COVID-19 Status og information fra Visma Enterprise

COVID-19
Status og information fra Visma Enterprise

Hvad betyder regeringens udspil for dig som kunde i Visma Enterprise?

Vi hjælper med refusionssøgning og sikrer din lønkørsel, hvis din lønbogholder bliver syg. Du kan også nemt vælge at udsætte din skat og AM-bidrag i Visma Løn. Og sender du dine medabejdere hjem, holder vi styr på dem, så du nemt kan søge den rette lønkompensation. Og vi har helt styr på, hvordan vi fortsat laver din løn, skulle vi selv blive syge. Læs hvordan her på siden!

Mangler du guides og vejledninger, kan du finde dem på vores kundeforum Community.

 

Få svar på vores hotline

 Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores kunder godt igennem en svær tid. Så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål, brug for afklaringer eller hjælp. Vi sidder som altid klar til at assistere jer og besvare jeres spørgsmål.

 

 Få fat i os på: +45 88 97 97 97 

Mandag - fredag 9:00-16:00
Eller kontakt din konsulent
 

Har I brug for en ekstra hånd i en svær tid?

Står din virksomhed og er blevet ramt af sygdom? I en svær tid vil vi gerne hjælpe så mange virksomheder så godt i gennem den daglige drift som muligt. Derfor tilbyder vi også konsulentassistance på alle vores produkter.

 
 

Læs mere om konsulentassistance her

 

Refusionsmulighederne er udvidet pga. Corona. Få refusion fra første corona-relaterede sygedag. 

COVID-19 udfordrer Danmark i øjeblikket, og mange frygter, at det danske erhvervsliv kommer helt i knæ med store samfundsmæssige konsekvenser til følge. Regeringen fremsætter derfor en række forslag, der skal hjælpe danske lønmodtagere og virksomheder igennem denne krise. Et af tiltagene er et lovforslag, som gør det muligt at søge refusion fra medarbejderens første sygedag. 

Det skal du være opmærksom på i forhold til refusionssøgning

Med denne hjælpepakke bliver det muligt for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende at søge om refusion fra en medarbejders første corona-relaterede sygedag. Lovændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og til den første januar 2021. Der er dog kun tale om personer, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af COVID-19. Ved anden sygdom gælder de almindelige refusionsregler.

Det forventes, at lovændringen vil medføre yderligere ca. 1.650 mio. kr i  offentlige udgifter. Udgifterne vil dog i høj grad afhænge af udviklingen i antallet af COVID-19-smittede.

Hvordan får du søgt udvidet refusion

Det er fortsat uvist, hvordan regeringen har tænkt sig at håndtere lovforslaget i praksis. Myndighederne har blandt andet begrænset omfanget af corona-tests for, at sikre prøvekapacitet til de mest relevante grupper. Der er derfor uvist, hvordan regeringen har tænkt sig at skelne mellem anden sygdom og COVID-19.

Visma Enterprise følger nøje udviklingen, og vi vil løbende holde dig opdateret, så vi kan hjælpe dig godt igennem denne svære og uforudsigelige tid. Skulle lovændringen blive en realitet, har vi gjort klar til, at vi vores refusionsmodul og -team fuldt ud kan understøtte  nye refusionsmuligheder. 

Læs om de andre tiltag i hjælpepakken 

 

Hjælpepakke til dansk erhvervsliv

Både virksomheder og lønmodtagere sikres i stor hjælpepakke præsenteret af regeringen
søndag d. 15.3.2020

 
 

Hvad indgår i hjælpepakken? 

Danske virksomheder opfordres til ikke at afskedige medarbejdere i disse dage, men får i stedet muligheden for at få dækket op til 90 % af lønnen af staten, hvis de i stedet blot hjemsender medarbejderne. 

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. Marts 2020 til 9. Juni 2020. Ordningen gælder virksomheder, der ellers ville være nødsaget til at fyre 30 % af medarbejderstaben, eller flere end 50 medarbejdere. 

