Morgenmøde om den nye årsregnskabslov

Kom til morgenmøde den 13. december kl. 9.00 i Herlev og bliv klogere på nogle af de vigtigste ændringer i den nye regnskabslov
Jeg deltager

Følgende punkter vil blive gennemgået på morgenmødet:

  • Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016
  • Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2015
  • Som en del af regnskabsklasse B indføres begrebet mikrovirksomheder
  • Reducerede oplysningskrav i mikrovirksomhederne
  • Notekrav udgår og andre kommer til
  • Forhøjelse af grænserne for regnskabsklasse B og C(m) og C(s)
  • Ny måde at opgøre nettoomsætningen på
  • Ændringer i regnskabsskemaerne – bilag 2 til årsregnskabsloven
  • Begrebet særlige poster bliver indført

Tilmeld dig her

Tabita Lotte Rachlitz, Visma

Tabita Lotte Rachlitz

Oplægsholder er Tabita Lotte Rachlitz, som er Manager i økonomi og ansvarlig for regnskabsmæssig rådgivning i Visma.

Tabita er statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse og har mange års erfaring med regnskabsmæssig rådgivning til både små og store virksomheder.

Læs mere om regnskabsmæssig rådgivning i Visma

Praktiske detaljer

Agenda:

8.30-9.00: Registrering og morgenmad

9.00-10.30: Indlæg ved Tabita Lotte Rachlitz

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.

Vismas kontor i Herlev