma 

Her kan du læse om årets Management Graduates, og hvilke projekter de hver især har arbejdet med:

Edda Brian Stina  Malin Maria Magnus Louise Ben Signe Steinar

 

Edda Davidsdottir, Danmark

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

Kandidat i Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School i Danmark, med et udvekslingssemester i Melbourne, Australien.

 

Mentor i Visma:

Mads Rebsdorf,Managing Director for Visma Danmark


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Jeg havde høje forventninger til graduate-året hos Visma og er kun blevet positiv overrasket. Vi får meget ansvar og frihed, får lov til at arbejde med forskellige mennesker i hele virksomheden og får en masse oplæring og kurser. Det bedste er selvfølgelig vores lille graduate-familie, som man får et stærkt forhold til allerede i starten af programmet.Hvor har du været på projekt indtil videre, og hvad har du arbejdet med?

Projekt 1 - Infrastruktur Omkostningsanalyse i Vismas Product Unit

Jeg havde mit første projekt hos Vismas udviklingsafdeling i Oslo. Der arbejdede jeg på en omkostningsanalyse af deres IT infrastruktur, hvor hovedformålet med projektet var at få mere indsigt i omkostningsstrukturen og tildeling af ressourcer. Det var virkelig interessant at lære dette område af organisationen at kende og få lov til at arbejde sammen med forskellige team managers igennem projektperioden. Resultatet af projektet var et nyt template, som giver de forskellige team managers en meget bedre oversigt over omkostninger og hjælper dem at forudsige fremtidens omkostninger og tildeling af ressourcer.    


Projekt 2 - Forretningsmuligheder indenfor Visma Solutions Oy

Mit andet projekt er hos Visma Solutions i Helsinki, Finland. Her arbejder jeg sammen med salgsafdelingen, hvor jeg undersøger nye forretningsmuligheder for Netvisor, et finsk regnskabssystem med hensyn til ny regulering fra EU.Hvad skal du på projekt 3?

Jeg skal arbejde på et projekt hos finansafdelingen i Amsterdam. I den første del af projektperioden skal jeg analysere rentabiliteten af deres produktlinjer, on-premise vs. saas-produkter. I den anden del af perioden skal jeg opbygge en database i Tableau, der kan bruges til at få indsigt og som en støttefunktion til finansiering, salg, marketing og FoU.

Brian Ye, Sverige 

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

Civilingenjör i Datateknik, specialisering i IT-Management, på KTH Royal Institute of Technology, med en utbytestermin på Hong Kong University of Science and Technology.

 

Mentor i Visma:

Espen Håkonsen, Managing Director för Visma IT and Communications A/S

 

Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Som ny till arbetslivet är det många nya intryck och höga förväntningar på Vismas management traineeprogram. Trots de höga förväntningarna finns det två utmärkande saker som har överraskat mig:

  • Att vi, trots helt nya, har mandatet att förändra befintliga processer. Ett av de största problemen med förändring är att en organisation oftast motsätter sig detta, men med Visma som organisation och en själv i rollen som trainee är detta nog ett av de minsta problemen. Projekten vi får är högt prioriterade av ledningen och affärskritiska för Vismas verksamhet.

  • Att vi bland våra nordiska kollegor, trots väldigt många likheter, har väldigt många olikheter. Det mest överraskande är nog att ordet för “frukost” (breakfast på svenska) på danska betyder “lunch”, vilket kan bli väldigt fel om en dansk kollega bokar ett “frukostmöte” med mig.

 

Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Evaluating internal search engines at Visma Corporate Marketing

Mitt första projekt var på huvudkontoret i Oslo, hos avdelningen Corporate Marketing där de högsta besluten tas när det kommer till Vismas marknads- och kommunikationsstrategier för hela koncernen. Projektet handlade om att göra en utvärdering på olika söklösningar för att i slutändan rekommendera en som ska ersätta den som är i bruk idag på Vismas webbplats.

 

Projekt 2 - Automating customer support with a chatbot at Visma Collectors AB

Mitt andra projekt är på Visma Collectors AB i Helsingborg/Stockholm, Sverige. Projektet handlar om att ta fram en chatbot som ska automatisera vissa delar av kundsupporten för en av kanalerna till Vismas inkassotjänst. Målet är att sänka kostnaderna per ärende och den totala arbetsbördan för kundsupporten.

 

Hvad skal du på projekt 3?

