COVID-19 Status og information fra Visma Enterprise

COVID-19

Hold dig opdateret

Regeringen har gjort det muligt at få refusion fra 1. sygedag ved COVID-19

COVID-19 udfordrer Danmark i øjeblikket, og mange frygter, at det danske erhvervsliv kommer helt i knæ med store samfundsmæssige konsekvenser til følge. Regeringen har som del af deres nødpakke, vedtaget en særlov, der skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem denne krise. Nødpakken gør det blandt andet muligt at søge refusion fra medarbejderens første sygedag. 

Det skal du være opmærksom på i forhold til refusionssøgning

Med nødpakken er det muligt for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende at søge om refusion fra første sygedag. Lovændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og til den første januar 2021. Der er dog kun tale om personer, der er sygemeldt eller i karantæne på grund af COVID-19. Ved anden sygdom gælder de almindelige refusionsregler.

 Det forventes, at lovændringen vil medføre yderligere ca. 1.650 mio. kr i  offentlige udgifter. Udgifterne vil dog i høj grad afhænge af udviklingen i antallet af COVID-19-smittede.

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Både virksomheder og lønmodtagere sikres i stor hjælpepakke præsenteret af regeringen. Det er muligt at søge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Se her hvordan.

 
Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere pga Coronavirus
 

Hvad betyder lønkompensationen for virksomheder og medarbejdere? 

Danske virksomheder opfordres til ikke at afskedige medarbejdere så vidt muligt, men får i stedet muligheden for at få dækket op til 90 % af lønnen af staten, hvis de i stedet blot hjemsender medarbejderne. 

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. Marts 2020 til 9. Juni 2020. Ordningen gælder virksomheder, der ellers ville være nødsaget til at opsige 30 % af medarbejderstaben, eller flere end 50 medarbejdere. 

Der er allerede i forslaget lagt nogle rammer for selve lønkompensationen: 

 • Funktionærer kan få 75 % af lønnen dækket, dog maksimalt 30.000 kr. 

 • Timelønnede (ikke-funktionærer) kan få 90 % af lønnen dækket, dog maksimalt 30.000 kr.

Vælger en virksomhed at benytte sig af ordningen, skal lønmodtageren samtidig afholde  ferie eller afspadsere 5 dage. Virksomheden forpligter sig til i lønkompensationsperioden til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. 

Du kan læse mere på Finansministeriets hjemmeside eller se aftalen her

Ansøgninger skal ske digitalt, og du søger via virk.dk - du kan også følge med i, hvilke muligheder, du har som virksomhedsejer på virksomhedsguiden

Hvad betyder det for lønadministrationen? 

Som udgangspunkt betyder denne hjælpepakke ikke det store for lønadministrationen, da virksomhederne søger staten om kompensation for lønudbetalingerne. Det vil dog give rigtig god mening at markere i lønsystemet, hvilke medarbejdere der er omfattet af lønkompensationspakken, såfremt virksomheden ønsker at hjemsende medarbejdere og tage imod statens tilbud om kompensation. 

I Visma Løn har vi netop oprettet nogle fraværskoder til denne registrering, som du finder her. 

Vi står også klar, hvis du har brug for hjælp til at søge lønkompensation. Det kan du læse mere om her.

Du kan også læse mere om hjælpepakken på www.coronasmitte.dk eller på virksomhedsguiden.dk 

 

Hjemsendte medarbejdere kan gøre brug af feriedage før tid

Regeringen gør lige nu sit for at holde en hånd under det danske erhvervsliv i en svær tid. Det gør de blandt andet ved at tilbyde en hjælpepakke til danske virksomheder, der er hårdste ramt. Virksomheder, som gør brug af hjælpepakken, er i perioden, hvor de får lønkompensation, forpligtet til ikke at afskedige medarbejdere på baggrund af økonomiske årsager. Dog har medarbejdere, der er hjemsendt i 3 måneder, ikke ret til løn i 5 af arbejdsdagene under hjemsendelsesperioden. Her kan medarbejderne enten vælge at afholde ferie, afspadsering eller lignende. 

 

Hjemsendte medarbejdere kan
mangle feriedage

Allerede nu er der mange virksomheder, som gør brug af hjælpepakken. Der kan dog opstå en udfordring for hjemsendte medarbejdere, når det kommer til at skulle afholde de 5 feriedage.
Det skyldes, at vi er i sidste måned af ferieafholdelsesåret, og at mange medarbejdere derfor allerede har opbrugt deres optjente ferie for indeværende ferieår. Derfor vil en hjemsendt medarbejder, der ikke har mere ferie, afspadsering eller lignende til rådighed, skulle gå 5 dage uden løn i hjemsendelsesperioden - hvis altså reglerne forblev uændret.

 

 Visma Løn understøtter
lønkompensationsperioden.
Hent vejledning her >>

 

Hjemsendte medarbejdere får derfor adgang til nye feriedage før tid

For at alle hjemsendte medarbejdere har mulighed for at gøre brug af 5 feriedage, er det netop blevet bestemt, at hjemsendte medarbejdere kan få adgang til 5 af de feriedage, som medarbejderen ellers først ville få tildelt den 1. maj. 

