EduAdm - Sikker og intelligent elevadministration

Med vores elevadministrationssystem er gevinsterne mange - fra hurtigt overblik, tidsbesparelser i den daglige drift og ensartet kommunikation med elever til større datasikkerhed og bedre beslutningsgrundlag for strategiske tiltag. 

Det siger vores kunder

“EduAdm

Hvorfor EduAdm?

icon-overview-web.svg

Ét samlet overblik

Nu er det slut med at lede efter informationer om jeres elever i forskellige lister, Excel-ark og mapper. EduAdm giver jer et samlet overblik over optag, hold, elever, elevtyper, refusioner og udlandsophold, ligesom I har overblik over kapacitet og belægning på alle praktiksteder. Systemet er kendt for sin brugervenlighed og kan bruges af både uddannelsesteam, praktikvejledere og elever.

icon-document-web.svg

Automatiserede arbejdsgange

EduAdm automatiserer de tidskrævende, manuelle arbejdsgange omkring tildeling af praktiksteder og udløb af prøvetider, hvilket frigør ressourcer i jeres uddannelsesteam. Systemet gør det også muligt at oprette et større antal dokumenter med et enkelt klik, sende materiale til mange elever på én gang samt give jer påmindelser, når I skal følge op på jeres elever.

icon-document-web.svg

Sikker kommunikation

Med EduAdm kan I nemt og sikkert kommunikere med elever, kolleger, praktikvejledere og andre aktører uden brug af e-mail. Den GDPR-sikre løsning gør det muligt for eleverne at underskrive uddannelsesaftaler og andre dokumenter med NemID på deres egen side, og al kommunikation journaliseres under den enkelte elev, så den er let at finde igen.

 

icon-document-web.svg

Styr på refusionerne

EduAdm giver jer lynhurtigt et overblik over refusion og barselsrefusion for hver enkelt elev. Dermed kan I altid kontrollere, om I modtager den korrekte refusion fra staten. I kan også få overblik over, hvor mange dage med og uden løn hver elev har, og hvordan dagene med løn fordeler sig i elevens praktikperiode.

icon-document-web.svg

Individuelle rapporter

Med EduAdm kan I på få sekunder trække rapporter ud på hold- og individniveau om alt fra fravær til lønstatus. Rapporterne gør det muligt at afdække, hvem der eksempelvis falder fra uddannelsen og hvornår. Så kan I bruge informationerne til konkrete indsatser. I kan også trække holdlister ud med angivelse af praktiksteder, teamleder, vejleder og evt. udlandsophold for hver elev.

icon-overview-web.svg

Moduler efter behov

EduAdm bliver løbende udvidet med moduler, der understøtter jeres daglige arbejde med eleverne. Med Fraværsmodulet kan I nemt effektivisere jeres arbejdsprocesser omkring elevernes fravær. Vejlederuniverset giver jer mulighed for at støtte op om samarbejdet mellem vejledere og elever, og med Rekrutteringsmodulet kan I opsamle data allerede før en ansættelse og overføre data på udvalgte kandidater til EduAdm.

Kom hurtigt i gang med EduAdm

Hurtigt at komme i gang

EduAdm er en webbaseret løsning. Det betyder, at der ikke skal installeres software på jeres computere.

Uddannelsesteamet er typisk selvkørende efter 2-3 undervisningsdage.

Investeringen er den samme, uanset hvor mange elevtyper I har, og hvor mange af jeres medarbejdere, der bruger systemet.

 

Download PDF om EduAdm

“Aalborg

EduAdm giver os strategiske gevinster

Det var jo som juleaften for mine kollegaer, da det gik op for dem, hvor meget data, de kan trække ud af systemet. Både i forhold til planlægning og opfølgning på økonomi, overblik over det totale antal elever og data på frafald.

Se hele casen

“Norddjurs

Vi får viden til at øge fastholdelsen af elever

Jeg kan på få sekunder få overblik over, hvor meget hver enkelt praktiksted er belastet i fremtiden, og det er guld for dimensioneringen i forhold til vores måltal.

Se hele casen

“Vejle

EduAdm skaber overblik og sikker kommunikation med elever 

Førhen skulle vi fx kunne huske, hvilket hold hver elev var tilknyttet. Nu søger jeg blot på fornavn eller et telefonnummer, og så har jeg al information om eleven på min skærm.

Se hele casen

 

En hjælp til eleverne

EduAdm giver jeres elever overblik over deres uddannelsesforløb. Via deres egen side kan de også kommunikere sikkert med deres vejledere, og de kan få adgang til al relevant information om deres uddannelse.

Læs mere her

“EduAdm

Lidt tal fra EduAdm

33.717

forskellige uddannelsesforløb

4.582

medarbejdere med adgang

224.351

sendte smsér

347.773

dokumenter

115.385

registrerede praktikforløb

Vil du høre mere om EduAdm? Så kan Rie hjælpe.

Kontakt Rie Steen, EduAdm Rie Steen
Implementeringskonsulent

+45 31 51 42 63
rie.steen@visma.com