Organisation

Danske virksomheder er ikke klar til den nye ferielov

En ny undersøgelse foretaget af en af de største aktører indenfor HR- og lønsystemer, Visma Enterprise Danmark, viser, at størstedelen af danske virksomheder endnu ikke har taget bestik af de nye ferielovsregler, og dermed heller ikke hvordan, de skal håndteres. ”Alarmerende” kalder administrerende direktør i Visma Enterprise Danmark, Monika Juul Henriksen, undersøgelsens resultater

En ny undersøgelse foretaget af en af de største aktører indenfor HR- og lønsystemer, Visma Enterprise Danmark, viser, at størstedelen af danske virksomheder endnu ikke har taget bestik af de nye ferielovsregler, og dermed heller ikke hvordan, de skal håndteres. ”Alarmerende” kalder administrerende direktør i Visma Enterprise Danmark, Monika Juul Henriksen, undersøgelsens resultater

Danmark har fået en ny ferielov, der formelt trådte i kraft allerede den 1. januar 2019, som virksomhederne netop nu står overfor at skulle håndtere. Allerede til september i år indføres en overgangsordning, som løber et år frem til, den nye ferielov træder rigtigt i kraft.

Med den nye lov følger mange nye regler og ændringer for hvordan virksomhederne skal indberette og håndtere medarbejdernes feriepenge. Det stiller omfattende krav til virksomhederne, der ikke kun skal træffe strategiske beslutninger om forvaltningen af feriemidlerne, men også om man vil tilbyde kompensationer eller låneordninger til medarbejderne. For slet ikke at nævne den enorme administrative byrde, som den nye ferielov pålægger virksomhederne i overgangsfasen, og som bliver særlig svær at håndtere.

”Tallene fra vores undersøgelse er mildest talt alarmerende i forhold til den aktuelle situation, som virksomhederne står i. Danske virksomheder skulle for længst have været i gang med at forberede sig på hvordan, de vil håndtere den nye ferielov. Men næsten halvdelen af de adspurgte HR-chefer har begrænset eller slet intet kendskab til den nye ferielov,” udtaler Monika Juul Henriksen, CEO i Visma Enterprise Danmark.

Undersøgelsen viser endvidere, at 55% af de adspurgte HR-chefer slet ikke kender konsekvenserne af den nye ferielov. Set i lyset af, at alle virksomheder skal forholde sig til den nye ferielov, bekymrer det den administrerende direktør, at der er så lidt viden herom ude i virksomhederne:

Når virksomhedernes ”interne eksperter” tilsyneladende ikke har begreb om, hvad de står overfor, så har det øverste ledelsesniveau højst sandsynligt heller ikke. Det er meget overraskende, at der er så lidt viden om den nye lov og konsekvenserne for virksomheden og ikke mindst for medarbejderne,” siger Monika Juul Henriksen, og fortsætter: ”56% af de adspurgte HR-chefer i undersøgelsen er slet ikke gået i gang med at planlægge hvordan, de vil håndtere den nye lov, og kun 10% har på nuværende tidspunkt en reel plan herfor. Det er efter min mening direkte uansvarligt, at et så vigtigt tema som en ny ferielov endnu ikke er på dagsordenen i 56% af de danske virksomheder. Vi taler om en lov, som formelt trådte i kraft 1. januar i år.”

Ifølge direktøren skal virksomhederne gevaldigt op i gear, hvis de skal nå at blive klar, og de skal få styr på, om deres interne processer og systemer i det hele taget understøtter den nye lov. Det er især den store uvidenhed om overgangsordningen, som træder i kraft allerede den 1. september i år, der bekymrer den administrerende direktør. Tager ledelsen ikke stilling til en række spørgsmål i tide, kan medarbejdere havne i en situation, hvor de ikke er i stand til at holde den ferie, de troede, de kunne.

