Organisation

Ny national digital strategi kalder på mere offentligt-privat samarbejde

Danmark står foran en fornyelse af den digitale fireårsplan, der udløber i år. 27 organisationer inklusiv fagforbund, brancheforeninger og erhvervsforeninger har netop givet deres bud på input til den kommende strategi for 2016-2020. Og den 24.-25. marts gennemfører Dansk IT en stor digitaliseringskonference i Aarhus, hvor finansministeren er hovedtaler.

Foto: På Dansk ITs digitaliseringskonference, der i år finder sted for 12. år i træk, vil der være fokus på offentlige it-projekter, borgerkontakt, digitale selvbetjeningsløsninger, velfærdsteknologi, skole-it og meget mere.

Danmark står foran en fornyelse af den digitale fireårsplan, der udløber i år. 27 organisationer inklusiv fagforbund, brancheforeninger og erhvervsforeninger har netop givet deres bud på input til den kommende strategi for 2016-2020. Og den 24.-25. marts gennemfører Dansk IT en stor digitaliseringskonference i Aarhus, hvor finansministeren er hovedtaler.

I forbindelse med formuleringen af Danmarks Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er der en række aktører, der går aktivt ind i debatten gennem forskellige tiltag og initiativer. Blandt andet har 27 organisationer inkl. Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Finansrådet og Dansk Industri peget på, at der er behov for et øget offentligt-privat samarbejde om fremtidens digitale løsninger.


På Dansk ITs konference den 24.-25. marts i Musikhuset i Aarhus mødes en række aktører for at drøfte perspektiver og demonstrere deres bud på muligheder og konkrete løsninger inden for både den private og den offentlige sektor, ligesom en række aktører med udgangspunkt i konkrete cases og løsninger fortæller om perspektiverne ved et samarbejde mellem sektorerne.


Øget produktivitet kommer ikke af sig selv

En af medsponsorerne og udstillerne på digitaliseringskonferencen er Visma Consulting A/S, der i samarbejde med en række styrelser og virksomheder har arbejdet specifikt med temaer om brugervenlighed ved digital selvbetjening samt hurtig og effektiv informationsudveksling.


- Offentlig/privat har været lidt af et stedbarn i debatten, men der er for os at se ingen tvivl om at den digitale infrastruktur og de løsninger, der følger med, udvikles bedst i et meget tæt samarbejde mellem det offentlige og de virksomheder, der dagligt arbejder med alt fra offentlige og private  
selvbetjeningsløsninger til effektiv håndtering af data. Produktivitetsforbedringerne kommer ikke af sig selv, men kræver at vi arbejder sammen for at sikre at innovation og brugervenlighed går hånd i hånd, bare for at nævne et eksempel, siger salgs- og marketingdirektør Allan Lundgaard Hamilton fra Visma Consulting A/S. Visma Consulting A/S er godkendt leverandør på en række SKI-rammeaftaler og har stor erfaring netop med samspillet mellem erhvervsliv og offentlig sektor.


Mange gode erfaringer

- Populært sagt hjælper vi både offentlige og private virksomheder med at udvikle, modernisere og vedligeholde deres it-løsninger. Det har givet os en række brugernære erfaringer, som er vigtige at få med i det store billede, når vi nu skal til at fastlægge fremtidens digitaliseringsstrategi for Danmark. Alle har hørt om de it- og digitaliseringsprojekter, der er slået fejl, men der er faktisk rigtig mange gode cases, som giver mulighed for at vi kan få en kvalificeret debat, når det går løs i Aarhus, fastslår Allan Lundgaard Hamilton.

 

Finansministeren taler på IT-konference

På konferencen, der finder sted for 12. år i træk, vil der være fokus på offentlige it-projekter, borgerkontakt, digitale selvbetjeningsløsninger, velfærdsteknologi, skole-it og meget mere. Blandt Key Notes-talerne er finansminister Bjarne Corydon og et nyt tema på konferencen er digital ledelse og forandring, der via indlæg og debat sætter fokus på den digitale ledelse, forandringsprocesser, gevinstrealisering og myndighedernes samarbejde om digitalisering.


Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag