Visma Services Danmark nyhedsbrev

10 år med succesfuld outsourcing af lønopgaven

Frederiksberg Kommune har i over 10 år haft Visma til at håndtere lønnen for ca. 7.000 medarbejdere. At lade private løse opgaver i den offentlige sektor kan være kontroversielt. På Frederiksberg ser man pragmatisk på tingene, og 10 års jubilæet er netop evalueret med ros til det offentligt-private samarbejde fra begge sider

Adam Hey, Frederiksberg Kommune og Dorte Frigast, VismaAt en kommune kan høste fordele ved at overlade lønadministrationen til en ekstern leverandør vil Adam Hey, afdelingschef i Udbud og Indkøb hos Frederiksberg Kommune, gerne skrive under på. Kommunen har siden 2003 samarbejdet med Visma Services Public A/S om opgaven. Siden den nuværende kontraktperiode begyndte 1. april 2011 og frem til november 2013 blev den økonomiske gevinst opgjort til ca. 7,5 mio. kr., svarende til en besparelse på næsten 33 %.

Visma styrer på tiende år lønnen for ca. 7.000 medarbejdere. Herudover håndterer Visma også ansættelsesbreve og kontrakter, og den erfarne leverandør bistår i samarbejde med KL tillige med besvarelse af spørgsmål om lønfortolkning. Endelig fungerer Visma også som superbruger på vagtplan og lønsystem.

Lavere pris og højere kvalitet

En analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, der er forankret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, slår fast, at der kan opnås betragtelige stordriftsfordele og mere effektivitet, når offentlige myndigheder udbyder administrative opgaver som eksempelvis lønadministrationen. Rådet anbefaler mindre kommuner og offentlige myndigheder at overveje at udbyde opgaven i fællesskab med andre for at få adgang til disse fordele. Adam Hey bekræfter, at det er muligt at få gevinst på flere fronter.

-       At vi sparer 7,5 mio. kr. taler for sig selv. På den front er vores målsætning opfyldt i alle de tre udbudsrunder, vi har haft siden 2003. Samtidig får vi ved gennemførelse af udbud et godt overblik over, hvilke arbejdsgange, der er i opgaverne, og hvad de koster. Men lige så vigtigt er, at kvaliteten i leverancen er tilfredsstillende. Det er stærkt, at vi kan kræve en høj kvalitet uden at skulle tænke på kurser og rekruttering af medarbejdere, for det tager leverandøren sig af, siger Adam Hey.

Kendskab giver tryghed

Visma har vundet udbuddet alle tre gange. Det betyder, at relationen gradvist er udbygget og hviler på gensidig fleksibilitet og tillid opbygget over mere end ti år. I følge senior manager Dorte Frigast fra Visma har det stor værdi i forhold til samarbejdet.

-     Vi oplever Frederiksberg Kommune som en yderst kompetent partner. Nu har de haft opgaven i udbud tre gange og får derfor også større erfaring som kontraktpart. Det er klart, at vores indbyrdes kendskab har stor værdi og er med til at sikre, at vi kan levere en stabil ydelse, som kunden er tryg ved, fastslår Dorte Frigast.

Adam Hey supplerer: - Vi sætter pris på, at Visma har et team af medarbejdere, som qua det lange samarbejdsforhold kender vores organisation. Det giver vished for, at vi får vores løn håndteret effektivt og stabilt. Det er meget betryggende og betyder, at vi kan bruge vores kræfter på andre opgaver.

Læs mere om analysen fra Rådet for Offentlig Privat Samarbejde