Arbejd smartere i skyen

I Visma Business arbejder du og dine medarbejdere altid smart og effektivt. I kobler nemt nye funktioner til jeres løsning og kan tilgå dem når som helst og hvor som helst.

Tag kontakt

Regnskab

Regnskabsfunktionaliteten er kernen i ethvert økonomisystem. Uanset hvor informationer i øvrigt opsamles i systemet, vil de på den ene eller anden måde afspejles her. Regnskabsdelen dækker over de basale økonomifunktioner som finans, debitor og kreditor, og er fuldt integreret til de øvrige moduler.

Visma Business giver gode muligheder for overblik og kontrol, så der hele tiden er styr på finans samt debitor- og kreditorbogholderi.

 • Bedre overblik over forretningen
 • Design selv dine finansrapporter
 • Tæt integration med Excel
 • Kontrol over alle transaktioner
 • Korrekt perioderegnskab


Hold øje med rentabiliteten

Budgetkontrol og ansvarsenheder bruges til at holde øje med renta­biliteten, og systemet understøtter fuld valutastyring i forbindelse med forretninger med udlandet.


Flere frie dimensioner

Regnskabsdelen indeholder bl.a. drifts- og finansregnskab, budget­tering, elektronisk betalingsudveksling etc. Detailstyring af dele af virksomheden kan gennemføres med flere frie dimensioner (afde­ling, projekt o.l.), der giver virksomheden mulighed for at beslutte, hvilke dimensioner på tværs af Visma Business, der ønskes at styre på. Sidst men ikke mindst byder Visma Business på enkle og slag­kraftige rapporteringsmuligheder.


Integreret anlægskartotek

Afskrivninger foretages gennem afviklingen af en ukompliceret kørsel med et valgfrit periodeinterval. Den normalt meget krævende rutine med tilbageførsel af oprindelige anskaffelsessummer, akkumulerede afskrivninger m.v. i forbindelse med salg eller skrotning af anlægsakti­ver, håndteres automatisk ved afviklingen af en enkelt kørsel.

Rapportering

Det indbyggede rapporteringsværktøj giver dig professionelle rapporter med få tryk på tasterne, og adgang til alle registrerede data i økonomisystemet. Du kan oprette alt fra simple standardrapporter og oversigter, til mere komplekse rapporter med nøgletalsberegninger og grafer.

 • Enkelt og brugervenligt
 • Egne opsætninger og layouts
 • Avanceret business intelligence
 • Stærk analyseredskab
 • budgetterings­modul


Enkelt og brugervenligt

Det er let at oprette avancerede og detaljerede rapporter fra bunden:

Klik, og træk de ønskede værdier (konto, afdeling, kunde, produkt, etc.) over i arbejdsområdet --> I løbet af få sekunder fås den ønskede rapport, f.eks. salg pr. produkt, pr. kunde, fordelt på afdeling eller en analyse af faktiske omkostninger pr. afdeling i forhold til budgettet.


Sikkerhed på brugerniveau

Kontrol og sikkerhed varetages gennem forskellige roller, som systemets brugere tilknyttes. Hver rolle er udstyret med bestemte adgangsrettigheder, så de rette oplysninger er tilgængelige for de rette personer. Rapporteringsværktøjet indeholder derudover et budgetterings­modul. Her arbejdes med Excel-definerede budgetformularer, som opdateres direkte i Visma Business. De faktiske tal og budgetter er samlet i én database.


Lige så let som Excel

Enkelthed og overskuelighed er ord, der forpligter. Brugergrænse­fladen i rapporteringsværktøjet har samme funktionalitet og forma­teringsmuligheder som Excel. Med lidt erfaring fra Excel, er det let at arbejde med og oprette rapporter med egne opsætninger og layouts.


Business Intelligence

Med den direkte adgang til alle data i Visma Business, er det muligt at lave enkle Business Intelligence analyser og rapporter, baseret på data fra alle modulerne. Ønskes mere avancerede Business Intelligence værktøjer, så er Visma Business udviklet med nem og direkte integration til markedets førende Business Intelligence-løsninger. Det unikke designmiljø giver endvidere brugerne mulighed for at visualisere integrerede rapporter fra andre programmer, eksempel­vis Excel, direkte i Visma Business.

Produktion & logistik

Produktions- og logistikfunktionen er en central del af Visma Business. Sikker lagerstyring, udførlige beholdningsinformationer, bestillings­forslag og ordreoversigter er nogle af de mange ingredienser i systemet.

 • Bedre ressourceudnyttelse
 • Effektivisering af registreringer
 • Styr på materiale og tidsforbrug
 • De rigtige produkter på lager


Effektiv styring af lager og produktion

Det integrerede logistik- og produktionsmodul gør Visma Business til et solidt værktøj til at forøge effektiviteten på lageret. Med logistik­funktionaliteten kan hastigheden øges i ordreprocessen med en bedre kundeservice til følge. Du får nøjagtige og gennemskuelige lagerdata, så du kan strømline dine lageroperationer. Logistik inde­holder også de logistikværktøjer, du har brug for, for at kunne optimere opbygningen af lageret og udnyttelsen af lagerpladsen.


