Organisation

Danmark halter bagefter på it-området

Ny undersøgelse foretaget af Visma afdækker virksomhedernes digitale modenhed. Undersøgelsens resultater viser, at når det kommer til digitalisering af administrative og finansielle processer, så halter danske virksomheder bagefter sammenlignet med vores nordiske naboer

Ny undersøgelse foretaget af Visma afdækker virksomhedernes digitale modenhed. Undersøgelsens resultater viser, at når det kommer til digitalisering af administrative og finansielle processer, så halter danske virksomheder bagefter sammenlignet med vores nordiske naboer

Digitalisering og automatisering er på få år gået fra at være nytænkning til at være et must på tværs af brancher og størrelser i dansk erhvervsliv. Virksomhedernes fokus på digitaliseringen og investeringer i nye teknikker har givet dem et forspring, så de i dag er blandt de mest digitale i Europa [1].

Selvom danske virksomheder er blandt de hurtigste til at investere i digital udvikling, viser en ny undersøgelse foretaget af Visma, at Danmark halter langt bagefter sammenlignet med Sverige, Norge og Finland, når det kommer til administrative og finansielle processer.

Markante forskelle på top og bund

Således er den gennemsnitlige score for danske virksomheder 24,22 % på undersøgelsens såkaldte digitaliseringsindex, der fortæller, hvor digitalt moden virksomheden er. Til sammenligning er tallene for henholdsvis Sverige på 40,9 %, Finland 52,26 % og Norge 45,63 %.

I Danmark er det virksomheder inden for brancherne ’Information og Kommunikation’ og ’Bygge og Anlæg’, der scorer højst. I den anden ende af skalaen finder man branchegrupperne ’Kultur, Fritid og anden service’ samt ’Ejendomshandel og Udlejning’. Med indextal på henholdsvis 32,2 % for og 15,6 % for ’Ejendomshandel og Udlejning’ er der en markant forskel på top og bund i Vismas digitaliseringsundersøgelse.

Og det er her, vi finder årsagen til, at danske virksomheder samlet set scorer lavere end vores nordiske naboer, vurderer Mads Rebsdorf, der er direktør hos Visma Software A/S:

-Digitaliseringen har i varierende grad fundet vej til selv de mindste virksomheder og er blevet en naturlig del af hverdagen. Nogle virksomheder er allerede nået langt med brug af nye teknologier, der effektiviserer deres produktion og arbejdsprocesser. Men for de fleste danske virksomheder gælder det, at de inden for den nærmeste fremtid skal igennem en transformation for at bygge bro mellem det, de gør i dag, og det, der skal til i fremtiden for at kunne følge med den digitale omstilling og opnå de administrative fordele.

Størst omsætning betyder ikke mere digitalisering

Mads Rebsdorf opfordrer til, at man på ledelsesniveau indarbejder strategiske tiltag for at udnytte de muligheder, som digitaliseringen giver:

- Selv om de manuelle arbejdsgange i mange virksomheder stadig virker, og virksomheden genererer et stort overskud, så har konkurrenterne i gennem digitalisering mulighed for at frigiver ressourcer til at opfinde nye produkter og tjenester, der gør dem mere attraktivt for kunderne. Det er derfor vigtigt at skabe et stærkt digitalt mindset i virksomheden og indtænke nye teknikker og automatisering i alle sammenhænge af virksomheden, der kan sikre fortsat efterspørgsel og lønsomhed.


Om undersøgelsen

Vismas Digital Index er gennemført for at tage temperaturen på de danske virksomheders digitaliseringsgrad. Kilderne er små og mellemstore virksomheder i Danmark.
Undersøgelsen er foretaget som en online survey og består af syv spørgsmål. 1465 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, der derfor er blandt de største undersøgelser af digitaliseringen af finansielle processer foretaget i Danmark.

[1] Redegørelse om Danmarks digitale vækst, Erhvervsministeriet, maj 2017: 4

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87