Værdier

Respekt, innovation, teamånd, kompetence og pålidelighed

Vismas kerneværdier afspejler vores måde at agere på internt og eksternt. Værdierne er vigtige for vores arbejde. De afspejler den måde, vi arbejder på i Visma, og er en del af vores virksomhedskultur.

Vores værdier sikrer, at vi hele tiden leverer samme gode oplevelse for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Samtidig er det værdierne, der binder virksomheden sammen, og sørger for at vi alle arbejder hen mod samme mål.

Respekt

Vi viser respekt for kollegaer, kunder og deres forretning. Vi repræsenterer altid Visma på passende vis. Vi skaber en respektfyldt og meningsfyldt arbejdsplads, karakteriseret af åben og ærlig dialog på alle niveauer. Vi tilskynder mangfoldighed og respekterer kulturelle, personlige og professionelle forskelle.

Innovation

Vi tilskynder innovation og nye løsninger, når de medfører større produktivitet. Vi bidrager til forbedring af effektiviteten i vores kunders forretningsprocesser.

Teamånd

Vi samarbejder og støtter hinanden for at nå vores fælles mål. Vi deler vores successer og giver anerkendelse. Gennem teamånd skaber vi et godt arbejdsmiljø og gode relationer mellem kollegaer og kunder.

Kompetence

Vi stoler på vores egne kompetencer og er ivrige efter at lære. Vi sikrer at vi har stor indsigt i egne produkter og ydelser kombineret med fokus på kundens processer. Vi deler vores kompetencer med hinanden. Vi har fokus på talentudvikling.

Pålidelighed

Vi holder vores løfter overfor kunder, kollegaer og andre og stræber efter langsigtede relationer. Vi er loyale over for Vismas retningslinjer og følger love og regler.