Medarbejdere fra Udlandet

Settwell, Spousecare  og Visma inviterer til morgenmøde den 15. november i Skanderborg og den 16. november i Herlev fra kl. 8.15-10.30. Kom og få et hurtigt overblik over reglerne og faldgruberne, når I får medarbejdere ind fra udlandet.

Kom til morgenmøde og få styr på reglerne

Danmark oplever lige nu en stigning i udenlandske medarbejdere, som kommer for at arbejde i en dansk virksomhed i en kortere eller længere periode. 

Men hvordan bliver en relocation en succes?

For at skabe en hurtig og fleksibel jobstart for udenlandsk arbejdskraft, indførte man den 1. april 2015 en fast-track-ordning, der gjorde det muligt for certificerede virksomheder at lade deres udenlandske medarbejder arbejde fra deres første dag i Danmark, selvom medarbejderens arbejdstilladelse endnu ikke var færdigbehandlet.

Men er ordningen nu også så hurtig og fleksibel, som intentionen var, og hvornår er alternativerne en bedre løsning?

På morgenmøderne den 15. og 16. november vil du få et hurtigt overblik over reglerne og faldgruberne, når I får medarbejdere ind fra udlandet.

Vi kommer bl.a. ind på:

  1. Relocation til Danmark – grundig forberedelse er den bedste start!
  2. Arbejdstilladelsen – skal I vælge fast-track-ordningen?
  3. Hvilke skattescenarier findes der for medarbejdere rekrutteret i udlandet?
  4. Hvor er vores udenlandske medarbejdere socialt sikret?
  5. Hvordan sikrer vi, at ægtefælle og familie til den udenlandske medarbejder trives?

På morgenmødet vil du høre om den gode forberedelse, når en udenlandsk medarbejder kommer til Danmark. Herudover kommer vi ind på ”fast track-ordningen, der trådte i kraft i april 2015. Vi kommer også ind på reglerne for anvendelse af 26%-skatten (også kaldet ekspert-skatteordningen). Lønkravet blev sænket væsentlig den 1. januar 2015, og vi ser en stor stigning i antallet af udenlandske medarbejdere, der kan anvende den favorable ordning.

Jeg vil gerne deltage i Skanderborg  Jeg vil gerne deltage i Herlev

Mads Wikke

Første oplægsholder er Mads Wikke, Administrerende Direktør hos Settwell Relocation. Mads Wikke har over 15 års erfaring inden for Relocation og Global Mobility.

På morgenmødet kommer Mads Wikke ind på, hvordan man som dansk virksomhed forbereder sig bedst muligt, hvis relocation skal blive en succes.

Pia Schnell, Visma HR Legal

Pia Traunberg Schnell

Anden oplægsholder er Pia Traunberg Schnell, Head of HR Legal i Visma. Pia er tidligere advokat med mere end 15 års erfaring inden for ansættelsesret og skatteret.

På mødet leverer Pia Traunberg Schnell et godt overblik over reglerne og faldgruberne, når I får medarbejdere ind fra udlandet.

Pia kommer ind på relevante skattemæssige scenarier og den sociale sikring, når man som virksomhed ansætter udenlandsk arbejdskraft.

Anette Pilmark

Tredje oplægsholder er Anette Pilmark, Direktør og Stifter af Spousecare

Anette Pilmark har arbejdet med individuelle programmer til medfølgende ægtefæller/partnere siden 2007, inklusiv karriererådgivning og kulturtræning.

På mødet fortæller Anette Pilmark om, hvordan man som virksomhed sikrer, at ægtefælle og familie til udenlandske medarbejdere også trives i forbindelse med udstationering, herunder også om hvor vigtig den medfølgende ægtefælle/partner og familie er i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter.

Program

8.15-8.30: Morgenmad og registrering

8.30-8.50: Relocation v/ Mads Wikke fra Settwell

8.50-9.10: Fast track-ordningen v/ Dorte Levring Larsen fra Settwell

9.10-9.20: Pause

9.20-9.35: Trivsel for familie og ægtefælle v/Anette Pilmark fra Spouscare

9.35-10.30: Skat og social sikring v/ Pia Schnell fra Visma

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Der er et no-show-fee på kr. 250,-

Adresser

Tirsdag den 15. november i Skanderborg

Skanderborg Park
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg

 

Onsdag den 16. november i Herlev

Visma Employee Management A/S
Lyskær 3 CD
2730 Herlev

Visma LogoSettwell logoSpousecare logo