Der er allerede i forslaget lagt nogle rammer for selve lønkompensationen: 

  • Funktionærer kan få 75 % af lønnen dækket, dog maksimalt 23.000 kr. 

  • Timelønnede kan få 90 % af lønnen dækket, dog maksimalt 26.000 kr.

Vælger en virksomhed at benytte sig af ordningen, skal lønmodtageren samtidig afholde  ferie eller afspadsere 5 dage. Virksomheden forpligter sig til i lønkompensationsperioden til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. 

Ansøgninger skal ske digitalt, og der vil følge mere information om hvordan og hvilke frister, der er for ansøgningen, samt hvilken form for dokumentation, der skal følge med. 

Hvad betyder det for lønadministrationen? 

Som udgangspunkt betyder denne hjælpepakke ikke det store for lønadministrationen, da virksomhederne søger staten om kompensation for lønudbetalingerne. Det vil dog give rigtig god mening at markere i lønsystemet, hvilke medarbejdere der er omfattet af lønkompensationspakken, såfremt virksomheden ønsker at hjemsende medarbejdere og tage imod statens tilbud om kompensation. 

En sådan mulighed vil der være at finde i Visma Løn efter næste release d. 18.3.2020. 

Læs mere på www.coronasmitte.dk og få et overblik over hjælpepakken på virksomhedsguiden.dk 

 

Hvad gør Visma Enterprise? 

Vi har i Visma Enterprise opsat interne retningslinjer, som blandt andet betyder, at alle vores medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Vi fortsætter med vores planlagte aktiviteter, dog vil det meste foregå via digitale kanaler medarbejderne imellem det næste stykke tid.  

På den måde kan vores konsulenter stadig klare lønkørslerne for jer, der har outsourcet lønopgaven til os. Og vores call-center sidder som altid klar til at besvare spørgsmål fra de af jer, som håndterer jeres lønadministration selv. Hvis I eksempelvis er bekymret for, om I selv fortsat kan håndtere jeres lønadministration, så tøv ikke med at kontakte os. Sammen finder vi en god løsning, så I fortsat får korrekt løn til tiden.

Visma Enterprises beredskab

ISO 27001 og ISAE 3402-2 skaber tryghed for både os og vores kunder

I en uvant situation som denne følger vi udviklingen nøje og bakker op om og efterlever regeringens tiltag og anbefalinger. Dertil kommer, at vi som en del af vores ISO 27001 og ISAE 3402-2 har prioriteret at have en dokumenteret og godkendt beredskabsplan, også kaldet Business Continuity Management. 

Klare retningslinjer sikrer vores systemer og services

En sådan beredskabsplan sikrer, at der er taget højde for vores håndtering af en række begivenheder, der kan udfordre vores virksomhed. Det kan eksempelvis være omfattende strømsvigt eller et nedbrændt kontor, der udfordrer normal drift. Det kan også være en medarbejderstab, der rammes af Corona med stærkt reduceret beredskab til følge. I sådan et tilfælde ligger der handlingsplaner klar, så vi fortsat kan understøtte vores kunder, tage hånd om vores medarbejdere og hurtigst muligt komme tilbage i fuldt gear.

Sikkerhedsstandarder garanterer opdateret beredskab

Ved en nyligt overstået ISO 27001 surveillance audit var der ingen bemærkninger til vores handlingsplaner, hvilket vi betragter som en klar blåstempling af vores evne til at kunne håndtere selv svære og uforudsigelige situationer som denne. Vores certificeringer og dertilhørende Business Continuity Management giver stor tryghed til både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Har I brug for en ekstra hånd i en svær tid?

Står din virksomhed og er blevet ramt af sygdom? I en svær tid vil vi gerne hjælpe så mange virksomheder så godt i gennem den daglige drift som muligt. Derfor tilbyder vi også konsulentassistance på alle vores produkter.