Till mitt tredje projekt kommer jag återigen befinna mig på huvudkontoret i Oslo, men denna gång på Visma Software Labs A/S, i Enterprise-divisionen. Det huvudsakliga målet med projektet är att identifiera kraven och de tekniska utmaningarna för ett system som ska implementeras på alla Business Units i Enterprise-divisionen.

Stina Wahlsten, Finland

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

MSc i finans og økonomi fra Hanken School of Economics, Helsinki, med et udvekslingssemester på Mannheim University, Tyskland.


Mentor i Visma:

Juha Mäntylä, Managing Director för Visma Software Oy


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Jag visste att visma är ett entreprenöriellt företag, men det har överraskat mig hur tydligt man ser det i vardagen! Avdelningarna gör ständigt små förändringar och nya kollegor välkomnas med i team och i divisioner i rask takt i och med Vismas många förvärv. Detta gör att Visma känns levande och spännande, och att ingen dag är sig den andra lik!


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Security and Privacy Incident Process på Visma Enterprise Development

Jag var på utvecklingsavdelningen för Visma Enterprise i Oslo där jag gjorde en process för säkerhets- och integritetsincidenter, med andra ord en process för hur man hanterar incidenter som berör känslig information. Denna process hade som krav att den måste vara kompatibel med GDPR, lättförstådd och skulle fungera för alla team oberoende av system eller processer som redan fanns på plats. Efter mitt projekt önskas det sedan att denna process kan implementeras bredare i hela organisationen.


Projekt 2 - Customer Journey för produkten Expense på Visma Enterprise AS

Jag var på Enterprise AS i Stockholm där jag mappade fram en kundresa för produkten Expense. En kundresa innebär kundens erfarenhet av Visma under hela den tid som kunden har kontakt med oss eller produkten. Projektet innebar att jag hade interna diskussioner och en workshop för att få fram de interna processerna för produkten, exempelvis hur vi utför onboardingen, och externa intervjuer med kunder för att få fram deras kundupplevelser. På basis av mina undersökningsresultat mappade jag fram hela resan, touchpoints, processer och KPIs och gav rekommendationer på förbättringar, framförallt inom automatisering, kommunikation och informationsförmedling.


Hvad skal du på projekt 3?

Jag skall tillbaka till Enterprise i Oslo, men denna gång skall jag jobba med pricing och bundling i Software Labs. Jag skall jobba med att effektivisera prismodeller och produktpaket i och med att Visma mer och med går från onprem lösningar till cloud.

 

Malin Brandtun, Norge

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

Master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole med retning innen finans. Utveksling til Melbourne University og Grunderskolen på Berkeley, San Francisco.


Mentor i Visma:

Liv-Kari Kroken


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Hvor mye forskjellig Visma arbeider med


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1

I mitt første prosjekt var jeg på hovedkontoret til Visma på Skøyen, Oslo. Visma bygger en felles community plattform for alle business units i konsernet i håp om å skape et mer helhetlig inntrykk av hvilke produkter Visma kan tilby, og dermed en bedre brukeropplevelse. Min rolle i prosjektet var å skape en onboarding handbook som skulle sendes ut til community managers i forkant av prosessen.


Projekt 2

På prosjekt nummer 2 var jeg stasjonert i Lyngby, Denmark. MIND4iT er et freelance IT konsulentselskap i Danmark som vurderer å starte med konsulenttjenester i Polen. Min oppgave var derfor å lage en markedsanalyse av Polen generelt, og markedet for freelance IT konsulenter spesielt.


Hvad skal du på projekt 3?

Visma Collectors

 

Maria Didner, Sverige

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

MSc i Business och Management vid Uppsala universitet. Kandidat i finans vid Uppsala universitet med ett utbytesår på University of Technology i Sydney, Australien.


Mentor i Visma:

Carola Lissel, Managing Director, Visma Software AB


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Visma har överraskat mig på många sätt. Det är ett företag som arbetar agilt och därmed kan förändringar ske snabbt i organisationen. Visma är verksamma inom många olika områden och sysslar inte endast med ekonomisystem som jag trodde när jag studerade. Det är en välkomnande och platt organisation som inte är rädd för att satsa på nya idéer.


