Nye vilkår

Din serviceaftale bliver til et abonnement… Hvad betyder det?

Nedenfor kan du læse mere om hvad det nye abonnement betyder for dig, hvilke muligheder det giver, samt hvilke ændringer du skal kende til i forhold til de nye vilkår.

Priser der er til at forstå
I bestræbelserne på at gøre vores priser så enkle at forstå for vores kunder, har vi sammen med det nye abonnement indført en månedspris på programmet. De nye abonnementspriser for dig er følgende:

• SummaSummarum 4 Privat kr. 89,- pr. måned

• SummaSummarum 4 Standard kr. 129,- pr. måned

• SummaSummarum 4 Professionel kr. 149,- pr. måned

• SummaSummarum 4 Enterprise kr. 189,- pr. måned


Samme fordele og spændende nyheder på vej
Abonnementet giver dig samme muligheder som din gamle serviceaftale – og mere til – du har stadig gratis programsupport og tilgang til de løbende opdateringer af programmet. Samtidig arbejder vi netop nu på flere tiltag, der vil give dig med abonnement nye muligheder med programmet og endnu bedre tilgang til support.


Vi håber, at du fortsat er glad for SummaSummarum, og vi anbefaler, at du fortsætter med dit nye abonnement, så du altid har et program der er opdateret i henhold til gældende regler og lovgivning samt nyeste Windows versioner. Den gratis programsupport er også din tryghed i hverdagen, hvis behovet for hjælp skulle opstå.

Har du brug for at vide mere om det nye abonnement, er du naturligvis meget velkommen til at ringe til vores kundeservice på 70 22 71 78.


Opsigelse
Hvis du på baggrund af ændringerne ikke ønsker at fortsætte med det nye abonnement, skal du opsige din nuværende serviceaftale inden udgangen af indeværende aftaleperiode. Eventuel opsigelse skal sendes på e-mail til admin-software@visma.dk. Ved opsigelse af serviceaftale bindes din SummaSummarum licens til den aktuelt tilgængelige version, og du har ikke længere mulighed for at hente opdateringer eller få support til programmet.


Ændringer i vilkår
Med det nye abonnement følger også nogle opdaterede vilkår. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de ændringer du bør kende til.

Nyt opsigelsesvarsel
Eventuel opsigelse af abonnementet skal ske senest 30 dage inden abonnements udløb. Ellers faktureres der automatisk for en ny abonnementsperiode.

Anvendelse af programmet uden abonnement
Det nye abonnement er obligatorisk for anvendelsen af programmet fremadrettet. Det vil sige, at det ikke er muligt at anvende programmet uden et aktivt abonnement. Opsiges abonnementet, låses SummaSummarum ved periodens udløb, og herfra vil det ikke længere være muligt at bogføre/fakturere i programmet. Dog vil det være muligt at eksportere alt data, sende sikkerhedskopier programmet og anvende standardrapporter mv.

Priser og fremtidige prisreguleringer
Visma forbeholder sig retten til en årlig prisregulering op til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks + 1,5%. Den årlige prisregulering kan ske uden foregående varsel og typisk i forbindelse med faktureringen af en ny abonnementsperiode. Yderligere prisreguleringer skal kommunikeres med mindst 60 dages varsel.

Accept af nye vilkår
Ved betaling af den fremsendte abonnementsfaktura, anses de nye vilkår for accepteret.

Læs om de nye Licens- og abonnementsvilkår for SummaSummarum her »