Visma Services Danmark nyhedsbrev

Innovation og effektivisering er meget mere end buzz-words!

Af Lars Eberhardt, senior manager Visma Services Danmark A/S

Vi lever i en verden hvor alting sker hurtigere og hurtigere, konkurrencesituationen er tilspidset og blevet global. Derfor er det blevet en dagligdagsting, at vi alle skal være produktive og effektive i alle vores gøremål.

Heldigvis har langt de fleste af os – både som individer og som teams - en indbygget trang til at effektivisere processer og arbejdsgange. Det kan være fordi, vi gerne vil have frigjort tid til andre gøremål, eller det kan være for at gøre vores virksomhed og organisation mere konkurrencedygtig og lønsom.

Konkurrenceevnen, der tabte pusten

Talrige analyser har påpeget, at Danmark har mistet konkurrencekraft i forhold til andre sammenlignelige lande gennem de seneste årtier. Det går ud over den vækst, der skal finansiere vores velfærd. 

Kilde: Produktivitetskommissionen.dk 

Hvordan forbedrer vi os?

Regeringen nedsatte derfor i 2012 en Produktivitetskommission, der skulle komme med anbefalinger på, hvordan vi i Danmark kunne indhente det tabte og genvinde konkurrenceevnen – men også hvordan både private virksomheder og den offentlige sektor kunne blive mere lønsomme og effektive.

Det er der kommet en række interessante publikationer ud af, der via dette link kan downloades fra Produktivitetskommissionens hjemmeside.

DI byder ind med inspiration

Dansk Industri fulgte hurtigt op på Produktivitetskommissionens arbejde og nedsatte et Produktivitetspanel, der skulle indsamle, organisere og inspirere arbejdet blandt organisationens virksomheder. Panelet har blandt andet barslet med P-bogen ”Danmark op i Gear”, hvor en række idéer til forbedret produktivitet - med udgangspunkt i konkrete virksomhedscases - er anført.

På side 420 er der et afsnit om digitalisering, og her ligger DI helt på linie med IT-brancheforeningen, som Visma selv er aktiv i. 

Digitalisering er en af nøglerne

IT Branchen har i januar afleveret en rapport til erhvervs- og vækstministeren med 20 klare anbefalinger af, hvor det danske samfund – borgere, virksomheder og den offentlige sektor – hver for sig og i fællesskab kan skabe mere innovative og effektive arbejdspladser. Det kan være gennem mere effektive og lønsomme indkøb eller ved at digitalisere processer, der ellers er bureaukratiske og papirtunge.

Mulighederne er nærmest uendelige.

Visma er klar til sparring

IT er oplagt til effektivisering, men bør ikke stå alene. Udnyttelsesmulighederne er helt afhængige af den enkelte virksomheds situation og målsætninger for fremtiden.

Dagligt udveksler vi, sammen med vores kunder, viden og inspiration til, hvordan arbejdsprocesser kan optimeres og lønsomheden forbedres – ikke mindst med effektiv anvendelse af de rigtige IT-værktøjer og strømline arbejdsprocesserne.

Uanset om du er nystartet iværksætter, ejerleder med 10 ansatte - eller har funktionsansvar i en koncern, så er der effektiviseringsgevinster at hente. Store eller små. De tæller alle sammen og vi bidrager gerne til at afdække potentialet i din virksomhed.

Det gamle ordsprog - ”en krone sparet er en krone tjent” – er jo stadig gyldigt. Trods effektiviseringer!