e-Boks er kendt som Danmarks mest anvendte digitale postkasse, hvor brugerne modtager post fra det offentlige, deres bank osv. på en sikker og nem måde. 5,2 millioner danskere bruger e-boks, og hvert eneste år sender over 30.000 private og offentlige virksomheder mere end 546 millioner dokumenter gennem e-Boks. Det var derfor nødvendigt for e-Boks at finde et nyt ERP-system, som kunne understøtte alt dette og frigøre værdifuld tid.


Herunder fortæller e-Boks om deres valg af Visma.net og deres oplevelse med ERP-systemet.

Ved at skifte til Visma.net har vi kunne fjerne en stor del af vores manuelle handlinger i den daglige drift. Mulighederne for at få systemet til at arbejde for os har gjort, at vi kun skal håndtere afvigelser eller nye situationer, mens øvrige aktiviteter håndteres af systemet. Den høje grad af automatik (97% af fakturaer håndteres af systemet) har givet en højere sikkerhed i forhold til fejl, tilsigtede og utilsigtede.

Visma.net har alle de nødvendige moduler og programmer vi skal bruge i dagligdagen, såsom fakturagodkendelsesflow og udlægshåndtering. Programmer, der tidligere har ligget uden for vores ERP. Ved at få et ERP, der har alle disse moduler, er dataflowet mellem modulerne gjort smidigere og nemmere at styre. Dette har minimeret fejl og sagsbehandlingstid. 

 


Ved hjælp af det integrerede rapporteringsmodul OneStop Reporting har vi kunne fjerne 80% af de excelark som Finans tidligere brugte i forbindelse med månedsluk og rapportering. At data er automatisk integreret og altid tilgængeligt har gjort, at vi har kunne rapportere hurtigere og minimere risikoen for manuelle tastefejl.

Resten af organisationen har taget godt imod systemet, selvom der naturligvis har været en smule skepsis over for at skifte system. Efter systemet er blevet introduceret, og folk har brugt det et par gange, har alle været positive over, hvor intuitivt det har været, og hvor nemt det har gjort deres hverdag.

Vores partner Amesto Solutions har stærke kompetencer i Visma.net og står altid klar til at hjælpe. Vi får altid svar på de spørgsmål, vi måtte have. Med Amestos hjælp har vi fået systemet til at køre, som vi ønsker det, automatiseret og simpelt.

 

visma 3381.jpg

Skal Visma.net ERP også hjælpe jer?

Vi er klar til at rådgive jer både om Visma.net og ERP-systemer,
så I kan få et ERP-system, der passer til jeres behov.

Hør mere