NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer løbende fiskerifartøjer, der lander fangster i de danske havne, for at gældende love og regler, omkring fangster, bliver overholdt. Hidtil har fiskerikontrollørerne planlagt deres kontrolbesøg fra regionskontorerne ud fra informationer omkring hvilke fartøjer, der har indberettet planlagte landinger af fangster den pågældende dag.

Visma har udviklet en mobil kontrol-app, som kontrollørerne kan have på sig, så de løbende kan tilpasse kontrolbesøgene, hvis der kommer oplysninger ind om fartøjer, der er mere relevante at kontrollere end de oprindeligt planlagte.

Visma har i et tæt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og fiskerikontrollørerne udviklet løsningens brugergrænseflade og funktionalitet, så den er tilpasset de aktuelle behov og fysiske arbejdsforhold for styrelsens ansatte.

"Med app'en kan vi i højere grad understøtte vores risikobaserede kontrolarbejde, i det vi bedre kan prioritere vores opgaver i forhold til, hvor det giver mest mulig værdi at sætte ind".

Troels Pade
Kontorchef i NaturErhvervstyrelsen

Esben Emborg
Head of User Experience
esben.emborg@visma.com
Telefon: 41 91 43 89

Vi anvender cookies til at indsamle information om din aktivitet på vores hjemmeside. Kombineret med data, du har oplyst os, skaber vi en profil, så vi kan vise dig indhold, der er tilpasset dine interesser. Når du accepterer, giver du os lov til at indsamle og behandle dine persondata som beskrevet her.