Hvis medarbejderen ikke ønsker at gøre brug af disse feriedage og ikke har afspadsering at gøre brug af, kan medarbejderen i stedet vælge at holde tjenestefri uden løn.

 

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på to ting: 

 1.  Hjemsender du dine medarbejdere i under 3 måneder, opgøres perioden uden ret til løn forholdsmæssigt. Dvs. at hvis du eksempelvis hjemsender din medarbejder i 1 måned, er det kun 1,67 dage (5 feriedage / 3 måneder), hvor medarbejderen ikke har ret til betaling.

 2. Du skal under en forhandling med hver enkelte medarbejder fastsætte, hvilke dage medarbejderne ikke får løn i hjemsendelsesperioden. 

Mit Visma understøtter ledelse på distancen

Ledelse på distancen kan være vanskeligt. Specielt hvis man ikke har et værktøj til at skabe det nødvendige overblik. Med Mit Visma kan du give ledere og HR adgang til vigtig information, der kan skabe et fundament, hvor nødvendige og strategiske beslutninger kan træffes ud fra.

Få et overblik med Mit Visma

I denne tid er det blevet ekstra svært at skabe et hurtigt overblik over medarbejdernes sygedage og fravær. Med de nye regler for refusion ved corona-relateret fravær allerede fra første syge- eller karantænedag, kan du med Mit Visma give ledere og medarbejdere adgang til let at registrere sygdom og fravær.

Hvad enten du har ansvaret eller er leder inden for HR, økonomi eller løn, tilbyder Mit Visma værktøjer, som kan hjælpe dig til lettere at planlægge, udføre og analysere på tværs af organisationen. 

Du kan digitalt udstille data til medarbejdere og ledere, som de kan bruge til at træffe smartere og hurtigere beslutninger. Noget der særlig kan ses som en stor hjælp i en tid, hvor de fleste sidder på en hjemmearbejdsplads og har svært ved at få det daglige overblik.

 

Med Mit Visma Kan du...

Som medarbejder:

 • registrere sygdom og fravær
 • få et overblik over ferietilgodehavende, timebank og flexsaldo mv.
 • få adgang og overblik over egne ansættelsesvilkår

Som leder:

 • godkende fravær
 • få overblik over hvilke medarbejdere, der er syge og årsagen dertil
 • få overblik over ferie, der mangler at blive afholdt i afdelingen
 • få overblik over egne medarbejderes ansættelsesforhold 

Som HR-ansvarlig kan du:

 • få overblik over organisationen
 • se ferieregnskab, overarbejde, flexsaldi mv.
 • få hurtig og nem adgang til sygefravær og refusionssøgning
 • holde styr på hjemsendte medarbejder

Hvad gør Visma Enterprise? 

Vi har i Visma Enterprise opsat interne retningslinjer, som blandt andet betyder, at alle vores medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Vi fortsætter med vores planlagte aktiviteter, dog vil det meste foregå via digitale kanaler medarbejderne imellem det næste stykke tid.  

På den måde kan vores konsulenter stadig klare lønkørslerne for jer, der har outsourcet lønopgaven til os. Og vores call-center sidder som altid klar til at besvare spørgsmål fra de af jer, som håndterer jeres lønadministration selv. Hvis I eksempelvis er bekymret for, om I selv fortsat kan håndtere jeres lønadministration, så tøv ikke med at kontakte os. Sammen finder vi en god løsning, så I fortsat får korrekt løn til tiden.

Visma Enterprises beredskab

ISO 27001 og ISAE 3402-2 skaber tryghed for både os og vores kunder

I en uvant situation som denne følger vi udviklingen nøje og bakker op om og efterlever regeringens tiltag og anbefalinger. Dertil kommer, at vi som en del af vores ISO 27001 og ISAE 3402-2 har prioriteret at have en dokumenteret og godkendt beredskabsplan, også kaldet Business Continuity Management. 

Klare retningslinjer sikrer vores systemer og services

En sådan beredskabsplan sikrer, at der er taget højde for vores håndtering af en række begivenheder, der kan udfordre vores virksomhed. Det kan eksempelvis være omfattende strømsvigt eller et nedbrændt kontor, der udfordrer normal drift. Det kan også være en medarbejderstab, der rammes af Corona med stærkt reduceret beredskab til følge. I sådan et tilfælde ligger der handlingsplaner klar, så vi fortsat kan understøtte vores kunder, tage hånd om vores medarbejdere og hurtigst muligt komme tilbage i fuldt gear.

Sikkerhedsstandarder garanterer opdateret beredskab

Ved en nyligt overstået ISO 27001 surveillance audit var der ingen bemærkninger til vores handlingsplaner, hvilket vi betragter som en klar blåstempling af vores evne til at kunne håndtere selv svære og uforudsigelige situationer som denne. Vores certificeringer og dertilhørende Business Continuity Management giver stor tryghed til både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Har I brug for en ekstra hånd i en svær tid?

Står din virksomhed og er blevet ramt af sygdom? I en svær tid vil vi gerne hjælpe så mange virksomheder så godt i gennem den daglige drift som muligt. Derfor tilbyder vi også konsulentassistance på alle vores produkter.