Hvordan fører man bedst dialoger mellem borgere og sagsbehandlere? For Struer Kommune er løsningen et enkelt og genkendeligt dialogværktøj, som gør en samtale lige så simpel som at sende en almindelig SMS.

Struer Kommune var i sommeren 2019 på udkig efter et alternativ til hjemmeplejerområdets nuværende SMS-kommunikation med borgerne, på grund af kravene fra GDPR og et ønske om at skabe mere personlige dialoger end de standardpåmindelser, det nuværende system tillod.

Ønsket var et simpelt og intuitivt dialogværktøj, som gerne måtte minde om den hidtidige SMS-kommunikation, og som samtidig opfyldte sikkerhedskravene ved GDPR. Løsningen blev LetDialog, der nu har skabt rammerne for sikker chat i øjenhøjde mellem borgere og medarbejdere i kommunen.

Simpel og genkendelig løsning

Kommunens ønsker til et nyt dialogværktøj var klare: Sikkerhed og enkelthed. Den største forhindring var de personfølsomme data hos hjemmevejlederne, som en potentiel løsning skulle være i stand til at håndtere.

”LetDialog blev indkøbt for at skaffe en nem og sikker kommunikationsløsning mellem borgere, pårørende, samarbejdspartnere og sagsbehandlere. Dette har vi i høj grad fået,” siger teamleder Anna-Marie Andersen fra Struer Kommune. 

Ifølge projektlederne i kommunen var LetDialog det bedste alternativ på grund af ligheden med standard SMS både i udseende og praksis. Medarbejdere og borgere finder værktøjet genkendeligt, og det er enkelt at bruge i hverdagen.

”LetDialog er nemt for vores medarbejdere at bruge, sørger for nem journalisering og overholder kravene ved GDPR. Da vi hørte om de mange integrationer, som er i støbeskeen, var løsningen et åbenlyst valg for os,” siger Anna-Marie Andersen.

Integrationerne dækker på nuværende tidspunkt over KMD Nova ESDH.

LetDialog blev indkøbt for at skaffe en nem og sikker kommunikationsløsning mellem borgere, pårørende, samarbejdspartnere og sagsbehandlere. Dette har vi i høj grad fået.

Anna-Marie Andersen, Teamleder

Struer kommune

Enkel tilgang til dialoger skaber tilfredshed

Sidenhen er LetDialog begyndt at sprede sig på tværs af kommunen, hvor borgerne tager godt imod systemet og dets funktioner.

”Vores borgere udtrykker stor glæde ved de mange genkendelige features, og at dialogen foregår meget ligetil,” fortæller Anna-Marie Andersen.

Medarbejderne er også meget tilfredse med muligheden for at koble flere ansvarshavende på igangværende dialoger og løsningen har gjort arbejdet med notat -og journalpligt lettere.

”Vi kan egentlig blot føre dialoger efter behov og med tryghed vide, at alt den relevante information er sikkert lagret i løsningen,” lyder det fra Anna-Marie Andersen.

Et eksempel på en arbejdsgang, som LetDialog har effektiviseret, er dialogen med integrationsborgere i kommunen, hvor afdelingen for handicap, social og psykiatri varetager modtagelsesopgaven, mens jobcentret tager sig af sprogskole og beskæftigelse. De tidligere dialogsystemer tillod blot påmindelser via SMS, mens LetDialog i dag tillader mere komplette dialoger og behandling af personfølsomme data. Derudover fungerer værktøjet fint i samspil med de oversættelsesværktøjer, som bruges af integrationsborgerne.

”Kontakten med det kommunale system er helt sikkert blevet lettere for den enkelte borger med LetDialog,” siger Anna-Marie Andersen.

Aktiv kundeinvolvering mindskede problemer i implementeringen
Opstartsforløbet var præget af en kreativ ideudvikling, hvor kommunens medarbejdere blev undervist af projektledere fra FirstAgenda. Medarbejderne brugte muligheden for at stille spørgsmål til unikke brugssituationer, som de forventede at støde på i deres daglige arbejdsgange.

”Samarbejdet har været rigtig godt, og medarbejderne fra FirstAgenda har i forløbet og undervisningen har været meget åbne for spørgsmål og været gode til at svare hurtigt. I opstarten havde vi problemer med samspillet mellem LetDialog og den telefonmodel, som hjemmevejlederne anvendte, og FirstAgenda havde et intensivt udviklingsforløb, der sørgede for, at det hurtigt blev fikset, så der kunne kommes i gang med løsningen,” siger Anna-Marie Andersen.

Fremover vil flere medarbejdere blive involveret i brugen af løsningen, hvilket Anna-Marie ikke ser som en tidskrævende proces.

”LetDialog har været overraskende nemt at tage i brug med en implementering, der var væsentlig lettere end løsninger, vi har prøvet tidligere. Nye medarbejdere kan hurtigt blive introduceret til den daglige brug, og de oplever også, at det er let at hjælpe borgerne i gang med kommunikationsplatformen,” slutter Anna-Marie Andersen.

 

Vil du vide mere?
Så kan Vickie hjælpe!

Vicki_jo_Ringgaard_Visma_LetDialog (1).png Vickie Jo Ringgaard
Kundeansvarlig - Kommuner & Regioner

+45 20 22 15 85
vickie.ringgaard@visma.com

 

Skriv til Vickie