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Första projektet var på huvudkontoret i Oslo. Det var en riktigt bra start att börja alla traineer tillsammans i Oslo. Under projektet analyserade jag data för att kunna automatisera och anpassa kommunikationen till våra kunder. Jag fick gå en kurs och lära mig Tableau som är ett visualiseringsverktyg för att på så sätt kunna analysera datan bättre. Under projektet kom jag fram med några initiativ hur vi kunde förbättra kommunikationen baserat på kunddatan. Dessa initiativ implementerade vi tillsammans och det var väldigt kul att vi kunde se resultat redan under projektets gång.


Projekt 2 - Under mitt andra projekt har jag varit på Stockholmskontoret där jag har arbetat med att förbereda en ny produkt för ett nytt marknadssegment. Genom att göra en marknadsanalys kunde jag få en förståelse och inblick i segmentet, identifiera produktgap med vår produkt och genom det få en bättre förståelse hur vi på bästa sätt kan ta denna produkt till marknaden. Det är väldigt kul att min projekt har varit till sådan stor hjälp för produktchefen.


Hvad skal du på projekt 3? 

Under projekt tre ska jag till Köpenhamn och ha ett projekt inom Marketing automation. I projektet kommer jag ha en nyckelroll i att definiera de olika kundsegmenten och hur vi ska sätta upp all kommunikation till dem så att den blir automatiserad. Detta kommer vara avgörande för att kunna förbättra deras app integration i företaget.

 

Magnus Berg, Norge

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

MSc. i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH) med retningene økonomisk styring og finans. Utveksling til University of Mannheim.


Mentor i Visma:

Berit Braut, Customer Success Director, Visma Enterprise


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Visma har definitivt målt opp til forventningene! Det som har overrasket meg mest, tror jeg må være hvor utrolig mye ansvar jeg har fått i de prosjektene jeg har hatt til nå. I begge prosjektene har jeg jobbet tett med ledelsen i de ulike selskapene, der prosjektene har vært godt forankret i toppen. En annen ting som har overrasket meg er hvor bredt Visma-konsernet egentlig er - jeg har enda ikke klart å navigere meg gjennom hva som finnes av selskaper i “Visma-jungelen”.


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Corporate Finance: Budget process and transfer pricing

Jeg jobbet med corporate finance på Oslokontoret, og rapporterte direkte til corporate controller og CFO i Vismagruppen. Prosjektet hadde to faser, der jeg hadde ansvar for å forbedre rapporteringsrutiner i Visma innen to hovedområder. Jeg startet dette med å bygge en helt ny budsjetteringsmal som skulle brukes på tvers av hele Visma-konsernet. Som nylig ferdig økonomistudent trodde jeg dette kom til å bli veldig enkelt, frem til jeg ble bedt om å skrive javascript for å sørge for innsamling og konsolidering av budsjettene. Dette gjorde prosjektet mye mer utfordrende enn først antatt! Den andre delen av prosjektet handlet om forbedring av internprisingsrutiner- og modeller. Her presenterte jeg funnene og anbefalingene mine for konsernledelsen i Visma, og, selvom dette var veldig skummelt, fikk jeg veldig positive tilbakemeldinger!


Projekt 2 - Saas Maturity among Accounting offices - Segmentation of the Accounting offices

Mitt andre prosjekt har vært i Visma SPCS, lokalisert i Sverige. Hovedkontoret til Visma SPCS er i Växjö, en mellomstor by i Småland i Syd-Sverige. Prosjektet i SPCS har vært veldig omfattende og intenst, men ikke minst utrolig spennende og lærerikt. Prosjektet har handlet om å kartlegge alle våre byråkunder - altså kunder som benytter Vismas produkter for å drive regnskapsføringsbyrå. Målet har vært å levere en konkret segmentering av hele kundebasen basert på byråenes modenhet med tanke på forretningsmodell og teknologi. Etter mange intervjuer av kunder, ansatte, ledere og øvrige interessenter, samt mye databehandling og kvantitative analyser, presenterte jeg fire konkrete segmenter, med tilhørende salgs-, markeds- og supportstrategier.


Hvad skal du på projekt 3?

Til e-conomic-kontoret i København! Jeg skal jobbe med å finne en ny søkemotor til de plattformene som selskapet benytter.

