.

Læs Vismas aktuelle nyheder inden for løn og HR - Q2, 2014

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer af relevans til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern.

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er vi altid klar på en uforpligtende samtale.

120-dages reglen 


Husk! - For at kunne anvende 120-dages reglen, gælder det, at når dine medarbejdere er ansat under funktionærloven, skal det udtrykkeligt være aftalt i ansættelseskontrakten.

Reglen giver dig som arbejdsgiver ret til under visse betingelser at afskedige en medarbejder, der inden for et år har været syg i 120 dage, med en måneds varsel og med sygdom som begrundelse.

Nyere afgørelser har været med til at fastlægge de ydre grænser for, hvornår en opsigelse efter 120-dags reglen kan siges at opfylde betingelsen om at være ”i umiddelbar tilknytning” til udløbet af de 120 dage.

Vestre Landsrets dom af 15. september 2011, hvor landsretten ikke fandt, at en opsigelse efter i hvert fald 130 sygedage kunne siges at være i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage.

Sammen med Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014, hvor retten fandt, at en opsigelse først kan ske efter udløbet af den 120. sygedag, og altså ikke på denne, har dommene skabt nogle meget klare linjer for det tidsrum, hvori opsigelse med forkortet varsel kan ske.

Derfor kan vigtigheden af, at arbejdsgiveren foretager en nøje opgørelse af sygefraværet, ikke understreges nok.

Udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse

I forbindelse med at en funktionær fratræder og i efterfølgende måned afholder ferie, er det nu muligt at få udbetalt feriepengene for den planlagte ferie kontant med sidste lønudbetaling. 

Digital postkasse

Pr. 1. november 2014 bliver det obligatorisk for alle over 15 år som har et cpr.nr. i Danmark at have en digital postkasse.

Vi kan tilbyde at sende lønsedler direkte til den ansattes digitale postkasse. Kontakt din lønkonsulent for en evt. tilmelding til digital postkasse eller for mere information.

Ring mig op

Spørgsmål

Download FAQ

Book møde

Lad os mødes

Nyhedsbrev?