I Fredericia Kommunes familie- og børnesundhedsafdeling har de erstattet SMS’er med chat gennem appen LetDialog. Tiltaget har gjort det nemt at overholde GDPR og samtidig styrket den uformelle borgerdialog.

LetDialog sikrer at borgerne husker aftaler

I slutningen af 2017 tog Fredericia Kommunes familie- og børnesundhedsafdeling chat-app LetDialog i brug. Fra starten har tiltaget gjort arbejdet nemmere for kommunens sagsbehandlere da oplevelsen er, at de unge svarer oftere og hurtigere end tidligere. Forklaringen er, at de unge er vant til apps på mobilen, og derfor hurtigt har lært den nye app at kende. Og den forbedrede kommunikation glæder Mette Nielsen, socialrådgiver i Fredericia Kommunes Ungdomsrådgivning.

”Det har givet god mening for de unge, fordi de er vant til det. Det er den nemmeste måde at få kontakt til dem på, da de får en notifikation og kan tjekke beskeden med det samme, eller når det passer dem”, forklarer Mette og uddyber: ”Den unge får en vejledning med hjem på første møde og melder tilbage, når de er registreret - derfra kører kommunikationen.”

Hurtig kommunikation letter arbejdsgange

Tidligere skulle sagsbehandleren sende den samme besked til både den unge, den unges forældre, den ansvarlige konsulent og andre parter i sagen. I dag sender Mette blot en besked via LetDialog, og det letter arbejdsbyrden.

”Det er rart, at jeg kan skrive en besked, og så får både forældrene, konsulenten og andre involverede beskeden og kan svare i den samme dialog”, fortæller Mette Nielsen.

Også forældrene har ifølge socialrådgiveren taget godt imod den nye chat-app: ”Jeg får flere henvendelser om, at forældrene føler sig mere med i processen. Nu ved forældrene, at de får samme information som konsulenten, og det er nemmere for dem at danne sig et overblik.”

Det har givet god mening for de unge, fordi de er vant til det. Det er den nemmeste måde at få kontakt til dem på, da de får en notifikation og kan tjekke beskeden med det samme, eller når det passer dem.

Mette Nielsen, Socialrådgiver

Fredericia kommune

Mindsker tidsforbruget på journalisering

Journaliseringen af sager er en vigtig men samtidig tidskrævende opgave. I modsætning til tidligere, hvor SMS’er blev journaliseret enkeltvis, er LetDialog tilpasset kommunens behov for at journalisere.

”Journaliseringen skete ved, at SMS’en blev sendt videre til mail, gemt som PDF og efterfølgende journaliseret. Her er LetDialog nemmere, fordi jeg kan journalisere en samlet periode ad gangen", udtaler Mette Nielsen.

 

Vil du vide mere?
Så kan Vickie hjælpe!

Vicki_jo_Ringgaard_Visma_LetDialog (1).png Vickie Jo Ringgaard
Kundeansvarlig - Kommuner & Regioner

+45 20 22 15 85
vickie.ringgaard@visma.com

 

Skriv til Vickie