Regnskabet skal lukkes - er du klar?

Kom til morgenmøde den 16. december fra kl. 9.00-10.30 i Herlev og få en gennemgang af, hvad der er vigtigt at huske, når regnskabet skal lukkes.

Jeg vil gerne deltage

Bliv klar til at lukke regnskabet

Året 2016 er ved at være slut, hvilket betyder, at regnskabet skal lukkes. Har du styr på alle de vigtige punkter, som skal overvejes i forbindelse med regnskabets afslutning? På morgenmødet vil vil bl.a. komme ind på:

 • Omkostninger og udgifter, som først skal betales i 2017
 • Salgsfaktura, som kunderne først betaler i 2017
 • Optælling af lager
 • Igangværende arbejde
 • Private udlæg / mellemregning
 • Planlagt køb af anlægsaktiver
 • Pension
 • Restskat / acontoskat
 • Tab på debitorer
 • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, som revisor efterspørger
 • Analyse af balancen før denne sendes til revisor
 • Afskrivninger, forskel på regnskabs- og skattemæssige afskrivninger
 • Feriepengeforpligtelse
 • Selskabsskat, herunder kort omkring sambeskatning
 • Lønrelaterede forpligtelser
 • Eventualforpligtelser

Tilmeld mig morgenmødet gratis

Tabita Lotte Rachlitz, Visma

Tabita Lotte Rachlitz

Oplægsholder er Tabita Lotte Rachlitz, som er Manager i økonomi og ansvarlig for regnskabsmæssig rådgivning i Visma.

Tabita er statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse og har mange års erfaring med regnskabsmæssig rådgivning til både små og store virksomheder.

Læs mere om regnskabsmæssig rådgivning i Visma

Praktiske detaljer

Agenda:

8.30-9.00: Registrering og morgenmad

9.00-10.30: Indlæg ved Tabita Lotte Rachlitz

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.

Vismas kontor i Herlev