 

Louise Lindberg, Sverige

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

Civilingeniør. Industrial management and Engineering på KTH, Stockholm

Udvekslingssemester på Universidad Católica Argentina i Buenos Aires, Argentina


Mentor i Visma:

Henning Levén, Director Consulting and Service Center, Visma Enterprise


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Trots stort bolag har man mycket fokus på utveckling och implementering av nya teknologier. Visma lägger hela 20 % av sin omsättning på nyutveckling. Det är exempelvis flera projekt och initiativ tillägnade machine learning och hur vi kan använda det i våra produkter och arbetsprocesser för att effektivisera interna och kunders processer. Machine learning är något som alla snackar om idag, men jag tror få sällskap faktiskt har börjat implementera detta, som Visma.


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Examination of KPIs for developer Team leaders

Jag arbetade för Vismas utvecklingsavdelning i Oslo. Där utvärderade jag befintliga KPIer och undersökte hur man ska mäta utvecklarteamens och utvecklingens prestation, då deras arbete har förändrats från att leverera on prem-lösningar till SaaS och continuous delivery. Detta innebar också rekommendationer för hur KPIerna bör visualiseras, hur uppföljningen ska gå till och hur man kan automatisera rapporteringen och datainhämtningen.


Projekt 2 - Customer Journey Mapping

Jag har genom intervjuer med kunder kartlagt kundresan för Visma Commerce system Opic. Detta innebär att identifiera alla touchpoints mellan Visma och kund före, under och efter köp av vår tjänst. I tillägg finner man ut kundnöjdheten i varje fast och vilka painpoints som finns. Detta har resulterat i förslag för förbättringar inom framförallt sälj och marknadsföring för att minska churn och öka kundnöjdheten genom att ta till vara på våra resurser.


Hvad skal du på projekt 3?

Till Visma SPCS i Stockholm/Växjö. Jag ska ta fram en onboarding strategi för deras kunder inom Accounting offices.

 

Ben Weber, Finland

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

M.Sc. i økonomi og erhvervsliv fra Hanken School of Economics, Helsinki - major i regnskab.


Mentor i Visma:

Pasi Harjula, CFO, Visma Software Oy


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Vårt arbete som Management Trainees och våra rekommendationer blir verkligen iakttagna och implementerade. Trots höga förväntningar till programmet antog jag ändå att vår input delvis hamnar längst ner i “arkivet”. Detta är dock inte fallet!


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Customer Journey for Visma Flyt PPT.

Under mitt första projekt kartlade jag den dåvarande kundresan för en av Vismas nya cloud lösningar i den norska offentliga sektorn. Detta innebar interna intervjuer med intressenter i värdekedjan, kundintervjuer samt en workshop. Fokuset låg i att optimera den dåvarande kundresan med konkreta förbättringsförslag, som till exempel automatisering och ändringar i interna processer mot ett mer kundorienterat tillvägagångssätt.


Projekt 2 - Implement a new Performance Management tool and Methodology

Mitt andra projekt har jag utfört på Visma Software Oy i Finland. Jag fungerar som ledningens konsult i att implementera ett nytt program och tillvägagångssätt för att förbättra den interna transparensen, måluppsättningen och kommunikationen. Detta medför förändringar till tidigare interna tillvägagångssätt vilket jag har hanterat med bl.a. workshops åt ledningsgruppen och en presentation åt Software Oy:s anställda.


Hvad skal du på projekt 3?

Jag åker tillbaka till Oslo för att hjälpa till med förberedandet av IFRS 16 och dess potentiella effekter för Visma koncernen.

 

Signe Rustøen, Norge

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

5-årig integreret MSc i industriel økonomi og teknologiledelse fra Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Det tredje år var jeg på udveksling ved Boston University.


Mentor i Visma:

Ellen Furru, Business Operations Director at Visma Enterprise Division


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Hvor mye og hvor raskt selskapet endrer seg! Visma kjøper opp veldig mange nye selskaper hvert år, og det gjør at det skjer store endringer, ofte. Det er veldig spennende å være med på disse endringene, og det gjør at det aldri er kjedelig å jobbe her. Jeg var selv Summer Intern i 2016, og ser hvor mye selskapet har endret seg bare siden den gang. Det er en grunn til at vi kaller det “å navigere seg rundt i Visma-jungelen”, men det betyr at det alltid er nye og spennende utfordringer å ta tak i!