”September måned er jo lige om lidt, og virksomhederne burde allerede nu have informeret og rådgivet deres medarbejdere. Vil de fx lade medarbejdere overføre eller gemme ferie og feriefridage, og hvordan vil de håndtere eventuelle lukkedage osv.? De løsninger, man som virksomhed vælger, skal jo kommunikeres ud i god tid, da mange medarbejdere sikkert allerede nu har ønsker og planer for det kommende ferieår. Som professionel virksomhed skal man altså være på forkant, have styr på den administrative del, sikre at de interne processer og systemer er opdaterede, og at de interne eksperter i HR- og lønbogholderiet kan rådgive og hjælpe medarbejderne i overgangsordningen,” pointerer Monika Juul Henriksen.

Undersøgelsen viser, at 52% endnu ikke har besluttet hvordan, de vil kommunikere omkring ændringerne til deres medarbejdere. Nogle vælger sågar slet ikke at kommunikere om det.

Omstillingen til den nye ferielov bliver en kæmpe administrativ byrde for mange virksomheder. I relation hertil så vi sidste år, hvor mange udfordringer og ekstra arbejde omstillingen til de nye GPDR-regler gav. Men hvor konsekvenserne ikke var specielt alvorlige for de virksomheder, der ikke var klar til at understøtte de nye GDPR-regler, forholder det sig anderledes med den nye ferielov. Er virksomhederne ikke klar, kan de havne i et administrativt kaos, som i værste fald kan gå ud over medarbejderne. Og er der noget, som danskerne går op i, så er det deres ferie og feriepenge.

For yderligere kommentarer eller information kan kommunikationschef Rikke Junker Bundgaard fra Visma Enterprise Danmark kontaktes på rikke.bundgaaard@visma.com eller mobil 42 82 26 63.

Den nye ferielov – konsekvenser for arbejdsgiverne:

 • Træder i kraft den 1. september 2020, men overgangsordningen træder i kraft allerede 1. september.
 • Indberetninger til Fonden og Feriekassen.
 • Beslutning om hensættelser til Fond, eller om man beholder pengene i virksomheden og deraf følgende påvirkning af likviditeten.
 • Fyldestgørende information om ændringerne til medarbejderne og hvilke konsekvenser, det får for den enkelte.
 • Administrative opgaver i form af tilpasning og ændring af ansættelseskontrakter, opdatering af lønsystemer, overvejelser i forbindelse med eventuelle overenskomster m.m.
 • Tage beslutning om 6. og 7. ferieuge håndteres efter den nye eller den gamle ferielov.
 • Arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 indberette feriepenge for perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden.
 • Arbejdsgiver skal i efteråret 2021 indbetale alle feriepenge til Fonden eller beholde dem i virksomheden, eller indbetale nogle af feriepengene til Fonden og beholde nogle af pengene i virksomheden.
 • Arbejdsgiver skal fremover administrere og indeksere de indefrosne feriepenge, hvis arbejdsgiver beslutter at beholde pengene i virksomheden.
 • Arbejdsgiver skal efter påkrav afregne til Fonden én gang årligt for medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet.

Den nye ferielov – konsekvenser for lønmodtagerne:

 • Ferieåret 2020 er forkortet og løber kun i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, dvs. man optjener kun 16,64 feriedage, der kan bruges fra maj 2020 til 31. august 2020. Så hvis man fx ønsker at holde efterårsferie i 2020, skal man gemme ferie fra tidligere
 • Fra 31. august 2020 optjenes samtidighedsferie, 2,08 dage om måneden.
 • Man optjener kun lovpligtigt ferietillæg (1%) i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, så man får ikke så meget udbetalt i april 2020.
 • Eventuelle ændringer i ansættelseskontrakt i henhold til 6. ferieuge, feriefri eller fritvalgsordninger.
 • At ens feriepenge og feriedage i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 fastfryses i Fonden, Lønmodtagerens Feriemidler.
 • Midlerne i Feriefonden er dækket af lønmodtagernes Garantifond.
 • Hvis en lønmodtager går på pension eller forlader arbejdsmarkedet i overgangperioden, kan man først få udbetalt de feriepenge, man har optjent i overgangsperioden, medio 2021.

Fakta og spørgsmål i undersøgelsen er vedhæftet

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag