Funktioner i Visma Håndværker

Visma Håndværker indeholder en række moduler som hver for sig indeholder forskellige funktioner. Disse moduler er her listet, sammen med en beskrivelse af hvad hvert enkelt modul giver mulighed for. 

 

Med tidsregisteringsmodulet kan man notere hvor meget tid man bruger på hver enkel opgave

Tidsregistering

Tidsregistreringsmodulet er et modul, hvor virksomhedens medarbejdere kan registrere tiden de bruger på hver enkelt kunde, eller andre arbejdsrelaterede opgaver.

Tidsregistreringen i Visma Håndværker er let at anvende, og kan bruges til mange forskellige formål. Programmet kan bl.a. bruges som alene-modul, eller som en integreret del af aftaler og salgsordrer.

Tidsregistreringerne kan endvidere tilføjes og vedligeholdes via Visma Håndværkers mobile løsning, og derved give de ansatte mulighed for at registrere et mere præcist tidsforbrug på forskellige opgave områder.

Med modulet kundekartotek kan du nemt og hurtigt finde data på dine kunder

Kundekartotek

Kundekartoteket, er det modul man vedligeholder sine kunder i. Kundeinformationerne kan, som med alle andre data i Visma Håndværker, nemt ind- og udlæses fra og til dit eksisterende økonomisystem.

Visma Håndværker kan integreres med flere af Vismas økonomisystemer, herunder: 

  • Visma Mamut Enterprise
  • Visma WinKompas
  • Visma Stellar

Du har i kundekartoteket mulighed for at søge i dine kunder på en meget nem og intuitiv måde. Har du brug for at udskrive etiketter, eller ønsker du at lave dine egne udskrifter over dine kunder, kan dette naturligvis også lade sig gøre. 

Med modulet varekartotek kan du nemt og hurtigt søge i kartoteket og få et godt overblik

Varekartotek

Varekartoteket benyttes til at administrere dine varer i. Med en integration til dit økonomisystem kan du på ganske få minutter, få overført alle dine varer til dette kartotek.

I varekartoteket har du også muligheden for nemt at søge i dine varer, udskrive etiketter med eller uden stregkoder, samt at lave dine egne udskrifter.

Du kan blandt andet også oprette og vedligeholde lige så mange varelister, som du har brug for. Alle varer der indgår i en vareliste, får automatisk informationer fra varen i varekartoteket - således er du altid sikret at informationerne om den enkelte vare er i overensstemmelse med de faktiske værdier.

Med modulet lageroptælling kan du hurtigt foretage en lageroptælling ved hjælp af f.eks. stegkodescannere

Lageroptælling

Det er nemt at foretage en lageroptælling med Visma Håndværker. Du kan naturligvis vælge at påføre varer til en lageroptælling manuelt, men for langt de fleste virksomheder vil det være en fordel at udnytte de muligheder, som programmet giver for integration med stregkodelæsere.

Det er meget let at indstille Visma Håndværker således, at du kan foretage en lageroptælling med stregkodelæsere, læse data fra stregkodelæseren ind i Visma Håndværker og umiddelbart derefter kan du udlæse lageroptællingen igen, så den er klar til indlæsning og bogføring i dit økonomisystem.

Lageroptællingen indeholder også en række alternative anvendelses muligheder. Har du foretaget en lageroptælling, kan du fx. få Visma Håndværker til at udskrive etiketter på en sådan måde, at hvis du har registreret 2 styk af en vare og 18 styk af en anden vare, så udskrives der 2 etiketter til den ene vare og 18 etiketter til den anden vare. 

Med tillægsmodulet vandværk kan du nemt og hurtigt opkræve vandafgift fra dine kunder

Planlægning

Visma Håndværker indeholder også et planlægnings modul, som med fordel kan benyttes til at holde styr på medarbejderes serviceaftaler og kundebesøg. Både du og dine medarbejdere kan få adgang fra både smartphone, tablet og PC.