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - New Information Management System for the Visma Retail division

Mitt første prosjekt var i Visma Retail divisjonen, der jeg fikk i oppgave å vurdere hvilke behov og krav de forskjellige enhetene i Visma Retail divisjonen hadde for et nytt intranett. Divisjonen har tidligere hatt en intranett på Sharepoint, men over tid har flere organisatoriske endringer gjort at intranettet ikke lenger reflekterer den organisatoriske strukturen, og intranettet ble derfor utdatert og ikke lenger brukt. Som prosjektleder for dette prosjektet reiste jeg rundt i Norge og Sverige og snakket med forskjellige stakeholders for å lære mer om hva de ulike enhetene i divisjonen driver med, hvordan organisasjonen er bygget opp, og hvilke behov de forskjellige enhetene har når det gjelder informasjonsdeling. I slutten av prosjektperioden fikk jeg begynne å implementere løsningen jeg hadde foreslått, og i dag jobber de forskjellige enhetene videre med å bygge opp det nye intranettet etter mine retningslinjer.


Projekt 2 - Marketing automation mot små AOer i e-conomic i Danmark

I dette prosjektet er jeg stasjonert i selveste København på e-conomic sine kontorer på Christianshavn. Jeg har fått i oppgave å se på hvilke muligheter som finnes når det gjelder å automatisere markedsføringskommunikasjon til Accounting Offices (AOs). Revisorer og bogholdere er svært viktige partnere for e-conomic, og det er viktig å sørge for at AOene er fornøyde og kjenner til e-conomic sine produkter, slik at de kan selge disse videre til sine egne kunder. Spørsmål jeg skal besvare er hva vi ønsker å kommunisere, hvorfor vi ønsker å kommunisere akkurat dette, når vi ønsker å kommunisere det, også videre. Målet er mer hyppig og relevant kommunikasjon til dette segmentet.


Hvad skal du på projekt 3?

I mitt neste prosjekt skal jeg tilbake til kontoret på Skøyen, der jeg skal lage en ny faktureringsmodell for regnskapsbyråene som er kunder av Visma Retail AS, slik at de kan fakturere kundene sine ut i fra hvilket Visma Software AS produkt de har kjøpt, i stedet for ut i fra antallet timer de har arbeidet, og eventuelle IT-kostnader.

 

Steinar Bækkedal, Norge

Graduate Visma

 

Akademisk baggrund:

MSc i industriel økonomi og teknologiledelse, specialisering i finans, fra Norwegian University of Science and Technology (NTNU), med et udvekslingssemester ved University of California, Berkeley.


Mentor i Visma:

Egil Østhus, Head of Development in Enterprise Division


Hvad ved Visma har overrasket dig siden du startede?

Hvor mye ansvar og hvor mange spennende oppgaver man kan få allerede de første månedene som ansatt i selskapet. Selv om jeg bare har jobbet i Visma i 4 måneder har jeg fått oppgaver som er viktige for konsernet som helhet og vil påvirke alle som jobber med finans i Visma fra neste år.


Hvor har du været på projekt indtil videre og hvad har du gjort?

Projekt 1 - Under mitt første prosjekt jobbet jeg i markedsavdelingen i Visma Software AS, som er den største juridiske enheten i Visma konsernet målt i omsetning og EBITDA. Salg i Visma Software AS håndteres av et nettverk av partnerselskaper, og hovedoppdraget for markedsavdelingen er å generere leads, altså potensielle kunder, som kan formidles til salgsapparatet. I mitt prosjekt foreslo jeg en forbedret måte å registerere, følge opp og forhåpentligvis close leads.  

 

Projekt 2 - På mitt andre prosjekt jobbet jeg med corporate finance, altså finans på konsernnivå. Jeg har hatt ansvar for å utvikle en konsernoversikt som styrer tilganger til og oppfølging av de finansielle rapportene for hvert underselskap. I tillegg har jeg laget et live dashboard som kontinuerlig aggregerer opp tallene fra hvert underselskap, og gir oversikt over omsetning og EBITDA på konsernnivå. På siden har jeg også jobbet med å implementere et nytt system for å dokumentere interntransaksjoner, og jeg har utviklet nye intranettsider for corporate finance.


Hvad skal du på projekt 3?

Som Signe nevner over gjør Visma mange oppkjøp av andre selskaper, og i mitt neste prosjekt skal jeg jobbe med å integrere to nyoppkjøpte selskaper både i Visma systemet og i Visma kulturen. Disse selskapene er kjøpt i Danmark, og jeg får derfor gleden av å nyte København i 2 måneder som en bonus!