Øget fleksibilitet

Du kan planlægge ud fra en salgsordre. Dette giver den nødvendige fleksibilitet til at definere strukturen i produktionsordren og gør det lettere at få status på ordrer med flere linier og/eller flere stykliste­niveauer. Det er enkelt at fastsætte priser, fordi ændringer i plan­lægningen af omkostninger, materialer og operationer foretages samtidigt for at afspejle ændringer i produktionen.


Ubegrænset styklisteniveau

Generering af indkøbs- eller produktionsordrer ud fra salgsordrer er en naturlig del, lige som Visma Business tilbyder styklister i ubegrænset antal niveauer.


Tilpasning af udskrifter

Ved brug af brugervenlige designværktøjer i Visma Business er det hurtigt og let at ændre i ordreformularer, rapporter, statistikker mv., så de tilpasses forretningsfunktioner og arbejdsgange. Færdige skabeloner for tilbud, ordrer og bestillinger/produktioner gør det nemt at arbejde med Visma Business. Integrationen mod de øvrige moduler giver virksomheden et moderne og vigtigt værktøj.

Integration til finplanlægning

Med sit unikke udviklingsmiljø kan Visma Business integreres med produkter udviklet af specialister, inden for eksempelvis grafisk finplanlægning til produktionen.Alle produkter kan fuldt ud integreres med Visma Business, så produkterne virker som en logisk forlængelse af Visma Business' funktionalitet inden for logistik og produktion.

Projektstyring

Med projektstyring får virksomhedsledelsen både et taktisk og operationelt værktøj til at styre projekterne og de enkelte projektdeltagere. Det er et brugervenligt værktøj til at udføre de forskellige administrative projektopgaver.

 • Hurtig reaktion på afvigelser
 • Effektivisering af registreringer
 • Styr på delaktiviteter
 • Bedre styr på underleverandører
 • Styr på materiale og tidsforbrug


Projektstyring

Projektstyringen er tæt integreret med resten af modulerne i Visma Business. Et projekt håndteres som en dimension, og der kan derfor regis­treres informationer på projektet fra alle dele af Visma Business. 

Timeregistreringen kan foretages via de aftaler, der laves i CRM og omkostninger kan bogføres direkte i bilagsregistreringen. Integrationen betyder, at alle informationer vedrørende projektet kan findes på et enkelt skærmbillede, der giver f.eks. projektlederen et godt overblik. Ved fakturering er der mulighed for både fastprisaftaler og fakturering på løbende regning. Desuden kan der laves betalingsplaner på den enkelte ordre, så projektet kan faktureres ud fra en aftalt færdig­gørelsesgrad.


Detaljeringsgrad

Ved at bruge en eller flere af de frie dimensioner, kan der registreres informationer på enkelte aktiviteter på det enkelte projekt. Det betyder, at planlægning, udførelse og opfølgning kan styres mere præcist. Dette giver desuden et godt grundlag for at finde de arbejdsprocesser, der skal forbedres eller planlægges anderledes.


Effektivisering

For at få succes med sine projekter, skal virksomheden løbende effektivisere processerne og lære af tidligere erfaringer. Projektstyring opsamler alle informationer om igangværende projekter, og tidligere projekter kan så anvendes som skabelon til nye projekter.

Kundestyring

CRM-delen, med fuld integration til de økonomiske data, giver virksomheden mulighed for at holde styr på kunder og emner. Det giver samtidig et overblik over, hvilke kunder der er loyale og rentable. Ledelsen får et bedre beslutningsgrundlag til bl.a. at vurdere hvilke produktgrupper, salgsområder m.m., der bør satses på i fremtiden.

Der er mulighed for at analysere de enkelte sælgeres præstationer, og overblik over udnyttelsesgraden per kunde i forhold til indtjening, omsætning, etc.

 • Bedre styr på salget og salgsindsatsen
 • Markedsføring overfor relevante emner
 • Ensrettet kommunikation overfor samarbejdspartnere
 • Effektivisering af salgsprocessen
 • Bedre overblik med fleksibel rapportering


Overblik over kunderne

CRM er et kraftfuldt værktøj, der giver virksomheden mulighed for at holde styr på relationer med nuværende og kommende samarbejdspartnere. CRM giver struktur på dine informationer og de opgaver der skal udføres af den enkelte sælger. CRM kan arbejde tæt sammen med logistik og regnskabsfunktionen, men kan ligeledes bruges alene. Virksomheden får bedre styr på salgsindsatser og sikret ensartet kommunikation.


Al kundedialog samlet ét sted

Hver enkelt medarbejder kan følge op på egne aftaler, indgå aftaler med kunder eller emner, som også involverer andre kollegaer, registrere og følge op på tilbud, danne enkle huskelister mv. Dokumentarkivet holder orden på breve, kontrakter, specialaftaler og notater fra samtaler og møder. Samtidig er der fuld integration til kundens økonomiske data, salgs- og marketingshistorik, så du hurtigt kan få et overblik over kundens relation til virksomheden.


Fuld integration til Outlook

Visma Business har fuld integration til Microsoft Outlook. Det giver salgsenheden en mere effektiv hverdag, da aftaler og mødebookninger foretages direkte i Outlook og dermed giver den enkelte sælger nem adgang til at styre sine kundemøder.

Hør mere om mulighederne med Visma Business ERP

Udfyld kontaktformularen for en uforpligtende dialog og lad os vise dig, hvordan Visma Business kan hjælpe din forretning. 

Dit samtykke er obligatorisk