Læs Vismas aktuelle nyheder inden for løn og HR - Q3, 2014

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q3 - 2014.

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er vi altid klar på en uforpligtende samtale.

 

 

Beskatning af arbejdsgiverbetalte bøder

Hvis en arbejdsgiver betaler en bøde/erstatning for en medarbejder, skal der ske en beskatning hos medarbejderen. Såfremt dette ikke sker, er det arbejdsgiveren som hæfter for den manglende indeholdte skat.

Egenbetaling fri bil

Udgangspunktet for beskatning af fri firmabil efter LL §16 stk. 4 er, at firmaet betaler alle omkostninger til firmabilen, dette gælder også udgifter til brændstof.

Hvis den ansatte selv betaler brændstof direkte til en tankstation, giver det ikke fradrag eller nedslag i skatten.

For at den ansatte skal få et fradrag i skatten for egenbetaling af brændstof kræves det, at udgiften til brændstof betales af nettolønnen.

Feriefonden

Vær opmærksom på, at gammel ferie fra år 2012, hvor der ikke er lavet en skriftlig aftale med den ansatte om overførsel af ferie, skal indbetales til Feriefonden inden d. 15. november 2014.

Indbetalingen skal indeholde oplysninger om:

  • SE-/CVR nummer
  • Optjenings år
  • Cpr.nr., navn, antal feriedage og beløb (oplys om beløbet er beskattet)

Hvis I er forpligtet af en overenskomst, er indbetalingen af gammel ferie afhængig af indholdet i overenskomsten.

Ring mig op

Spørgsmål

Download FAQ

Book møde

Lad os mødes

Nyhedsbrev?