Man kan i planlægningsmodulet oprette flere forskellige typer aftaler, og på f.eks. kundeaftaler kan der tilknyttes medarbejdere, varer og opgavekategorier som gør det nemt at håndtere et kundebesøg, lige fra den første henvendelse til afsendelse af faktura. Foruden de normale planlægningsfunktioner, er planlægningen integreret med salgsordrer, således at en salgsordre nemt kan overføres til en kundeaftale eller omvendt.

Benytter du både planlægningen og salgsordren i Visma Håndværker, har mulighed for at administrere dine medarbejderes serviceaftaler, og kunne omdanne disse til salgsordrer i ét og samme system. 

Med modulet indlæsning og udlæsning af data kan du nemt og hurtigt indlæse data

Indlæsning og udlæsning af data

Alle væsentlige data kan både ind- og udlæses nemt og hurtigt.

Du kan selv angive flere formater for hver type dataudveksling, ved hjælp af en unik og intuitiv brugergrænseflade til opsætning af dataudvekslingsformater.

Visma Håndværker giver dig derfor mulighed for at ind- og udlæse data i netop de formater som passer til dig og dine eksisterende økonomisystemer.

Foruden disse unikke muligheder, kan Visma Håndværker integreres direkte til en række økonomisystemer som f.eks.:

  • Visma Mamut Enterprise
  • Visma WinKompas
  • Visma Stellar
Med modulet udskrifter har det aldrig været nemmere at tilpasse og udskrive f.eks. stregkoder

Udskrifter

Der er mange forskellige muligheder for udskrifter i Visma Håndværker, og en god del af dem indeholder stregkoder.

Det mest interessante ved udskrifterne er dog, at du nemt og hurtigt selv kan oprette og tilpasse dine egne udskrifter. Modsat 'normale' rapport tilretnings værktøjer behøver man med Visma Håndværkers rapportgenerator ingen viden om hvad felter hedder i databasen og hvordan de hænger sammen osv. 

 

Med modulet rabattjek kan du få Visma Håndværker til at tjekke at du fra hver enkelt leverandør har fået din rabat du er blevet lovet

Rabattjek

Inkluderet i Visma Håndværker er der også et modul, som på elektroniske fakturaer automatisk kan tjekke, om du også har fået de rabatter som dine leverandører skal give dig.

Det eneste du skal gøre, er at indlæse de rabatfiler, som du får fra dine leverandører. Derefter klarer Visma Håndværker resten.

Med modulet billigste leverandør kan du hurtigt få et overblik over hvilken leverandør der er den billigste

Billigste leverandør

Med Visma Håndværker er der også integreret et modul, som hjælper dig med at tjekke hvem der er den billigste leverandør. Dermed er det nemt for dig at få et overblik over, hvilken leverandør der tilbyder dig de bedste priser på varerne.

 

Med modulet kasseløsning kan du integrere din kasseløsning med økonomisystemet i Visma Håndværker

Kasseløsning

Hvis du har en butik tilknyttet din virksomhed, kan du også integrere din kasseløsning i Visma Håndværker.

Til kasseterminalen kan man selv vælge de hardwarekomponenter, som man ønsker den skal indeholde. Du kan sagtens vælge at bruge dine eksisterende kasseterminaler, eller selv sammensætte kasseterminalerne med touch screen,  dankortterminal, bonprinter og kasseskuffe. 

Med tillægsmodulet webshop kan du via et API integration få Winkompas og din webshop til at udveksle data

Integration til webshop

Har du tilknyttet en webshop til din virksomhed, får du med modulet API en nem, brugervenlig og effektiv løsning i forhold til at kunne integrere din webshop med Visma Håndværker.

Det er API modulet som sørger for, at din webshop og Visma Håndværker udveksler data. Dermed kan du nemt og hurtigt udveksle data om f.eks. kunder, varer, priser og lagerbeholdninger