M&A

Investering i udvikling og vækst styrker Vismas position i Danmark

Efter endnu et kanonregnskab og en række strategiske opkøb i Danmark er den nordiske softwarekoncern nu klar til yderligere vækst på det danske marked, hvor den samlede omsætning i de danske selskaber tangerer 1,5 mia. DKK

Efter endnu et kanonregnskab og en række strategiske opkøb i Danmark er den nordiske softwarekoncern nu klar til yderligere vækst på det danske marked, hvor den samlede omsætning i de danske selskaber tangerer 1,5 mia. DKK

Den fortsatte digitalisering af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor kan tydeligt ses på regnskabet for Visma Danmark Holding A/S, der er moder for de danske Visma-selskaber, der samlet set omsatte for tæt på 1,5 mia DKK i 2019 med et samlet overskud på de underliggende selskaber på 479 mio. DKK.

Også i 2019 blev der i Danmark købt selskaber op, som blev lagt til den voksende portefølje af it- og softwarevirksomheder, der de seneste år er blevet en del af Visma-familien, som bl.a. tæller kendte brands som regnskabsprogrammerne e-conomic og Dinero samt virksomhederne Visma Entreprise, Visma Dataløn, Visma Consulting og Kapacity.

- Opkøbene er et udtryk for, at Visma ønsker at være en betydelig software- og it-leverandør i Danmark, og Visma forventer at fortsætte med flere opkøb i de kommende år. Grundlæggende er strategien at vokse 10 pct. organisk og 10 pct. på opkøb om året, siger Carsten Boje Møller, der er divisionsdirektør i koncernen med internationalt ansvar for Visma Custom Solutions-divisionen.

I front for digitalisering

I takt med den øgede anvendelse af cloud-baserede it-tjenester i samfundet har Visma-koncernen i stigende omfang også flyttet sit fokus over til abonnementsbaserede SaaS-løsninger samt tilhørende konsulentrådgivning.

- For mange virksomheders vedkommende giver det god mening at arbejde i skyen med regnskab, tidsregistrering og en række andre forretningskritiske systemer, der i stigende omfang kan håndteres mere effektivt, brugervenligt og helt uafhængig af geografi og device. Mulighederne ved digitalisering og automatisering af forretningsprocesser har corona-perioden jo understreget ganske klart, siger Carsten Boje Møller og fortsætter:

- For de store kundetilpassede løsninger til især den offentlige sektor kræver det fortsat tung rådgivningsekspertise, og Visma har evnet at favne selskaber og løsninger, der understøtter hele spektret på det danske marked.

Egenkapital tæt på 1,5 mia. DKK.

Visma Danmark Holding A/S er moder for de danske selskaber. Holding-selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 302,6 mio. DKK. mod et overskud på 113,8 mio. DKK i 2018. Virksomhedens balance udviser en egenkapital pr. 31. december 2019 på 1,410 mia. DKK. Baggrunden for udviklingen i selskabets overskud skal findes i, at der i 2019 er modtaget mere udbytte fra datterselskaberne end året før, fordi de enkelte datterselskaber har performet godt i 2018, hvorfra udbyttet er hentet.

- Når man går ned i tallene, er der i år som følge af den højere aktivitet også højere finansielle omkostninger i Holding. Dette skyldes, at der er en strategi om at investere markant i opkøb, som kan styrke den samlede position for koncernen. Mens selskaberne henover året investerer og fokuserer på egen udvikling, geninvesteres så meget af overskuddet som muligt i nye opkøb år efter år for at styrke Vismas position i markedet, understreger Carsten Boje Møller.

Stor selvbestemmelse

Visma-koncernen er i modsætning til mange andre store selskaber stærkt lokalt drevet. Det skyldes ikke mindst, at man ønsker at fastholde engagement og kultur i de enkelte selskaber.

- Det er vigtigt at bevare styrken i entreprenørskabet i de enkelte selskaber, som bliver en del af Visma. Udover gode og brugervenlige it-løsninger er det mennesker, der gør forskellen. Kunderne foretrækker nærværende og engagerede rådgivere og kontaktpersoner, som kender deres brancher og udfordringer, og som kan rådgive i situationen. Enten gennem brug af den enkelte softwareløsning eller i forbindelse med designet af et større projekt, understreger Carsten Boje Møller.

Blandt de 100 største skattebetalere

Visma-koncernen, der i Danmark beskæftiger tæt på 1000 medarbejdere, er ejet af flere kapitalfonde og ledelsen.-I modsætning til mange andre kapitalfondsejede selskaber og koncerner arbejder fondene bag Visma aktivt med re-investering i selskaberne og bidrager til de lokale samfund, som de er en del af. I Danmark blev der således betalt godt 80 mio. DKK i selskabsskatter fra de danske virksomheder,

-Når man tillægger moms og medarbejdernes a-skatter bidrager Visma-koncernen således med et trecifret millionbeløb til det danske velfærdssamfund, påpeger Carsten Boje Møller.


Fakta: 

Trimning af selskabsstrukturen

I 2019 er Proløn A/S blevet en del af Visma-koncernen. Det samme er IMS A/S. Herudover er Visma Rating ApS blevet stiftet i efteråret 2019 for at udbyde kreditoplysninger om danske selskaber. Admincontrol Denmark ApS er et nystiftet selskab som følge af en grenspaltning af Visma e-conomic A/S, hvor forretningen Admincontrol blev spaltet ud af sit eget selskab. Selskabet sælger cloud-baserede softwareløsninger såsom bestyrelsesportaler samt due dilligence datarum. Visma Bluegarden er blevet spaltet ud i selskaberne Visma Dataløn A/S og Visma Entreprise A/S. Spaltningen er sket med et strategisk ønske om bedre fokusering på de to enheders forretningsområder, lyder det fra koncernen.

De danske Visma-selskaber

Ved indgangen til 2020 består de danske Visma-selskaber af: Visma Dataløn A/S, Visma Enterprise A/S, Dinero Regnskab ApS, Visma Software A/S, Visma e-conomic A/S, Admincontrol Denmark ApS, Visma Logbuy ApS, Visma Consulting A/S, Kapacity A/S, Co3 A/S, IMS A/S, Visma Digital Commerce A/S, Visma Rating ApS og Proløn A/S. Samlet set er der således meget få danske virksomheder, der ikke bliver betjent af et eller flere Visma-selskaber.

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87