Brugertest

Vi gennemfører tre forskellige test af brugervenlighed, som vil skabe stor værdi for jeres brugere og forretning

Ekspertevaluering

En ekspertevaluering er første skridt til at give jeres brugere en bedre oplevelse. Vores brugervenlighedseksperter har skarpe øjne, og kan identificere brugermæssige udfordringer i jeres digitale løsning.

En certificeret brugervenlighedskonsulent ser jeres digitale løsning med friske og professionelle øjne - og ser tingene fra brugernes perspektiv.

Vi kommer med konkret feedback på de brugermæssige udfordringer vi identificerer, store som små. Vores erfaring viser, at man kan komme langt, med optimering af sin brugervenlighed, med relativ ukomplicerede ændringer.

Vi bruger to dage på at evaluere jeres digitale løsning, og dokumenterer problemerne i en samlet rapport. Når dette arbejde er afsluttet mødes vi og gennemgår evalueringen, og kommer med vores anbefalinger til, hvordan I kan forbedre brugervenligheden i jeres løsning.

Trin for trin

 • Sammen aftaler vi hvad der skal evalueres
 • Vi evaluerer jeres digitale løsning med henblik på at skabe en bedre brugervenlighed
 • Vi udarbejder en rapport med vores resultater og konkrete anbefalinger til hvordan i kan øge brugervenligheden
 • Vi gennemgår rapporten sammen med jer

Ekspertevaluering

12.500,-Eks. moms

Kontakt os

Tænke-højt test

Vi gennemfører brugertests som en standardiseret tænke-højt test, hvor vi involverer seks testpersoner fra jeres målgruppe. Testpersonerne udfører konkrete test­opgaver inden for områder, vi sammen beslutter at bruger­teste.

Under testen sidder vores konsulent enkeltvis med testdeltagerne og observerer reaktioner, og handlinger, samtidig med at testen optages på video til efterfølgende dokumentation. Når testdeltageren er færdig, gennemfører vi et interview og spørger ind til testpersonens oplevelse, og de reaktioner vi observerede under selve testen.

Vi bruger 60 minutter sammen med hver testdeltager. Tiden inkluderer introduktion til testdeltageren, selve testen og det efterfølgende interview.

Når alle seks testdeltagere har været igennem testprocessen, udarbejder vi en rapport, som beskriver resultaterne, og vi kommer med anbefalinger til, hvordan identificerede problemer kan løses.

Vi er jeres rådgivere og arbejder med fuld åbenhed og indsigt i forløbet. Vi sætter os sammen, både inden og efter testforløbet, så vi kan forventningsafstemme og gennemgå resultaterne efter testforløbet.

Testen kan enten gennemføres fra vores testlab i Lyngby, eller med vores mobile testlab hos jer. Testen gennemføres af en certificeret brugervenlighedskonsulent og i henhold til anerkendte retningslinjer for brugertest fra UX Danmark.

Trin for trin

 • Sammen aftaler vi, hvad der skal testes
 • Sammen udarbejder vi en drejebog, som omhandler målrettede spørgsmål, I gerne vil spørge brugerne om
 • I rekrutterer testdeltagere
 • Vi gennemfører testen på seks personer
 • Vi samler resultaterne i en rapport og kommer medkonkrete anbefalinger til hvordan i kan øge brugervenligheden
 • Vi gennemgår rapporten sammen med jer

Tænke-højt test

27.500,-Eks. moms

Kontakt os

Den fællesoffentlige brugertest

Den fællesoffentlige brugertest er en garanti for at brugervenligheden, i jeres digitale løsning, har et tilfredsstillende niveau.

Det er en "eksamenstest", hvor den færdige digitale løsning skal bestå en række krav for at kunne få stemplet bestået. Testen er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er i første omgang kun et krav for de selvbetjeningsløsninger, der er obligatoriske for borgerne at bruge. Vi anbefaler dog, at andre også gør brug af den fællesoffentlige brugertest som et endeligt kvalitetstjek.

Den fællesoffentlige brugertest er bygget op omkring den internationale anerkendte standard ISO 9241. Testen består af tre hovedkrav, som omhandler gennemførsel, minimum af spild og tilfredshed - alle tre elementer af ISO 9241. Brugertesten er en standardiseret test, hvilket betyder at resultater er sammenlignelige på tværs af digitale løsninger og platforme.

Lad os foretage den fællesoffentlig brugertest på jeres løsning. At udbrede god brugervenlighed er nemlig vores mission, og den fællesoffentlig brugertest er et stort skridt på vejen.

Vi har solid erfaring inden for brugervenlighed og brugertests og kan hjælpe jer med at teste netop jeres digitale løsning.

 • Vi er certificeret
 • Vi afholder den fællesoffentlige brugertest hurtigt og til en god pris

Fællesoffentlig brugertest

God prisAftales individuelt

Kontakt os

.

Behov og brugervenlighed

Hos os tager arbejdet med brugervenlighed udgangspunkt i de brugere, vi skal kommunikere med. Vi afdækker de bruger- og forretnings-mæssige behov gennem målrettede analyser, interviews og brugerstudier.

Når vi har en fælles forståelse for behov og forventninger hos såvel brugerne som forretningen, skaber vi wireframes, som kan brugertestes og afprøves på slutbrugerne.

Resultatet er efterfølgende detaljerede prototyper, som beskriver løsningens grafiske design, og den brugermæssige funktionalitet.

For os er det vigtig, at skabe klare forventninger til slutprodukt, og det bliver de gennem løbende test og de rette faglige kvalifikationer.

Digitalt design

Digitalt design er vigtigt, og sender klare signaler om virksomhedens identitet og værdier, men brugervenligheden skal også være forankret i løsningens design.

Et flot tidssvarende design er nødvendigvis ikke brugervenligt. Det er vigtigt at have dette for øje. Mange virksomheder har et forkert fokus, når de designer digitale løsninger.

Designet skal naturligvis fungere i samspil med kommunikation og identitet, men et flot design er ikke det samme, som god brugervenlighed.

Udvikling

Vores dybe faglighed omkring frontend-udvikling, backend-udvikling, databaser og integrationer til bagvedliggende systemer er afgørende, når man ønsker at skabe it-løsninger, som fungerer.

Visma er et stort nordisk udviklingshus, med faglige kompetencer indenfor mange teknologier. Vi arbejder med frontend-løsninger, som kobles til forretningssystemer, digital selvbetjening, intranet og ekstranetløsninger.

Visma er specialister i design af brugeroplevelser på internettet og på mobile platforme. Vi analyserer, planlægger, designer, strukturerer og implementerer

Kontakt

Esben Emborg
Teamleder
esben.emborg@visma.com
31 58 80 33

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.