Organisation

Sri Lanka køber dansk fiskeriovervågning

Visma Consulting A/S har indledt leverancen af et overvågningssystem til 1.500 srilankanske fiskefartøjer. Der er tale om en betydelig, tocifret million-ordre, som skal fremtidssikre bæredygtigheden i Sri Lankas hastigt voksende fiskeriflåde. Leverancen kan samtidig blive en vigtig nøgle for at ophæve EU’s blokade af fisk fra Sri Lanka.

Foto: Sri Lanka er en stor fiskeri-nation med omkring en kvart million beskæftigede. Dansk it-udstyr fra Visma er en af nøglerne til fremover at sikre bæredygtigt fiskeri i Det Indiske Ocean.Visma Consulting A/S har indledt leverancen af et overvågningssystem til 1.500 srilankanske fiskefartøjer. Der er tale om en betydelig, tocifret million-ordre, som skal fremtidssikre bæredygtigheden i Sri Lankas hastigt voksende fiskeriflåde. Leverancen kan samtidig blive en vigtig nøgle for at ophæve EU’s blokade af fisk fra Sri Lanka.

Avanceret dansk teknologi øger sikkerheden for srilankanske fiskere og er samtidig med til at bane vejen for, at Sri Lanka kan vende tilbage som fiskeeksportør til EU. Døren til det europæiske marked blev smækket i den 15. januar i år, da EU ikke kunne få tilfredsstillende garantier for, at den store srilankanske fiskerflåde levede op til internationale krav om beskyttelse mod overfiskeri.


For at modvirke overfiskeri giver løsningen, vTrack, et centralt overvågningscenter mulighed for at følge hvert enkelt fiskefartøj og registrere, hvilken fiskerizone fartøjet befinder sig i. På sigt kan fi-skerne ved hjælp af satellitfotos også få et løbende overblik over de bedste fiskerizoner.


De srilankanske fiskeres sikkerhed bliver kraftigt forbedret med den danske løsning, der er udviklet af Visma Consulting A/S med dansk hovedsæde i Lyngby. Den avancerede teknik giver nemlig ad-gang til konstant opdaterede vejrmeldinger, samtidig med at fiskerne får langt bedre muligheder for at tilkalde assistance, hvis de kommer i havsnød.

Eksplosiv vækst

Sri Lankas fiskeindustri oplever en eksplosiv vækst. Fra 2008 til 2013 steg antallet af aktive fiskere fra 162.470 til 221.600. I 2008 blev der landet 319.120 kubikton fisk, og det tal var i 2013 vokset med 55 procent til 486.170 kubikton. Det er det det største kvantum nogensinde i landets historie.


Under normale omstændigheder sælger Sri Lanka hvert år fisk for mere end en halv milliard kroner til de europæiske spiseborde, men den 15. januar i år standsede EU samhandlen med den asiatiske østat. Årsagen var, at der efter EU’s mening ikke er tilstrækkelig kontrol med overfiskeri og bifang-ster, hvor døde fisk bliver hældt tilbage i havet. Beslutningen om at udelukke srilankansk fisk fra Europa har tidligere fået opbakning fra internationale miljøorganisationer som kæmper imod overfi-skeri. Det er blandt andre Environmental Justice Foundation, Oceana, Pew og WWF. Allerede i 2014, da en embargo kom på tale, udtalte organisationerne i en fælles pressemeddelelse, at EU’s lovgivning mod ulovligt fiskeri var en succes.

It sikrer miljøet

Administrerende direktør Carsten Boje Møller fra Visma Consulting A/S ser aftalen med Sri Lanka som et fornemt eksempel på, hvordan avanceret it-teknologi går hånd i hånd med miljøovervågning:
- Sri Lanka er en betydelig fiskerination, og landet spiller derfor en central rolle i indsatsen for at skaffe føde til en hastigt voksende global befolkning. Det sætter miljøet og naturressourcerne under pres, men sammen med Sri Lanka kan vi nu vise, hvordan dansk informationsteknologi kan være med til at sikre fremtidens forsyning af fisk på et bæredygtigt grundlag.


Carsten Boje Møller glæder sig over, at det danske Udenrigsministerium har været klar på sidelinjen med bistand til at fastholde kontakten mellem Sri Lankas myndigheder og Visma Consulting.
- Vores egen tilstedeværelse i de pågældende lande er afgørende, men specielt på fjerne marke-der kan det være nyttigt med viden og information i de pågældende landes kulturer og samhan-delsmønstre. I den konkrete sag har Udenrigsministeriet sammen med vores egne eksterne rådgivere blandt andet bistået os med underhåndskontakt til Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen med information om, hvad der skulle til for, at EU ophævede sit importforbud mod fiskeriprodukter fra Sri Lanka.


Svend Olling, der er kontorchef i kontoret for Eksportfremme og Kunderelationer i Eksportrådet, tilføjer, at sagen fra Sri Lanka er et godt eksempel på, hvordan Udenrigsministeriet generelt hjælper danske virksomheder enten direkte eller sammen med virksomhedernes øvrige rådgivere.

- Vi kan åbne døre og løse komplicerede sager i andre lande eller organisationer via diplomatiske og politiske kontakter. Det er ydelser, som vi løser via ministeriets Global Public Affairs-service enten direkte eller i samarbejde med virksomhedernes rådgivere, der ofte kender virksomhedernes løsninger og organisationer, mens vi støder til med indsigt i lokale rammebetingelser og beslutningsprocesser, siger Svend Olling.


Ligesom mange af sine kolleger har han selv været udstationeret i udlandet i en årrække og derfor medbringer værdifuld viden, som danske virksomheder med fordel kan gøre brug af.


På sin side har Visma Consulting mange års erfaring med fiskeriovervågning, idet virksomhedens systemer i dag anvendes af fiskerimyndighederne i Danmark, Estland, Færøerne, Grønland, Tysk-land, Litauen, Holland, Polen, Slovenien og USA samt af CFCA (Community Fisheries Control Agency) og NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).


Visma har også udviklet en elektronisk logbog, vCatch, der er solgt til fiskerimyndighederne i Dan-mark, Tyskland, Grønland, Irland, Litauen, Polen og Sverige. Logbogen giver fiskerne mulighed for lynhurtigt at oplyse myndighederne om deres fangst via en komprimeret dataoverførsel over Invar-sat C-systemet. Det betyder, at inspektionen kan blive mere effektiv og målrettet, fordi inspektøren på forhånd har en række data på plads, når skibet anløber havnen.


Erfaren spiller

Visma-koncernen består af divisioner og enheder fordelt over hele Norden. It-udvikling og rådgivning er samlet i divisionen Visma Consulting, der beskæftiger flere end 700 medarbejdere i de nordiske lande og Litauen. Flere end 150 af de 700 ansatte i divisionen arbejdet i Danmark.


Visma Consulting A/S leverer blandt andet it-konsulenter og it-løsninger til den offentlige sektor, liv & pension samt udvalgte brancher i den private sektor. Ydelserne spænder lige fra at hjælpe virksomheder med at analysere deres behov over design af it-løsninger til udvikling, integration, vedligehold, support og forvaltning af systemer og applikationer.


På Nordisk plan beskæftiger Visma flere end 7.000 medarbejdere og omsatte i 2014 for mere end 7,1 mia NOK. 

Kontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt for Visma Danmark

+45 31 51 25 87