Organisation

Sjuskede kontrakter kan koste kassen

Manglende eller fejlbehæftede ansættelseskontrakter kan blive en kostbar affære for arbejdsgiveren. Konsulentvirksomheden Visma, der rådgiver virksomheder om HR- og lønspørgsmål, konstaterer fejl i næsten 50 procent af kontrakterne. Arbejdsgiverne kan imidlertid rette op på situationen med relativt enkle midler.

Manglende eller fejlbehæftede ansættelseskontrakter kan blive en kostbar affære for arbejdsgiveren. Konsulentvirksomheden Visma, der rådgiver virksomheder om HR- og lønspørgsmål, konstaterer fejl i næsten 50 procent af kontrakterne. Arbejdsgiverne kan imidlertid rette op på situationen med relativt enkle midler.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager hviler på en ordentlig kontrakt, som klart og tydeligt afstikker omfanget af aftalen. Visma Services Danmark A/S, der yder ekspertrådgivning i HR- og lønspørgsmål, konstaterer dog problemer i næsten hver anden kontrakt. Det siger Susan Havning, Business Consultant i Vismas HR & Lønservice-afdeling.

- En af landets store advokatkæder, Advodan, har vurderet, at der ikke foreligger nogen kontrakt i 28 procent af de danske ansættelsesforhold, men selv når der foreligger en kontrakt, kan fejl og mangler føre til, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til medarbejderen. Hvis det er fejl, der ikke har givet anledning til misforståelser, er godtgørelsen mindre, mens beløbet kan stige til 10.000 kroner, hvis en ufuldstændig kontrakt medfører tvivl og misforståelser, siger Susan Havning.

20 ugers løn

Helt galt bliver det, hvis arbejdsgiveren bevidst har forsøgt at omgå reglerne. Så er retspraksis, at medarbejderen kan få tilkendt en erstatning, der svarer til 20 ugers løn. Hvis man tager gennemsnits-lønnen i 2013 for HK Handel, så svarer 20 ugers løn til 126.720 kroner.

Susan Havning peger på, at ansættelseskontrakten er det centrale dokument, der bliver taget frem, når der opstår uenighed mellem arbejdsgiver og medarbejder:

- Hvis kontrakten viser sig at indeholde forældede oplysninger om arbejdsforhold, løn eller andre centrale forhold, kan det få økonomiske konsekvenser.

Forældet indhold

Susan Havning oplyser, at Vismas løn- og HR-konsulenter finder fejl i næsten hver anden af de kontrakter, de møder i deres daglige arbejde for danske virksomheder og organisationer.

- Nogle af fejlene skyldes, at parterne ikke løbende får opdateret indholdet via kontrakttillæg. Det er en god grund til, at man ved udfærdigelsen af dokumentet ikke er alt for specifik på bestemte områder. Vi anbefaler, at man i stedet anvender formuleringer som: ’den til enhver tid gældende takst’ eller ‘bonus’. Så lever man op til kravene uden hele tiden at skulle ind og justere i teksten.

Undgå typiske fejl - download gratis guide

Visma Services Danmark A/S rådgiver og løser personaleadministrative opgaver på ad hoc plan eller som fast outsourcet HR-afdeling i små og store virksomheder. Afdelingen HR- og Lønservice er specialiseret inden for løn- og ansættelsesforhold og har udarbejdet en guide, der indeholder en gennemgang af, hvordan arbejdsgiveren kan undgå de mest gængse fejl. Guiden kan downloades gratis på Vismas hjemmeside http://www.visma.dk/hrlosninger/.

FAKTA:

10 punkter, som skal med i kontrakten

Disse oplysninger skal ansættelseskontrakten som minimum indeholde:

 • 1.Navn og adresse på arbejdsgiver og lønmodtager.
 •  
 • 2.Hvor arbejdet skal udføres
 •  
 • 3.Hvad arbejdet går ud på – eller som minimum lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 •  
 • 4.Hvornår ansættelsen starter
 •  
 • 5.Hvor længe ansættelsesforholdet forventes at vare, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse
 •  
 • 6.Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie. Får medarbejderen for eksempel løn under ferie?
 •  
 • 7.Opsigelsesvarsler
 •  
 • 8.Løn. Hvad er den gældende løn? Hvornår udbetales lønnen? Og hvornår kan den ændres?
 •  
 • 9.Arbejdstiden, daglig eller ugentlig. Hvad er reglerne for overarbejde? Er der flextid? Afspadsering?
 •  
 • 10.Overenskomster, love og regler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler, som er indgået af parter uden for virksomheden, skal arbejdsgiver oplyse, hvem de parter er.

De 4 mest almindelige fejl

 • 1.Manglende ansættelseskontrakt
 •  
 • 2.Manglende oplysninger i kontrakten
 •  
 • 3.For specifikke oplysninger, der hurtigt bliver forældet
 •  
 • 4.Udenlandske paragraffer, der stiller medarbejderen dårligere end dansk ret

Om Visma i Danmark

 • Visma er Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR-, løn-, økonomifunktionen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger.
 •  
 • Virksomhedens kunder er såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.
 •  
 • Vismas løsninger effektiviserer arbejdsprocesserne, og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige.
 •  
 • I Danmark har Vismas selskaber flere end 400 medarbejdere fordelt på kontorer i Herlev, Kolding, Lyngby, Odense og Vejle.
 •  
 • På nordisk plan beskæftiger Visma cirka 6.000 ansatte og omsatte i 2014 for mere end 7,1 mia. NOK.
 •  
 • www.visma.dk og www.visma.com

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87

Drag